Pubblicità

โคตรพิเศษ (Freaking Special) (Kôht pí-sèt) (Traslitterazione)

Traslitterazione
A A

Kôht pí-sèt

Mâi koiie mee krai loiie tam chăn bpen dâai yàang née
Wan keun têe nâa bèuua mee chee-wít kêun tan tee
Kâe mee ter kâo maa kâe née gôr róo wâa
Ter keu prûng-née têe chăn ror
 
Waew dtaa têe ter mong tam hŭua jai chăn sàn wăi
Kâe kam tam-má-daa tam chăn pér loi lùt bpai
Túk kráng têe dtông laa tam jai chăn wûn waai
Hâi tĕung prûng-née loiie dâai măi
 
Fĕun chăn fĕun mâi dâai láew mâi róo wâa tâa chăn kít bpai gern gwàa née jà pìt măi
Yom chăn yom páe ter bpai láew ngai
Gôr yom ráp wâa jai man mee piiang kâe ter
 
Yàak săa-rá-pâap yòo ná dtàe dtông pôot wâa à-rai
Chăn gôr mâi róo wâa châi rĕu bplào, châi rĕu bplào
Aa-gaan bàep née man bplae wâa à-rai
Kong mâi jam bpen têe rao dtông kâo jai
Róo kâe piiang man kôht pí-sèt loiie
 
Chăn lêuuak têe jà gèp taen têe jà pôot òk bpai
Chăn lêuuak têe jà bpìt dee gwàa hĕn ter bplìian bpai
Kwaam jing têe sôn yòo róo măi yâak tâo rài
Têe dtông gèp wái kâe kon diieow
 
Fĕun chăn fĕun mâi dâai láew mâi róo wâa tâa chăn kít bpai gern gwàa née jà pìt măi
Yom chăn yom páe ter bpai láew ngai
Gôr yom ráp wâa jai man mee piiang kâe ter
 
Yàak săa-rá-pâap yòo ná dtàe dtông pôot wâa à-rai
Chăn gôr mâi róo wâa châi rĕu bplào, châi rĕu bplào
Aa-gaan bàep née man bplae wâa à-rai
Kong mâi jam bpen têe rao dtông kâo jai
Róo kâe piiang man kôht pí-sèt loiie
 
Yàak săa-rá-pâap yòo ná dtàe dtông pôot wâa à-rai
Chăn gôr mâi róo wâa châi rĕu bplào, châi rĕu bplào
Aa-gaan bàep née man bplae wâa à-rai
Kong mâi jam bpen têe rao dtông kâo jai
Róo kâe piiang man kôht pí-sèt loiie
 
Grazie!

©Rujix

Postato da RujixRujix Sab, 15/05/2021 - 02:48

โคตรพิเศษ (Freaking Special) (Kôht pí-sèt)

Commenti fatti
Read about music throughout history