Healthy (traduzione in Vietnamita)

Advertisements
Inglese

Healthy

Healthy healthy
Healthy as can be
Carrot milk and pea
Apple corn and cranberry
Everybody exercises with me
It's a mitzvah to be healthy
 
Reach up, reach down
It's me your uncle, Moisy
It's fun to stay in shape and try to stay healthy
Jump up, jump down
It's me your uncle, uncle Moishy
It's nice to move around and eat food that are healthy
 
Healthy healthy
Healthy as can be
Carrot milk and pea
Apple corn and cranberry
Everybody exercises with me
It's a mitzvah to be healthy
 
From our heads way down to our toes
Everybody knows healthy is the way to go
Everybody exercises with me
It's a mitzvah to be healthy
 
Look up, look down
It's me that's right your uncle, uncle Moisy
It's so many food around that keep us strong and healthy
Reach up, reach down
It's me your uncle, uncle Moishy
It's fun to stay in shape and try to stay healthy
 
Healthy healthy
Healthy as can be
Carrot milk and pea
Apple corn and cranberry
Everybody exercises with me
It's a mitzvah to be healthy
 
Healthy healthy
Healthy is for me
Carrot milk and pea
Apple corn and cranberry
Everybody exercises with me
It's a mitzvah to be healthy
 
Postato da Mập Ú Và Béo Phì Gio, 20/04/2017 - 17:05
Allinea i paragrafi
traduzione in Vietnamita

Khỏe Mạnh

Khỏe mạnh khỏe mạnh
Khỏe mạnh là có thể
Cà Rốt, Sữa, và Đậu Hà Lan
Táo, Ngô, và Nam Việt Quất
Tất cả mọi người tập thể dục với tôi
Đó là một điều răn để khỏe mạnh
 
Duỗi lên, duỗi xuống / Duỗi lên Duỗi xuống
Đó là tôi, ông chú của bạn, Moishy
Thật là vui để giữ vóc dáng, và cố gắng để khỏe mạnh
Nhảy lên, nhảy xuống / Nhảy lên Nhảy xuống
Đó là tôi, ông chú của bạn, ông chú Moishy
Đó là điều tốt để di chuyển xung quanh, và ăn thức ăn lành mạnh
 
Khỏe mạnh khỏe mạnh
Khỏe mạnh là có thể
Cà rốt sữa và đậu hà lan
Bơm, Bắp, và Mạn Việt Quất
Tất cả mọi người tập thể dục với tôi
Đó là một điều răn để khỏe mạnh
 
Từ trên đầu xuống ngón chân
Mọi người đều biết khỏe mạnh là đường lối để đi
Tất cả mọi người tập thể dục với tôi
Đó là một điều răn để khỏe mạnh
 
Nhìn lên, nhìn xuống / Nhìn lên Nhìn xuống
Đó là tôi Đúng vậy Ông bác của bạn Ông bác Moishy
Rất nhiều thức ăn xung quanh gìn giữ chúng ta mạnh và khỏe
Duỗi lên, duỗi xuống / Duỗi lên Duỗi xuống
Đó là tôi, ông bác của bạn, ông bác Moishy
Thật là vui để giữ gìn vóc dáng, và cố gắng để khỏe mạnh
 
Khỏe mạnh khỏe mạnh
Khỏe mạnh là có thể
Cà Rốt, Sữa, và Đậu Hà Lan
Táo, Bắp, và Nam Việt Quất
Tất cả mọi người tập thể dục với tôi
Đó là một điều răn để khỏe mạnh
 
Khỏe mạnh khỏe mạnh
Khỏe mạnh dành cho tôi
Cà Rốt, Sữa, và Đậu Hà Lan
Bơm, Ngô, và Mạn Việt Quất
Tất cả mọi người tập thể dục với tôi
Đó là một điều răn để khỏe mạnh
 
Neckbeard
Postato da Mập Ú Và Béo Phì Gio, 20/04/2017 - 17:09
See also
Commenti fatti