Testi di Kinó

TestiTraduzioniRichieste di traduzione
Blood TypeInglese
(1989)
Polacco
Russo
Coreano
Алюминиевые огурцы (Alyuminievie ogurtsi)Russo
45 (1982)
Ceco
Curdo (Kurmanji)
Finlandese
Francese
Inglese #1 #2
Polacco
Rumeno
Spagnolo
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Апрель (Aprel')Russo
Звезда по имени Солнце (1989)
Ceco
Coreano
Croato
Ebraico
Finlandese
Francese
Giapponese
Inglese #1 #2 #3 #4
Olandese
Polacco #1 #2
Rumeno
Spagnolo
Svedese
Tataro
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Sloveno
Ария мистера Х (Ariya Mistera X)Russo
Начальник Камчатки (1984)
Ceco
Cinese
Francese
Inglese #1 #2 #3
Italiano
Olandese
Polacco #1 #2
Rumeno
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Атаман (Ataman)Russo
Атаман
Arabo
Ceco
Francese
Inglese #1 #2 #3
Polacco #1 #2
Portoghese
Serbo
Spagnolo
Svedese
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Без десяти (Bez desyati)Russo
46 (1983)
Ceco
Francese
Inglese
Olandese
Polacco
Rumeno
Spagnolo
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Бездельник (Bezdel’nik)Russo
45 (1982)
Ceco
Coreano
Croato
Finlandese
Francese
Inglese #1 #2
Italiano
Lettone
Olandese
Polacco #1 #2
Portoghese
Rumeno
Spagnolo
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Бездельник II (Bezdel’nik II)Russo
45 (1982)
Ceco
Francese
Inglese
Italiano
Olandese
Polacco
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Bielorusso
Безъядерная зона (Bez’jadernaja zona)Russo
Легенда (1985)
Ceco
Francese
Inglese
Lettone
Olandese
Polacco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Боец молодой (Boets molodoyi)RussoFrancese
Inglese
Olandese
Ucraino
Бошетунмай (Boshetunmayi)Russo
Группа крови (1988)
Ceco
Francese
Inglese #1 #2
Italiano
Polacco
Spagnolo
Traslitterazione
Ucraino
Братская любовь (Bratskaya lyubov')RussoCeco
Croato
Francese
Inglese
Italiano
Olandese
Polacco
Rumeno
Spagnolo
Traslitterazione
Ucraino
В наших глазах (V nashih glazah)Russo
Группа крови (1988)
Ceco
Croato
Francese
Inglese #1 #2 #3 #4
Norvegese
Olandese
Polacco
Portoghese
Serbo
Spagnolo
Tataro
Tedesco
Turco
Ucraino
В поисках сюжета (V poiskah syuzheta)Russo
Начальник Камчатки (1984)
Ceco
Francese
Inglese
Olandese
Polacco
Ucraino
Верь мне (Ver' mne)Russo
Это не любовь (1985)
Ceco
Francese
Greco
Inglese
Olandese
Spagnolo
Turco
Ucraino
Весна (Vesna)Russo
Это не любовь (1985)
Ceco
Francese
Inglese #1 #2
Polacco
Portoghese
Rumeno
Spagnolo
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Видели ночь (Videli noch’)Russo
Ночь (1986)
Ceco
Croato
Danese
Francese
Inglese #1 #2 #3 #4
Polacco
Rumeno
Spagnolo
Tataro
Tedesco
Turco
Ucraino
Война (Voyina)Russo
Группа крови (1988)
Ceco
Francese
Giapponese
Inglese #1 #2
Lettone
Norvegese
Olandese
Portoghese
Rumeno
Tedesco #1 #2
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Вопрос (Vopros)RussoCeco
Francese
Inglese
Polacco
Ucraino
Spagnolo
Восьмиклассница (Vos'miklassnitsa)Russo
45 (1982)
Ceco
Croato
Ebraico
Finlandese
Inglese
Italiano
Portoghese
Tedesco #1 #2
Turco
Ucraino
Время есть, а денег нет (Vremya est, a deneg net)Russo
45 (1982)
Ceco
Ebraico
Francese
Giapponese
Inglese #1 #2 #3 #4
Italiano
Lettone
Rumeno
Serbo
Slovacco
Spagnolo
Tedesco
Turco
Ucraino
Генерал (General)Russo
46 (1983)
Ceco
Francese
Inglese #1 #2
Italiano
Polacco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Spagnolo
Город (Gorod)Russo
Это не любовь (1985)
Ceco
Croato
Francese
Inglese
Polacco
Spagnolo
Tedesco
Traslitterazione
Ucraino
Гость (Gost’)Russo
Начальник Камчатки (1984)
Ceco
Francese
Inglese
Lettone
Olandese
Polacco
Rumeno
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Группа крови (Gruppa krovi)Russo
Группа крови (1988)
Arabo
Armeno
Ceco
Coreano
Croato
Danese
Finlandese
Francese #1 #2
Giapponese
Greco
Inglese #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
Italiano
Kazako
Lettone
Lituano
Norvegese
Olandese
Polacco
Portoghese
Rumeno
Serbo #1 #2
Sloveno
Spagnolo
Svedese
Tataro
Tedesco #1 #2 #3
Traslitterazione #1 #2
Turco #1 #2
Ucraino #1 #2
Bosniaco
Estone
Vietnamita
Далеко-далеко (Daleko-daleko)Russo
Неизвестные песни - 1982/1992
Ceco
Croato
Francese
Inglese
Olandese
Polacco
Rumeno
Spagnolo
Ucraino
Дальше действовать будем мы (Dalshe deistvovat budem mui)Russo
Группа крови (1988)
Ceco
Francese
Inglese #1 #2
Polacco
Spagnolo
Svedese
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Дерево (Derevo)Russo
45 (1982)
Ceco
Francese
Inglese
Polacco
Rumeno
Spagnolo
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Дети проходных дворов (Deti prohodnyh dvorov)Russo
Это не любовь (1985)
Ceco
Francese
Inglese
Polacco
Traslitterazione
Ucraino
Дождь | Ты есть (Dozhd' | Ti est')Russo
Acoustic Leningrad
Francese
Inglese
Portoghese
Turco
Ucraino
Дождь для нас (Dozhd' dlya nas)Russo
46 (1983)
Ceco
Francese
Inglese #1 #2
Polacco
Rumeno
Spagnolo
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Дорога (Doroga)RussoCeco
Croato
Francese
Inglese
Polacco
Rumeno
Spagnolo
Traslitterazione
Ucraino
Жизнь в стеклах (Zhizn' v steklah)Russo
Ночь (1986)
Ceco
Francese
Inglese
Spagnolo
Turco
Ucraino #1 #2
Завтра война (Zavtra voyina)Russo
Чёрный альбом (1990)
Ceco
Francese
Inglese
Polacco
Tedesco
Ucraino
Закрой за мной дверь я ухожу (Zakroyi za mnoyi dver' ya uhozhu)Russo
Группа крови (1988)
Ceco
Finlandese
Francese
Inglese #1 #2 #3 #4
Italiano
Olandese
Polacco
Portoghese #1 #2
Spagnolo
Tedesco
Turco
Ucraino
Звезда (Zvezda)Russo
Чёрный альбом (1990)
Ceco
Francese
Inglese #1 #2
Lituano
Norvegese
Serbo
Spagnolo
Tedesco
Ucraino
Звезда По Имени Солнце (Zvezda po imyeni Solntse)Russo
Звезда по имени Солнце (1989)
Arabo
Bulgaro
Burmese #1 #2
Ceco
Cinese
Coreano
Croato
Ebraico #1 #2
Francese #1 #2 #3
Giapponese #1 #2
Greco
Inglese #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24
Italiano #1 #2
Lettone
Lituano
Norvegese
Polacco
Portoghese
Rumeno
Serbo #1 #2
Spagnolo #1 #2
Svedese
Tedesco #1 #2 #3
Traslitterazione
Turco #1 #2
Ucraino #1 #2
Звезды останутся здесь (Zvezdi ostanutsya zdes')Russo
Ночь (1986)
Ceco
Coreano
Francese
Greco
Inglese #1 #2
Ucraino
Игра (Igra)Russo
Ночь (1986)
Ceco
Francese
Inglese #1 #2
Rumeno
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Каждому солнце светит (Kazhdomu solntse svetit)Russo
(акустика)
Ceco
Francese
Inglese
Polacco
Traslitterazione
Ucraino
Каждую ночь (Kazhduyu noch’)Russo
Начальник Камчатки (1984)
Ceco
Croato
Francese
Inglese
Polacco
Rumeno
Spagnolo
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Камчатка (Kamchatka)Russo
46 (1983)
Ceco
Cinese
Croato
Francese
Inglese #1 #2
Polacco
Rumeno
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Когда твоя девушка больна (Kogda tvoya devushka bol’na)Russo
Чёрный альбом (1990)
Ceco
Cinese
Ebraico
Francese
Inglese #1 #2 #3
Italiano
Kelantan-Pattani Malay
Lettone
Lituano
Olandese #1 #2
Persiano
Polacco
Portoghese #1 #2
Rumeno
Serbo
Spagnolo
Svedese
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Когда-то ты был битником (Kogda-to ty byl bintikom)Russo
Легенда
Ceco
Francese
Inglese
Tedesco
Traslitterazione
Ucraino
Кончится лето (Konchitsya leto)Russo
Чёрный альбом (1990)
Ceco
Croato
Francese
Inglese #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
Italiano (idiomi centrali)
Norvegese
Olandese
Polacco
Portoghese
Spagnolo #1 #2 #3
Svedese
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino #1 #2
Красно-желтые дни (Krasno-zheltye dni)Russo
Черный aльбом (1990)
Ceco
Francese
Inglese #1 #2 #3 #4
Lituano
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Кукушка (Kukushka)Russo
Легенда (1990)
Arabo
Armeno
Azero
Bielorusso #1 #2
Bulgaro
Burmese #1 #2
Ceco #1 #2
Cinese
Coreano
Croato
Danese
Ebraico
Finlandese
Francese
Giapponese
Greco #1 #2
Inglese #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
Italiano #1 #2
Lituano
Norvegese
Olandese #1 #2
Persiano #1 #2
Polacco
Portoghese #1 #2
Rumeno
Serbo #1 #2
Slovacco
Spagnolo #1 #2
Svedese
Tedesco #1 #2 #3 #4 #5 #6
Traslitterazione #1 #2
Turco
Ucraino #1 #2 #3
Ungherese
Легенда (Legenda)Russo
Группа крови (1988)
Ceco
Francese
Giapponese
Inglese #1 #2 #3
Italiano
Polacco
Portoghese
Serbo
Spagnolo
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Лето (Leto)Russo
Неизвестные песни (1992)
Ceco
Croato
Francese
Inglese
Polacco
Traslitterazione
Ucraino
Любовь - это не шутка (Lyubov' - eto ne shutka)Russo
Неизвестные песни (1988)
Ceco
Croato
Francese
Greco
Inglese #1 #2
Spagnolo
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Малыш (Malysh)Russo
Легенда
Ceco
Francese
Inglese
Olandese
Polacco
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Spagnolo
Мама Анархия (Mama Anarhiya)Russo
Ночь (1986)
Ceco
Ebraico
Finlandese
Francese
Inglese
Polacco
Portoghese
Spagnolo
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Мама, Мы Все Тяжело Больны (Mama, Mi Vse Tyazhelo Bol’ny)Russo
Последний Герой (1989)
Azero
Ceco
Francese
Greco
Inglese #1 #2 #3
Portoghese
Spagnolo
Svedese
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Место для шага вперед (Mesto dlya shaga vperyod)Russo
Звезда по имени Солнце (1989)
Ceco
Francese
Giapponese
Inglese #1 #2
Italiano
Polacco
Portoghese
Spagnolo
Traslitterazione
Ucraino
Мне не нравится город Москва (Mne ne nravitsya gorod Moskva)RussoCeco
Croato
Finlandese
Francese
Inglese #1 #2
Spagnolo
Traslitterazione
Ucraino
Моё настроение (Moyo nastroenie)RussoCeco
Francese
Inglese
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Мои друзья (Moi druz'ya)Russo
45 (1982)
Ceco
Francese
Inglese
Polacco
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Ucraino
Spagnolo
Музыка волн (Muzika voln)Russo
Это не любовь (1985)
Ceco
Croato
Francese
Inglese #1 #2
Italiano
Polacco
Rumeno
Spagnolo
Traslitterazione
Ucraino
Муравейник (Muraveynik)Russo
демо, (animated demo)
Ceco
Cinese
Francese
Inglese #1 #2 #3
Italiano
Lituano
Spagnolo
Tedesco
Traslitterazione
Мы хотим танцевать (Mi khotim tantsevat')Russo
Ночь (1986)
Ceco
Francese
Inglese #1 #2 #3
Italiano
Polacco
Rumeno
Spagnolo
Tedesco
Traslitterazione
На кухне (Na kuhne)Russo
45 (1982)
Ceco
Francese
Inglese #1 #2 #3
Polacco
Spagnolo
Tedesco
Нам с тобой (Nam s toboyi)Russo
Чёрный альбом (1990)
Ceco
Coreano
Francese
Inglese #1 #2 #3 #4
Lituano
Serbo
Spagnolo
Turco
Невесёлая песня (Neveselaja pesnja)Russo
Звезда по имени Солнце (1989)
Ceco
Francese
Inglese #1 #2 #3 #4
Spagnolo
Turco
Ночь (Noch')Russo
Ночь (1986)
Ceco
Croato
Finlandese
Francese
Inglese #1 #2
Italiano
Polacco
Spagnolo
Turco
Около семи утра (Okolo semy utra)Russo
46 (1983)
Ceco
Francese
Inglese
Turco
Spagnolo
Они сказали: „Надо пройти!“ (Oni skazali: "Nado proyiti!")Russo
Последние записи
Coreano
Inglese
Polacco
Папа т. с.Russo
Первые Записи. "Гарин И Гиперболоиды"
Inglese
Spagnolo
Tedesco
Пачка сигарет (Pachka sigaret)Russo
Звезда по имени Солнце (1989)
Armeno
Azero
Bulgaro #1 #2
Ceco #1 #2
Cinese
Coreano
Croato
Ebraico #1 #2
Francese
Greco
Inglese #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
Interslavic
Italiano
Norvegese
Persiano
Polacco
Portoghese
Serbo #1 #2
Slovacco
Spagnolo #1 #2 #3
Svedese
Tedesco #1 #2
Traslitterazione
Turco #1 #2
Ucraino #1 #2 #3
Sloveno
Перемен (Peremen)RussoArabo
Bielorusso
Ceco
Cinese
Croato
Finlandese
Francese
Inglese #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
Italiano
Kazako
Lettone
Norvegese
Olandese
Polacco
Portoghese #1 #2
Rumeno
Serbo #1 #2
Spagnolo
Tataro
Tedesco
Traslitterazione #1 #2
Turco
Ucraino
Lituano
Macedone
Slovacco
Ungherese
Песня без слов (Pesnya bez slov)Russo
Звезда по имени Солнце (1989)
Bulgaro
Ceco
Francese
Inglese #1 #2 #3
Italiano
Polacco
Portoghese
Serbo
Spagnolo #1 #2
Svedese
Tedesco
Turco
Печаль (Pechal’)Russo
Звезда по имени Солнце (1989)
Catalano
Ceco
Francese
Inglese #1 #2
Italiano #1 #2
Lettone
Polacco #1 #2
Portoghese
Tedesco
Turco
Spagnolo
Попробуй спеть вместе со мной (Poprobuy spet vmeste so mnoy)Russo
Группа крови (1988)
Azero
Ceco
Inglese #1 #2 #3
Olandese
Rumeno
Turco
Пора (Pora)Russo
46 (1983)
Ceco
Croato
Francese
Inglese
Polacco
Rumeno
Spagnolo
Tedesco
Turco
Последний герой (Posledniyi geroyi)Russo
Последний герой (1989)
Ceco
Coreano #1 #2
Francese
Giapponese
Inglese #1 #2 #3 #4
IPA (Alfabeto fonetico internazionale)
Polacco
Portoghese
Rumeno
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Прогулка романтика (Progulka romantika)Russo
Начальник Камчатки (1984)
Ceco
Francese
Inglese
Turco
Просто хочешь ты знать (Prosto hochesh' ty znat')Russo
45 (1982)
Ceco
Ebraico
Francese
Inglese
Rumeno
Spagnolo
Tedesco #1 #2
Turco
Проходят день за днём... (Prohodyat den' za dnyom...)RussoFrancese
Inglese
Turco
Прохожий (Prokhozhiy)Russo
Группа крови (1988)
Ceco
Francese
Inglese #1 #2 #3
Разреши мне (Razreshi mne)Russo
Это не любовь (1985)
Ceco
Croato
Francese
Inglese
Polacco
Rumeno
Spagnolo
Turco
Раньше в твоих глазах отражались костры (Ran'she v tvoih glazah otrazhalis kostry)RussoFrancese
Giapponese
Inglese
Polacco
Serbo
Растопите снег (Rastopite sneg)Russo
Начальник Камчатки
Inglese
Саша (Sasha)Russo
46 (1983)
Ceco
Francese
Inglese #1 #2
Spagnolo
Сельва (Sel'va)Russo
46 (1983)
Inglese
Polacco
Серая тень (Seraya ten')Russo
Первые Записи. "Гарин И Гиперболоиды"
Inglese
Spagnolo
Ситар играл (Sitar igral)Russo
45 (1982)
Ceco
Inglese
Tedesco
Сказка (Skazka)Russo
Звезда по имени Солнце (1989)
Ceco
Francese
Inglese #1 #2 #3
Polacco
Spagnolo
Turco
Скоро будет зима (Skoro budet zima)RussoFrancese
Inglese
Turco
Следи за собой (Sledi za soboyi)Russo
Чёрный альбом (1990)
Ceco
Croato
Francese
Inglese #1 #2 #3 #4
Olandese
Polacco
Rumeno
Spagnolo
Tedesco
Turco
Словно тень бегу куда-то я... (Slovno ten’ begu kuda-to ya...)Russo
Первые Записи. "Гарин И Гиперболоиды"
Turco
Spagnolo
Солнечные дни (Solnechnye dni)Russo
45 (1982)
Ceco
Francese
Inglese
Tedesco
Turco
Ucraino
Сосны на морском берегу (Sosny na morskom beregu)Russo
Легенда
Ceco
Francese
Inglese
Спокойная ночь (Spokoynaya noch’)Russo
Последний герой (1989)
Ceco
Coreano
Ebraico
Francese
Greco
Inglese #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
Italiano
Norvegese
Olandese #1 #2
Polacco #1 #2
Portoghese #1 #2
Serbo
Spagnolo
Tedesco
Turco
Ucraino #1 #2
Стань птицей (Stan' ptitseyi)Russo
46 (1983)
Ceco
Francese
Inglese
Polacco
Portoghese
Rumeno
Spagnolo
Tedesco #1 #2
Turco
Странная cказка (Strannaya skazka)Russo
Звезда по имени Солнце (?)
Inglese
Italiano
Serbo
Ucraino
Стук (Stuk)Russo
Звезда по имени Солнце (1989)
Ceco
Ebraico
Francese
Inglese
Turco
Azero
Танец (Tanets)Russo
Ночь (1986)
Ceco
Francese
Inglese
Твой номер (Tvoyi nomer)Russo
Ночь (1986)
Ceco
Croato
Francese
Inglese
Транквилизатор (Trankvilizator)Russo
Начальник Камчатки (1984)
Ceco
Inglese
Polacco
Turco
Spagnolo
Троллейбус (Trolleybus)Russo
Последний герой (1989)
Ceco
Ebraico
Francese
Inglese #1 #2
Spagnolo
Tedesco
Turco
Ты выглядишь так несовременно (Ti vglyadesh tak nesovremenno)Russo
Это не любовь (1985)
Ceco
Francese
Inglese
Turco
Ты мог бы... (Ti mog bui...)Russo
КИНО - 1998 г. x3 "Неизвестные песни"
Ceco
Coreano
Francese
Inglese
Polacco
Rumeno
Turco
Spagnolo
Ты обвела меня вокруг пальца ((Ti obvela menya vokrug pal'tsa0)Russo
КИНО - 1998 г. x3 "Неизвестные песни"
Ceco
Coreano
Francese
Inglese
Polacco
Spagnolo
Уходи (Uhodi)Russo
Это не любовь (1985)
Ceco
Cinese
Croato
Francese
Inglese #1 #2
Polacco
Rumeno
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Фильмы (Fil'my)Russo
Ночь (1986)
Ceco
Croato
Francese
Inglese
Polacco
Rumeno
Spagnolo
Traslitterazione
Turco
Холодильник | Он ест (Holodil'nik | On est)Russo
Гарин и гиперболоиды (2002)
Ceco
Francese
Inglese
Rumeno
Spagnolo
Tedesco
Turco
Хочу быть с тобой (Hochu byt' s toboyi)Russo
(акустика)
Ceco
Francese
Inglese
Polacco
Traslitterazione
Turco
Электричка (Elektrichka)Russo
Последний герой (1989)
Ceco
Coreano
Francese
Inglese #1 #2
Polacco #1 #2
Rumeno
Spagnolo
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Это не любовь (Eto ne lyubov')Russo
Это не любовь (1985)
Ceco
Croato
Francese
Inglese
Italiano
Polacco
Rumeno
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Это – любовь (Eto – lyubov')Russo
Это не любовь... (1985)
Ceco
Croato
Francese
Inglese #1 #2
Polacco #1 #2
Rumeno
Spagnolo
Tedesco
Traslitterazione
Turco
Я - асфальт (Ya - asfal't)Russo
45 (1982)
Ceco
Cinese
Francese
Inglese
Polacco
Rumeno
Tedesco
Traslitterazione
Spagnolo
Я иду по улице (Ya idu po ulitse)Russo
46 (1983)
Ceco
Francese
Inglese
Polacco
Portoghese
Traslitterazione
Я Объявляю свой дом... (Ya ob'yavlyayu svoyi dom...)Russo
Это не любовь (1985)
Ceco
Inglese
Polacco
Tedesco
Spagnolo
Я хочу быть кочегаром (Ya hochu byt' kochegarom)Russo
46 (1983)
Ceco
Inglese
Polacco
Rumeno
Traslitterazione
Related to KinóDescrizione
Viktor TsoiartistaViktor Tsoi was the co-founder, lead singer and songwriter for the rock band Kino.
Commenti fatti
Ww WwWw Ww    Lun, 18/11/2019 - 07:23

To clarify questions or possible apprehension;
Did some housekeeping today. Several postings have been merged. This results in duplications being unpublished.
Victor Tsoi was a songwriter, singer, co-founder of Kino. They were one. The known albums and their years have been posted. The mixture of texts also added to the confusion. There are some erroneous lyrics posted and some titles that were not corresponding to the videos posted nor to historical records. There may be some other changes as well due to discrepancies found. Do not take things personally, they were merged by the most senior entries. I will go through the lyrics for the postings as time allows. If you have a translation here check it and make sure it is formatted properly if it was merged it may possibly change.

Read about music throughout history