Kiss Me, Son Of God (traduzione in Tailandese)

traduzione in TailandeseTailandese (poetica)
A A

จูบข้าเถิด, บุตรผู้เป็นเจ้า

ข้าร่าง สร้างอนุอาณา- จักรจาก เศษสวะแสนประ- หลาด
ที่เรียก ว่าเลือดแห่งวรรณะ กรรมชีพ
เหมือนพวกมันจะชนะความเขินอาย
เรียกข้า "ฝ่าบาท" เสียทุกราย
แล้ว โลกกู่ก้อง "จูบข้าเถิด, บุตรผู้เป็นเจ้า"
 
ข้า ทำลายสายสัมพันธ์ และ ความเคา -รพ
นบนอบระหว่างคน ที่เหลือที่กล้ามองมาในตา
บัดนี้,ข้าหัวร่อ และร่ำรวย
จากพวกมันที่โดนข้าทรมาน
โลกกู่ก้อง "จูบข้าเถิด, บุตรผู้เป็นเจ้า"
 
ข้าดูเหมือนเยซุส, มันว่าไป
แต่ว่า คุณเยซุส ช่างอยู่ห่างไกล
เจ้าคือคนเดียวที่นี่ที่ บอกมาได้ว่าถูกหรือไม่
ว่าเจ้ารักข้า และ ข้ารักตัวเอง
 
ข้าร่าง สร้างอนุอาณา- จักรจาก เศษสวะแสนประ- หลาด
ที่เรียก ว่าเลือดแห่งวรรณะ กรรมชีพ
เหมือนพวกมันจะชนะความเขินอาย
เรียกข้า "ฝ่าบาท" เสียทุกราย
โลกกู่ก้อง "จูบข้าเถิด, บุตรผู้เป็นเจ้า"
ใช่ โลกกู่ก้อง "จูบข้าเถิด, บุตรผู้เป็นเจ้า"
 
Grazie!
Questa è una traduzione poetica. Ci possono essere degli scostamenti rispetto all'originale (parole in più, informazioni mancanti o aggiuntive, concetti modificati ecc.).
Postato da JomthJomth Lun, 18/10/2021 - 10:12
Ultima modifica JomthJomth Mar, 19/10/2021 - 22:04
Commenti dell’autore:

เพลงขำขันที่จู่ๆก็เจอโดยบังเอิญ แต่เนื้อเพลงก็น่าสนใจดีเช่นกัน เลยลองมาแปลดู

Inglese
Inglese
Inglese

Kiss Me, Son Of God

Traduzioni di “Kiss Me, Son Of God”
Tailandese PJomth
They Might Be Giants: 3 più popolari
Commenti fatti
Read about music throughout history