Pubblicità

Քո աչքերի հետ (traduzione in Inglese)

Քո աչքերի հետ

Քո աչքերի հետ ես հավերժաբար
Զրույց եմ արել, եղել եմ սակայն ուրիշ մաշկի մեջ
Ուրիշ մի վայրում, ուրիշ երկրի մեջ
Բայց զրույցը իմ քեզ հետ է եղել, քո աչքերի հետ
 
Ուրիշ մի վայրում, ուրիշ երկրի մեջ
Բայց զրույցը իմ քեզ հետ է եղել, քո աչքերի հետ
 
Նա, ով արարվեց, որ ունայնության
Այս մթնոլորտում մենակ չմնամ, չմնամ մենակ
Դու նա ես, ով ինձ, ուրիշ մի դարում
Ասաց` սպասիր, սակայն այս դարում, ներիր, չեմ կարող
 
Դու նա ես, ով ինձ, ուրիշ մի դարում
Ասաց` սպասիր, սակայն այս դարում չեմ կարող, ներիր
 
(Instrumental Bridge)
 
Քո աչքերի հետ ես հավերժաբար
Զրույց եմ արել ես հավերժաբար, զրույց եմ արելլ
 
Postato da Proshor ProshorovProshor Proshorov Lun, 28/12/2020 - 16:26
Ultima modifica Proshor ProshorovProshor Proshorov Dom, 25/07/2021 - 05:55
Commenti dell’autore:

Музыка: Р. Амирханян, слова: В. Давтян (кавер с испанского, автор оригинального текста А. Киракасян).

traduzione in IngleseInglese
Allinea i paragrafi

With Your Eyes

You're with your eyes forever
I'm speaking, however, I'm in a different body
In a different location, in a different country
But my story has been with you, with your eyes
 
In a different location, in a different country
But my story has been with you, with your eyes
 
He, who acted, who of futility
May I not remain alone in this atmosphere, may I not remain alone
You are he, who in a different century, told me: "wait," but in this century, forgive me, I can't.
 
You are he, who in a different century, told me: "wait," but in this century, forgive me, I can't.
 
You're with your eyes forever
I am speaking forever, I am speaking
 
Grazie!
thanked 2 times
Postato da vanajanvanajan Dom, 25/07/2021 - 05:38
Aggiunto su richiesta di Zarina01Zarina01
Commenti fatti
Read about music throughout history