Inglese (Inglese Medio)

Artisti che cantano in
ArtistaGradimento
Elvis Presley
Christmas Carols
Faun
Jack Johnson
Qntal
Mediaeval Baebes
Bethel Music
John Dowland
Ezra Pound
English Folk
The Hilliard Ensemble
Owain Phyfe
Geoffrey Chaucer
Jane Eaglen
Artista sconosciuto (Inglese 1300)