Nganasan

Traduzioni in e da
ArtistaCanzoneLingue
SilentRebel83MotherInglese → Nganasan
Valentina KosterkinaДеркуптиэ нюо бəлы | Derkuptiè nûo bəlyNganasan → Francese
Ekaterina KosterkinaКундә нанә люмкүӈанду”? | Kundә nanә lûmkuŋanduɣ?Nganasan → Francese
Nganasan FolkСитəбы бəлы Халауди" сяӡуты"ə | Sitəby bəly Halaudiɣ sâðutyɣəNganasan → Russo
Nganasan FolkСолатӱи" ӈааӈку (ситəбы бəлы) | Solatüiɣ ŋaaŋku (sitəby bəly)Nganasan → Russo
Nganasan FolkТəə чухəгӱəны мунудюə | Təə čuhəgüəny munudûəNganasan → Russo
Den'čude MirnykhKәйӈәйся | KәjŋәjsâNganasan → Francese
Syku JarockajaӇонәнә бәлы | ŋoŋәnә bәlyNganasan → Francese
Syku JarockajaМәнә тәнә әрәкәрәмәны мәнюнтүм | Mәnә tәnә әrәkәrәmәny mәnûtümNganasan → Francese