Pubblicità

LIT (가자) (Traslitterazione)

  • Artista: ONEUS (원어스)
  • Canzone: LIT (가자) 8 traduzioni
  • Traduzioni: Inglese, Rumeno, Russo #1, #2, #3, Traslitterazione #1, #2, #3
Traslitterazione
A A

LIT (Качжа)

Versioni: #1#2#3
Качжа
Оныль тари чокуна
Качжа
 
Пунагыль уллё пирирыль пуро
Чо тальдо чоын пам пёльбичи тагауа
Ури чууирыль кадык пичуо
Чонхэчжин кон опсо
Пальгири танын тэро манян корога
Тари чокуна
 
Чонучи учи нанын у
Тосурыль пуричжи магу
Набичором нара польчором ссуа
Актаныль ссыро тамго
Чочжаккорие нарыль морынын сарам
И опсыни
Кибуни чокуна
Тонэ пончок сое пончок
Уриль уихан чучега порочжинынгу на
 
Ниллирия онхэя (ольссу ольссу)
Ниллирия онхэя (ольссу ольссу)
Сон нопи хындыро
То кыге сори чилло
Нэире нэирын нэга ханакка
Качжа
 
Кын пугыль уллё хан паныль наллё
Кирыль пикёра
Чоги напальсорига тыллинда у
Нимгуа хамкке памсэдорок нора
Игонын тырэп пуби тырэп
Напальсорига тыллинда у
 
Качжа у качжа у
Чихуачжа
Чоги напальсорига тыллинда у
Качжа у
Оныль тари чокуна
Чоги напальсорига тыллинда у
И чоль онора
 
Тонгидок чо пугыль чёсо тоук хыныль оллёра
Огиоча пуксори маччуо норыль чо ора
Парам ттара курым ттара тальбичыль ттара
Кычжо хыллогабочжа
Оныль тари чокуна
 
Кадон киль чамщи момчуго wait (йекки)
Тульсэтамён пурочжульге ттэн (ттэк)
Тунщильдунщиль нан тумчит тумчит тудумчит
Моми кадык тэро чумыль чуо
Нарыль ттара нан пири пунын аи
Тальбит чомён арэ нанын пичина
Чигунын ханая уоныро моёра
Тагачи уэчёбочжа чигунын ханада
 
Ниллирия онхэя (ольссу ольссу)
Ниллирия онхэя (ольссу ольссу)
Сон нопи хындыро
То кыге сори чилло
Нэире нэирын нэга ханакка
Качжа
 
Кын пугыль уллё хан баныль наллё
Кирыль пикёра
Чоги напальсорига тыллинда у
Нимгуа хамкке памсэдорок нора
Игонын тырэп пуби тырэп
Напальсорига тыллинда у
 
Качжа у качжа у
Чихуачжа
Чоги напальсорига тыллинда у
Качжа у
Оныль тари чокуна
Чоги напальсорига тыллинда у
 
Огиоча у (ольссу ольссу)
Огиоча у
Огиоча у (ольссу ольссу)
Огиоча у (ольссу)
То кочжёнаганын пульщи тальбит арэро
Кангансууоллэ хадыщи та сон оккэ уиро
То кочжёганын моксори моё ёгиро
Оныльбам ккытчан почжа
Качжа
 
Кын пугыль уллё хан баныль наллё
Кирыль пикёра
Чоги напальсорига тыллинда у
Нимгуа хамкке памсэдорок нора
Игонын тырэп пуби тырэп
Напальсорига тыллинда у
 
Качжа у качжа у
Чихуачжа
Чоги напальсорига тыллинда у
Качжа у
Оныль тари чокуна
Чоги напальсорига тыллинда у
 
Postato da 선인장선인장 Dom, 06/10/2019 - 01:08

LIT (가자)

Commenti fatti