Любовь настала (Lyubov' nastala) (traduzione in Ebraico)

Revisione appena richiesta
traduzione in EbraicoEbraico
A A

האהבה הגיעה

כל כך הרבה שנים האהבה הייתה רדומה בתוכי,
מילה זו לא אמרה לי כלום,
האהבה הסתתרה בתוך תוכי, היא חיכתה,
והנה התעוררה ופקחה את עיניה.
 
ועכשיו זו לא אני ששרה, זו האהבה,
ושירה מהדהד בכל העולם.
האהבה הגיעה כמו שהבוקר מגיע,
רק היא בתוכי בוכה וצוחקת
 
וכל העולם נפתח לרווחה בפניי,
והשמחה הזו כשמש לא תכבה.
לא תוכל לברוח מהאש הזו
לא תתחבא ולא תמלט,
האהבה תשיג אותך.
 
Grazie!
thanked 2 times
Postato da LenaPtLenaPt Dom, 26/09/2021 - 15:05
Aggiunto su richiesta di Hen LeviHen Levi
L'autore della traduzione ha chiesto una revisione del testo.
Questo significa che sarebbe lieto di ricevere correzioni, consigli ecc. sulla sua traduzione.
Se hai una buona conoscenza sia della lingua di origine sia di quella della traduzione, è gradito un tuo commento.
Commenti fatti
Read about music throughout history