Pubblicità

Missä muruseni on (traduzione in Persiano)

  • Artista: Jenni Vartiainen
  • Canzone: Missä muruseni on 18 traduzioni
  • Traduzioni: Francese #1, #2, Inglese #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, Persiano, Polacco, Russo, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Turco, Ungherese #1, #2
  • Richieste: Arabo
traduzione in PersianoPersiano
A A

عزیز من کجاست؟

امشب دوباره رفتم تا در بالکن بخوابم
تا او به من نزدیکتر باشد
می توانم آسمان را از رختخوابم ببینم، و انتظارم برای دیدن
ستاره ای دنباله دار آغاز شد
می گویند که اگر هرجا ستاره ای دنباله دار ببینی
می توانی آرزوی هر آنچه را که می خواهی بکنی
من آرزویم را به آسمان امشب زمزمه کردم
امیدوارم که باد به زودی شروع به وزش کند
 
ای باد، به سوی جایی که عزیزم هست بوز
کمی با موهایش بازی کن
به او بگو چقدر دوستش دارم و دلم برایش تنگ شده است
بگو چقدر هنوز تنها منتظر او هستم
 
دیشب آرام بود ولی هنوز زود بود
باد نفسی عمیق کشید و من حس کردم
که کسی به من نزدیک می شود
او گونه هایم را لمس کرد
و دستی آشنا را بر روی پوست خود حس کردم
 
و دیگر شکی نداشتم
به جای آن می دانستم که می توانم
همچون کودکی به خواب فرو روم
هوایی که استنشاق می کنیم همان هواست
و زمین زیر پایمان همان زمین است
 
امشب دوباره رفتم تا در بالکن بخوابم
تا او به من نزدیکتر باشد
می توانم آسمان را از رختخوابم ببینم، و انتظارم برای دیدن
ستاره ای دنباله دار آغاز شد
می گویند که اگر هرجا ستاره ای دنباله دار ببینی
می توانی آرزوی هر آنچه را که می خواهی بکنی
من آرزویم را به آسمان امشب زمزمه کردم
امیدوارم که باد به زودی شروع به وزش کند
 
ای باد، به سوی جایی که عزیزم هست بوز
کمی با موهایش بازی کن
به او بگو چقدر دوستش دارم و دلم برایش تنگ شده است
بگو چقدر هنوز تنها منتظر او هستم
 
Postato da vainelämäävainelämää Ven, 12/02/2016 - 21:56
FinlandeseFinlandese

Missä muruseni on

Commenti fatti