Pubblicità

Momiche kato men (Момиче като мен) (traduzione in Macedone)

  • Artista: Gery-Nikol (Гери-Никол)
  • Canzone: Momiche kato men (Момиче като мен) 10 traduzioni
  • Traduzioni: Albanese, Ceco, Greco, Inglese #1, #2, Macedone, Serbo, Spagnolo, Traslitterazione, Turco
Revisione appena richiesta
traduzione in MacedoneMacedone
A A

Девојка како мене

Девојка како мене нема работа со тебе -
да, благодарам за поканата, но денот ми е зафатен!
Не можам како нив да бидам само трофеј,
знам дека сакаш да си со мене од почеток, биди здрав!
Девојка како мене пари како радијатор
долго нема да те забавува - удирам како гром и до таму си!
Не испуштај токму денес, ти за мене ли си дошол?
Без да имаш скриени мисли, сакај, би ли можел?
 
Ти ли си тоа што го барав?
Ти ли си тоа... каде беше досега?
Прашувам те... каде беше досега?
 
Ти немој, ти немој, никаде без мене!
Ти немој, ти немој!
Ти немој, ти немој, никаде без мене!
Ти немој, ти немој!
 
Каде се губи до сега? Каде си бил пред тоа?
Каде се губи до сега? Каде си бил пред тоа?
 
Девојчињата со тебе - има многу како нив!
Со менталитет, сепак не ги видов ...
Да не си колекционер? Да не би да сум трофеј?
знам дека сакаш да си со мене од почеток, биди здрав!
Другите ги заборави, минатото гo остави!
Најдобриот избор во животот гo направи!
Не испуштај токму денес, ти за мене ли си дошол?
Без да имаш скриени мисли, сакај, би ли можел?
 
Ти ли си тоа што го барав?
Ти ли си тоа... каде беше досега?
Прашувам те... каде беше досега?
 
Ти немој, ти немој, никаде без мене!
Ти немој, ти немој!
Ти немој, ти немој, никаде без мене!
Ти немој, ти немој!
 
Каде се губи до сега? Каде си бил пред тоа?
Каде се губи до сега? Каде си бил пред тоа?
 
Рацете горе, рацете долу, рацете горе, рацете долу ...
Рацете горе, горе, горе, горе ...
Рацете горе, горе, горе, горе ...
Рацете горе, горе, горе, горе ...
 
Каде се губи до сега? Каде си бил пред тоа?
Каде се губи до сега? Каде си бил пред тоа?
 
Рацете горе, рацете долу, рацете горе, рацете долу ...
Рацете горе, горе, горе, горе ...
(Девојка како мене)
Рацете горе, горе, горе, горе ...
 
Postato da stara makedonkastara makedonka Ven, 04/03/2016 - 14:59
Aggiunto su richiesta di JvzskJvzsk
L'autore della traduzione ha chiesto una revisione del testo.
Questo significa che sarebbe lieto di ricevere correzioni, consigli ecc. sulla sua traduzione.
Se hai una buona conoscenza sia della lingua di origine sia di quella della traduzione, è gradito un tuo commento.

Momiche kato men (Момиче като мен)

Commenti fatti