Marlon Roudette - New Age (traduzione in Persiano)

traduzione in Persiano

سن تازه

عشق اگه فقط یه کلمه است من متوجه نمیشم
آسون ترین اصواات از چهار حرف
هرچی که بود پشت سر گذاشتمش
و هر روز هم اوضاع بهتر و بهتر میشه
همسرایات:
آیا دردُ دوست داری؟ درد دوست داری؟
و روزانه ،روزانه سعی می کنم پشت سر بذارمش
هرچی که بود، هر چی که بود
الان دیگه چیزی نموند...تو تغییر کرده
سن تازه (جدید)
رد میشم از هر چی که داشتم
احتیاج به اتاق جدید با رنگهای تازه دارم
وقتی بود که اهمیت نمی دادم که زندگی کردن بقیه
همسرایان:
آتش های اونقدر سوزنده ای که بالهامُ سوزوندن
قلبش اعجازآور بود
الان دارم از چیزای ساده رویا می بافم
راه های قدیمی پاک شدند
اگه عشق فقط یه کلمه است من نمی فهمم
آسون ترین اصوات با چهار حرف
 
Postato da Paris Gio, 09/02/2012 - 19:22
Aggiunto su richiesta di cybele_1250
Inglese

New Age

Commenti fatti