• Nitry

    Realiza

Condividere
Font Size
Capo Verdiano, Portoghese
Capo Verdiano, Portoghese

Testo della canzone: Realiza

N kordá sen mamá, sen papá, N levantá
Ke N obejetive pa alkansá
Sperá pa séu ke algu tava ta txegá ô lutá pa de-meu y fazê-l dá?
N tinha un dôr é ke tava kabá ke mi pur dente
Bo ka temá fê purke senpre N mantê surridente
N respondê-be ke senpre N tava tude drete
Afinal, bo bu nunka teve prezente
Txeu máguas mesme asin N tive ke segí en frente
N tive ke prendê ke nha erre tude dependê de nha ser
Nha alma ta mantê linpe k'é pa tude tenpe mesme se bo ka é sinser N ta trató-be drete ke mi é un amedjer
Nenhun prubléma é maiór ke nha vontade de vensê
Nenhun barrera é maiór ke ese forsa ke N ten
N tinha un mil motive k'é pa fiká paróde, mil y un motive ke é n'é pa fiká sentóde
 
N pará pa pensá, pensá drete N ka mestê pará pa pensá, N pensá sen sentá
N errá ta tentá, agó N ta andá ta realizá, yeah, agó N ta andá ta realizá
 
Um sonho meu, sem nada p'ra dizer
Muito para dar, a minha vontade de vencer
Um sonho meu, sem nada p'ra dizer
É lutar ou morrer, e a minha vontade é de vencer
 
N ka tinha nada, bo kris trá-me atê nha nada
N tinha sô amor na rap N pô nha alma
Realmente algen kreditá ke N podia realizá tude u-ke ke N idealizá?
Má inerjias N ivitá ke sonhu é meu, mas realizasãu é de-nósa
Bo enpurrá-me y dá-me forsa ke un dia ise ta ser tude nósa
N oiá speransa na bos oie, lágrimas na bos trabói, seí de oiténta da na oite
Ese é un róte ke ainda roê, mésmu asin no ka dezistí
Tónte de barrera na kamin tava trasóde nos destine, no tive ke andá riba de spin
Senpre no mantê fóku, pô sonhe na topu, N ten un ónje na nha lóde pur ise N ka ta solo
Se bo krê pô raie, inrolá nhas papel ke N ta skrevê k'es ta serví pa tró-be pé de txon
Levitá sobre realidade pa oiá u-ke k'é bon
Se Deus dó-be el ningen ta tró-be, el é bo don
Sen preokupá ke bens pesoais, mas sin ke bens de pesoas
Ke denher ta bá ta torná ben móda s'é un kanoa
Pesoas ta bá ma ka ta ben, nton kuidóde na skólha, purke isensial é invizível nen senpre bo ta oiá-l
 
Um sonho meu, sem nada p'ra dizer
Muito para dar, a minha vontade de vencer
Um sonho meu, sem nada p'ra dizer
É lutar ou morrer, e a minha vontade é de vencer
 
Na vida é mute más fásil bo oiá pa otes y kritiká
Kónde más inportante na vida é bo realizá (e a minha vontade é de vencer)
Realizá bos sonhe independentemente de u-ke ke pesoas ta dezê
Na final tude jente ta batê palma pa un vensedor
 
E a minha vontade é de vencer
 

 

Commenti