Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

O Sardigna Patria Nostra (traduzione in Gaelico Scozzese)

Revisione appena richiesta
Sardo (settentrionale)
Sardo (settentrionale)
A A

O Sardigna Patria Nostra

O Sardigna, custa est s’ora
chi ti depes ischidare
e sos sardos tot’impare
s’inde pesen in bonora
 
Sa richesa sun furande
in d’una manera indigna
e sas costas de Sardigna
de cimentu cucuzande
 
A su mere coloniale
aperieli trumba ‘e fogu
ca no paret prus su logu
pro su chi nos an fatt’heris
 
Una tanca fatt’a muru,
fatta a s’aferra aferra:
si su chelu fit in terra
si l’aìan serradu puru
 
O Sardigna, patria nostra,
de sa limba t’an privadu
e s’istoria t’an cubadu
pro sichire in custa giostra
 
Unu fronte de unione
e chi trunchet sas cadenas
non prus lagrimas nen penas
sotzialismu e libertade
 
Resistentzia, resistentzia
pro sa nostra libertade!
Chin sa sarda identidade
crescat s’indipendentzia!
 
Postato da HampsicoraHampsicora 2015-06-26
traduzione in Gaelico ScozzeseGaelico Scozzese
Allinea i paragrafi

A Shàrdainea, Ar Duthaich

A Shàrdainea1 is tìm dhuit
dusgadh
agus tìm do na Sàrdainich, uile le cheile,
éirigh gu deònach ealamh.
 
Tha iad a' slaideadh ar beartais
air mhodh dìmheasail gun onair
agus a' trasgradh nan oirthirean de Sàrdainea
le cruadhtan.
 
Tilgibh meall teine
do luchd-riaghlaidh na cholonaidhe,
oir an déidh na rinn iad oirnn an-dé
thainig caochladh air coltais na duthcha.
 
Pairc is balla uimpe,
a rinneadh ach an goidear na's urrainn daibh goid;
nan robh an speur air talamh
deanadh iad balla mu'n speur fhéin.
 
A Shàrdainea, ar duthaich 's ar tìr,
thug iad dhiot do chànan,
is chum iad fodha t'eachdraidh
gus an gional a' cumail riaraichte.
 
Nochd aghaidh aonaichte
a bhriseas na slabhraidhean,
crìoch air na deoir 's air na cràidh,
sòisealachd agus saorsainn.
 
Comhaireachd, comhaireachd
air son ar saorsa!
Gum fàsadh neo-eisimeileachd
cuide ri dearbh-aithne Shàrdaineach.
 
  • 1. Sardinia in Gaelic is Sàrdainea, but like all nouns it is declined for case and the vocative case is Shàrdainea
Grazie!
ringraziato 1 volta

Translations in this website are protected by copyright law. Don't claim any of my translations as your own, and please if you publish them anywhere attribute them to me.
Some translations I post will have been provided by someone other than me, and when that is the case it will be made clear on the pages containing those translations; if you want to copy those translations you must first obtain permission from the people who provided them, as I don't have the right to give you such permissions, and please carefully observe the rights of the authors of the original material that has been translated.

Postato da michealtmichealt 2015-07-19
Aggiunto su richiesta di HampsicoraHampsicora
L'autore della traduzione ha chiesto una revisione del testo.
Questo significa che sarebbe lieto di ricevere correzioni, consigli ecc. sulla sua traduzione.
Se hai una buona conoscenza sia della lingua di origine sia di quella della traduzione, è gradito un tuo commento.
Traduzioni di “O Sardigna Patria ...”
Gaelico Scozzese michealt
Maria Giovanna Cherchi: 3 più popolari
Commenti fatti
HampsicoraHampsicora    Lun, 20/07/2015 - 19:26

Thank you so much for translating this song, Tom.
About “cimentu”, you’re right, “concrete” is the proper translation, I’ve corrected it.

michealtmichealt    Lun, 20/07/2015 - 22:46

I've corrected the translation: cruadhtan (concrete) instead of lionn-tatha (cement) and dropped the footnote about it.

Read about music throughout history