Tokio Hotel - Phantomrider (traduzione in Norvegese)

Inglese

Phantomrider

Gas and blood
Is all I've got
In you I trust
The final exit's
Passin' by
The wheels run free
Under me
It's you I feel
A million sparks are falling down
I turn the wheel around
 
Kiss me goodbye
Into the light
Like a phantom rider
I'm dying tonight
So dark and cold
I drive alone
Like a phantom rider
Can't make it all on my own
 
Promises
I scratched so deep
In your empty seat
The sky is turning upside down
I turn the wheel around
 
Kiss me goodbye
Into the light
Like a phantom rider
I'm dying tonight
So dark and cold
I drive alone
Like a phantom rider
Can't make it all on my own
 
I don't know your name
But still believe
Now it's the time
For you and me
Time for you and me
 
Now I'm here
No more fears
Angel, don't you cry
I'll meet you on the other side
 
Goodbye
Into the light
Like a phantom rider
I'm dying tonight
So dark and cold
I drive alone
Like a phantom rider
Can't make it all on my own
 
Hey!
I'm here with you
I am here, here
Leave me alone
Phantom rider
Always die on their own
 
Postato da Steena Sab, 03/10/2009 - 20:35
Ultima modifica Geheiligt Ven, 25/03/2016 - 20:00
Allinea i paragrafi
traduzione in Norvegese

Phantomrider

Bensin og blod
Er alt jeg har
Jeg stoler på deg
Den siste utgangen
Farer forbi
Hjulene, springer fritt
Under meg
Det er deg, jeg føler
En million gnister faller ned
Jeg snur hjulene i rundt
 
Kyss meg farvel
Inn i lyset
Som en Phantomrider
Dør jeg i natt
Så svart og kaldt
Kjører jeg alene
Som en Phantomrider
Klarer ikke alt for meg selv
 
Løfter
Skjærer, så dypt
I ditt tomme sete
Himmelen snur seg helt opp ned
Jeg snur hjulene i rundt
 
Kyss meg farvel
Inn i lyset
Som en Phantomrider
Dør jeg i natt
Så svart og kaldt
Kjører jeg alene
Som en Ghostrider
Klarer ikke alt for meg selv
 
Jeg kan ikke navnet ditt
Men jeg tror fortsatt
At nå er det tid for deg og meg
Tid for deg og meg
 
Nå er jeg her
Ikke frykt noe mer
Engel, ikke gråt
Jeg møter deg på den andre siden
 
Farvel
Inn i lyset
Som en Phantomrider
Dør jeg i natt
Så svart og kaldt
Jeg kjører alene
Som en Phantomrider
Klarer ikke alt helt selv
 
Hei!
Jeg er her med deg
Jeg er her, her
La meg være
Phantomrider
Dør alltid helt for seg selv
 
Postato da IQmonster Dom, 03/04/2011 - 15:13
Commenti dell’autore:

This one, was a little harder, becouse I didn't find a norwegian word for "phantomrider". So i choose to use the same word in the translated version.

Denne, var litt vanskeligere, da jeg ikke fant et norsk ord for "Phantomrider". Så jeg valgte å bruke det samme ordet i den oversatte versjonen.

Commenti fatti