Pubblicità

Pindu - Un trandafil creashti la firida mea

  • Artista: Pindu
  • Traduzioni: Inglese, Italiano, Rumeno, Russo, Spagnolo, Traslitterazione
Arumeno/Traslitterazione
A A

Un trandafil creashti la firida mea

Un trandafil creashti la firida mea
Tsi'shi apleacã frundzãli lishor,
Lungã'nji pari calea pân la vruta mea
Shi'nji si pari cã va'nji mor di dor,
Lungã'nji pari calea pân la vruta mea
Shi'nji si pari cã va'nji mor di dor
 
Mi'anghisam anda earam dojii de'adun
Nu dzâtseam cã va nã dispãrtsâm,
Puljii tutsã anvârliga di noi cântau
Liliciljii tuti s'dischideau,
Puljii tutsã anvãrliga di noi cântau
Liliciljii tuti s'dischideau.
 
Anda mi'sculai dit somnu vrutã
Ni puiljii, ni lilicjii nu earau,
Ni tini lângâ mini vrutã nu earai
Lãhtãrsitu dit somnu mi sculai,
Ni tini lângã mini vrutã nu earai
Lãhtãrsitu dit somnu mi sculai.
 
Stau la masã, unã carti ta s'ascriu
Ta s'ascriu io vrutã a meu dor,
Ta s'ascriu io vrutã tora a meu dor
Le le le lilicea pãdurilor,
Ta s'ascriu io vrutã tora a meu dor
Le le le lilicea pãdurilor.
 
Un trandafil creashti la firida mea
Tsi'shi apleacã frundzãli lishor,
Lungã'nji pari calea pân la vruta mea
Shi'nji si pari cã va'nji mor di dor,
Lungã'nji pari calea pân la vruta mea
Shi'nji si pari cã va'nji mor di dor
 
Postato da SaebastianSaebastian Mar, 08/11/2016 - 18:48
Ultima modifica SaebastianSaebastian Ven, 27/12/2019 - 14:14
Grazie!You can thank submitter by pressing this button
ringraziato 3 volte

 

Pubblicità
Video
Pindu: 3 più popolari
Raccolte con "Un trandafil ..."
Commenti fatti