A poc a poc (traduzione in Inglese)

Pubblicità
Catalano

A poc a poc

Quan tens 18 anys et fa molta il·lusió el carnet
I vas amb cotxe hasta per anar a comprar un xiclet
I la gosseria que fa ara “have’l” d’agafar,
A les 5 del matí amb lo cubata a la mà
 
Però això últim ho dic per una amis meu que ho fa
Ara jo tampoc no em voldria delatar
Que aquest vídeo segur que el veurà algun mosso
Buah, coi de cinturon no em deixa respirar
No et descuidis de treure el freno de mà
Ja has mirat si tenies prouta gasolina ?
 
A poc a poc
vigila el radar i no sigos badoc
anant tan de pressa estàs jugant amb foc
Si et foten la multa et diré massa poc.
 
A poc a poc
on vas tan de pressa si no has d’anar enlloc
I au correm-hi tots després si tens un xoc
Cagondena afluixa tros de carallot
 
Frena, frena, frena
Frena, frena
 
M’ha semblat veure com si algú mos fes una foto
Ostia ja mos l’han parida
L’has de pagar de seguida (de seguida pagues menos)
Però si anava a 100 per hora, el traste aquest fa trampa
Que ho ets de ruc hostia santa
Que aquest era de noranta
 
Pots estar content que no et fan bufar
recoi com els feies baixar
sempre et dic que no has de mamar
i encara menys si vols menar
 
Au venga va calla pesat que ja sembles ma mare
ja em vec a la cuneta o empotrant-nos contra un arbre
Afluixa que em marejo arrojaré aquí a la guantera
Si arrojes ho netajaràs tota la nit sencera
Para aquí siusplau noto que em ve la vomitera
Hosti tio però si has tret tota la nevera
 
Paquito Paquito, no toquis lo pito
Estiguet quiet collons, que no veus que transito
Posa una cançó bona, que aquesta és una merda
Aquest del Pau de Ponts fa temps que no l’encerta
 
Paquito Paquito, no toquis lo pito
Estiguet quiet collons, que no veus que transito
Posa una cançó bona, que aquesta és una merda
Aquest del Pau de Ponts fa temps que no l’encerta
 
A poc a poc
vigila el radar i no sigos badoc
anant tan de pressa estàs jugant amb foc
Si et foten la multa et diré massa poc.
 
A poc a poc
on vas tan de pressa si no has d’anar enlloc
I au correm-hi tots després si tens un xoc
Cagondena afluixa tros de carallot
 
Frena, frena, frena
Frena, frena
 
M’ha semblat veure com si algú mos fes una foto
Ostia ja mos l’han parida
L’has de pagar de seguida (de seguida pagues menos)
Però si anava a 100 per hora, el traste aquest fa trampa
Que ho ets de ruc hostia santa
Que aquest era de noranta
 
A poc a poc
on vas tan de pressa si no has d’anar enlloc
Qualsevol diria que s’ha fotut foc
Cagondena afluixa tros de carallot
Carallot
 
Paquito Paquito, no toquis lo pito
Estiguet quiet collons, que no veus que transito
Ostia ja mos l’han parida
L’has de pagar de seguida (de seguida pagues menos)
 
Paquito Paquito, no toquis lo pito
Estiguet quiet collons, que no veus que transito
Que ho ets de ruc hòstia santa
Que aquest era de noranta
 
A poc a poc
 
Postato da vilkacisvilkacis Dom, 03/12/2017 - 17:26
traduzione in IngleseInglese
Allinea i paragrafi
A A

Little by little

When you are 18 years old the card is very enthusiastic
And you go by car to go to buy a chewing gum
And the gossería that now does "have it" to take,
At 5 in the morning with the bucket in hand
 
But this is what I say for a friend who does
Now I do not want to show me either
Let this video be sure he will see some boyfriend
Buah, my belt does not let me breathe
Do not forget to remove the handbrake
Have you ever watched if you had gasoline?
 
Little by little
watch the radar and do not know anything
going so fast you are playing with fire
If they hit you fine, I'll tell you too little.
 
Little by little
where are you going so fast if you do not have to go anywhere
And we will run there all afterwards if you have a shock
Cagondena releases a piece of carrot
 
Brake, brake, brake
Brake, brake
 
It seemed to me to see how someone made a picture
Ostia already had it started
You have to pay it immediately (immediately pay less)
But if he was 100 at an hour, the trick is cheating
That you are from donkey holy donkey
That it was ninety
 
You can be happy that they do not blow you
recoi how you made them go down
I always tell you that you should not suck
And even less if you want to eat
 
Come on, it's shaky, it seems like my mother
I already see myself in the gutter or push us against a tree
I loose that I marched I will throw here to the glove box
If you throw it, you will clean it all night long
For here, please note that I see the vomit
Host uncle but you've removed the entire refrigerator
 
Paquito Paquito, do not touch the chick
Be quiet, you do not see what I'm going through
Put a good song, that's a shit
This one from Pau de Ponts has not been successful for some time now
 
Paquito Paquito, do not touch the chick
Be quiet, you do not see what I'm going through
Put a good song, that's a shit
This one from Pau de Ponts has not been successful for some time now
 
Little by little
watch the radar and do not know anything
going so fast you are playing with fire
If they hit you fine, I'll tell you too little.
 
Little by little
where are you going so fast if you do not have to go anywhere
And we will run there all afterwards if you have a shock
Cagondena releases a piece of carrot
 
Brake, brake, brake
Brake, brake
 
It seemed to me to see how someone made a picture
Ostia already had it started
You have to pay it immediately (immediately pay less)
But if he was 100 at an hour, the trick is cheating
That you are from donkey holy donkey
That it was ninety
 
Little by little
where are you going so fast if you do not have to go anywhere
Anyone would say he has gotten fires
Cagondena releases a piece of carrot
Carallot
 
Paquito Paquito, do not touch the chick
Be quiet, you do not see what I'm going through
Ostia already had it started
You have to pay it immediately (immediately pay less)
 
Paquito Paquito, do not touch the chick
Be quiet, you do not see what I'm going through
That you are from holy holy donkey
That it was ninety
 
Little by little
 
Postato da Oscar RomanOscar Roman Mar, 16/07/2019 - 01:51
Altre traduzioni di “A poc a poc”
Inglese Oscar Roman
Lo Pau de Ponts: 3 più popolari
Commenti fatti