Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Podries (traduzione in Inglese)

Catalano
Catalano
A A

Podries

Si haguessis nascut
en una altra terra,
podries ser blanc,
podries ser negre...
Un altre país
fóra casa teva,
i diries "sí"
en un altra llengua.
 
T'hauries criat
d'una altra manera
més bona, potser
potser més dolenta.
Tindries més sort
o potser més pega...
Tindries amics
i jocs d'una altra mena;
 
Duries vestits
de sac o de seda,
sabates de pell
o tosca espardenya,
o aniries nu
perdut per la selva.
 
Podries llegir
contes i poemes,
o no tenir llibres
ni saber de lletra.
Podries menjar
coses llamineres
o només crostons
secs de pa negre.
 
Per tot això pensa
que importa tenir
les mans ben obertes
i ajudar qui ve
fugint de la guerra,
fugint del dolor
i de la pobresa.
 
Si tu fossis nat
a la seva terra,
la tristesa d'ell
podria ser teva.
 
Postato da eunoiaeunoia 2017-10-27
traduzione in IngleseInglese
Allinea i paragrafi

You Could

If you had been born
in another country,
you could be white,
you could be black...
In another country
far from your home,
and you’d say "yes"
in another language.
 
You’d have grown
in a different way:
maybe a better one,
maybe worse.
You’d have faced more success,
or maybe more misfortune...
You’d have friends
and games of a different kind.
 
You’d wear clothes
made of rugs or of silk,
leather shoes
or rope sandals,
or you’d walk naked,
lost in a forest.
 
You could read
fairytales and poems,
or you’d have no books,
nor ability to read.
You could eat
delicacies
or just dry crumbs
of black bread.
 
Because of all this, just think
that it is important to have
your arms open
and to help a newcomer,
who flees from a war,
who flees from pain
and poverty.
 
If you had been born
in his country,
his sadness
could well be yours.
 
Grazie!
thanked 9 times
Postato da AzaliaAzalia 2019-10-12
Ultima modifica AzaliaAzalia 2019-10-14
Commenti fatti
Read about music throughout history