David - Psalmul 50 (traduzione in Ungherese)

Rumeno

Psalmul 50

Milostive, miluiește-mă, Dumnezeule,
după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale
șterge fărădelegea mea.
 
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea,
și de păcatul meu curățește-mă,
că fărădelegea mea eu o cunosc,
și păcatul meu înaintea mea este pururea.
 
Ție Unuia am greșit,
și rău înaintea Ta am făcut,
ca să fii îndreptățit întru cuvintele Tale
și biruitor când te vei judeca Tu.
 
Că, iată, întru fărădelegi m-am zămislit,
și întru păcate m-a născut maica mea.
Că, iată, adevărul ai iubit,
cele nearătate și ascunse
ale înțelepciunii Tale mi le-ai arătat.
 
Stropi-mă-vei cu isop,
și mă voi curăți;
spăla-mă-vei,
și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
 
Auzului meu vei da bucurie și veselie,
bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
Întoarce fața Ta de către păcatele mele,
și toate fărădelegile mele șterge-le.
 
Inimă curată zidește întru mine,
Dumnezeule, și Duh drept înnoiește
întru cele dinlăuntru ale mele.
 
Nu mă lepada de la fața Ta,
și Duhul Tau cel Sfânt nu lua de la mine.
 
Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale,
și cu Duh stăpânitor mă întărește.
 
Învăța-voi pre cei fără de lege căile Tale,
și cei necredincioși se vor întoarce la Tine.
 
Izbăvește-mă de sângiuri, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
 
Doamne, buzele mele vei deschide,
și gura mea va vesti lauda Ta.
 
Că de-ai fi voit, jertfă Ți-aș fi dat:
arderi de tot nu vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu, duhul zdrobit,
inimă înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi.
 
Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
 
Atunci vei binevoi jertfa dreptății,
prinosul și arderi de tot;
atunci vor pune pre altarul tău viței,
și mă miluiește, Dumnezeule.
 
Postato da Calusarul Dom, 23/10/2011 - 11:55
Commenti dell’autore:

Romanian (Byzantine) Orthodox Chant. It's Psalm 51 in Western Christianity.

Allinea i paragrafi
traduzione in Ungherese

Zsoltára 50*

1 Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára;
 
2 Mikor õ hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett.
 
3 Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bûneimet!
 
4 Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimbõl tisztíts ki engemet;
 
5 Mert ismerem az én bûneimet, és az én vétkem szüntelen elõttem [forog.]
 
6 Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid elõtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.
 
7 Ímé én vétekben fogantattam, és bûnben melengetett engem az anyám.
 
8 Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensõmben bölcseségre tanítasz engem.
 
9 Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.
 
10 Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél.
 
11 Rejtsd el orczádat az én vétkeimtõl, és töröld el minden álnokságomat.
 
12 Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erõs lelket újítsd meg bennem.
 
13 Ne vess el engem a te orczád elõl, és a te szent lelkedet ne vedd el tõlem.
 
14 Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
 
15 Hadd tanítsam a bûnösöket a te útaidra, hogy a vétkezõk megtérjenek hozzád.
 
16 Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat.
 
17 Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.
 
18 Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égõáldozatban sem gyönyörködöl.
 
19 Isten elõtt [kedves] áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bûnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!
 
20 Tégy jól a te kegyelmedbõl a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kõfalait.
 
21 Akkor kedvesek lesznek elõtted az igazságnak áldozatai; az égõ és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal.
 
Translation by Érika Batista. You can share, but give the credit.
Postato da erika_hermi Ven, 31/08/2012 - 02:15
Aggiunto su richiesta di Calusarul
Commenti dell’autore:

Zsoltára 51, Károli fordítás.
http://www.bibliaonline.com.br/karoli/sl/51

Commenti fatti