Pubblicità

Testi di Pyotr Leshchenko

Pyotr Leshchenko
Pyotr Leshchenko testi delle collaborazioniTraduzioni
Leonid Utesov - У самовара (U samovara)RussovideoFrancese
Inglese #1 #2
Traslitterazione
Pyotr Leshchenko ha anche interpretatoTraduzioni
Konstantin Khabensky - Чёрные глаза | Chornyye glazaRussovideo
Everything that was
Commenti fatti