Advertisements

Please translate CÔNG

  • Artista: Suboi
  • Canzone: CÔNG
  • Richiesta: Vietnamita → Cinese
Vietnamita

CÔNG

Imma young Vietnamese lady, who's this?
(Who's this?)
Imma young Vietnamese lady, who's this?

(Ai đó?)
Real Saigonese pop showbiz don't fit
Real Saigonese pop showbiz don't fit
Real Saigonese pop showbiz don't fit
Real Saigonese pop showbiz don't fit

Công việc không nó cũng bình thường
Cộng với tình bạn nó tốt hơn
Công việc xong mỗi thằng một đường
Công mà với bạn một trăm chương
Công mà thêm chấm là cộng
Công việc không cấm người xung phong
Công việc cuối tháng là thêm phong bì
Công đưa cho người ta là ra sông
Đưa cho người ta, công bao ngày qua (là ra sông)

No I don't need no name for our friendship
The middle finger nails are french tips
They did not eat with me when I fail
Now I get up again saying "Hi Tèo!"
Đời cần gì một cái tên cho tình bạn mình
Thông minh hay không đâu cần chứng minh như Trạng Quỳnh
Không cần đêm khi chờ phone của ai
Speed dial number one ey, tôi là tổng đài
Càng nói nhiều, càng ít làm, càng chán
Càng kiểm soát, càng mất kiểm soát
Càng nói nhiều, càng ít làm, càng chán
Càng kiểm soát, càng mất kiểm soát

Imma young Vietnamese lady, who's this?
25 for life, not a cookie cutter bitch
The modern H-C-M-C, deep within is the real Saigonese
Pop showbiz don't fit
Imma young Vietnamese lady, who's this?
25 for life, not a cookie cutter bitch
The modern H-C-M-C, deep within is the real Saigonese
Pop showbiz don't fit
Đời nghệ sỹ sướng ca vô loài
Ở đời có mấy thằng cha có mấy điệp khúc ca hoài
Stereotype not my social life
In fact you better say goodbye to this genocide
I might make a lil bit of money
Everyday out with a bag of cookies
I was hungry, worry about the blurry future
All I knew was to make it in a hurry
How do I see my destiny
When the amount of negativities speak to me
Everyday Google Translate: "Fuck what they know"

I believe the answer you know
You are some fucked up homies
But I ain't give up homies
You got your world, I got my world
I would never judge ya homie.
When you get high on ya ego
Oh ain't you tired people
Cuz I don't need the title to read the bible
Just tryna be enlighten yo

Người nào mà có đường bay xa
Mà lại không nhớ ngày hôm qua
Nhịn người nhiều quá, nhiều người làm quá
Nụ cười gì mà phá ngày đêm ra
Nhưng sao không sống ngày hôm nay
Mà làm bạn với còng hai tay
Nhịn người nhiều quá, nhiều người làm quá
Nụ cười gì mà phá ngày đêm ra
Càng nói nhiều, càng ít làm, càng chán
Càng kiểm soát, càng mất kiểm soát
Càng nói nhiều, càng ít làm, càng chán
Càng kiểm soát, càng mất kiểm soát

I'ma young Vietnamese lady, who's this?
25 fo life not a cookie cutter bitch
The modern H-C-M-C, deep within is the real Saigonese
Pop showbiz don't fit
Imma young Vietnamese lady, who's this?
25 fo life not a cookie cutter bitch
The modern H-C-M-C, deep within is the real Saigonese
Pop showbiz don't fit

Đời nghệ sỹ sướng ca vô loài?
Ở đời có mấy thằng cha có mấy điệp khúc ca hoài
Stereotype not my social life
In fact you better say goodbye to this genocide
Imma

Young Vietnamese young Vietnamese
Who's this?
Young Vietnamese young Vietnamese lady
Young Vietnamese young Vietnamese
Who's this?

Who's this?
Who's this?

Per favore aiutaci a tradurre “CÔNG”
Commenti fatti