Translate Lea hoară armânească

Rumeno (Arumeno)

Lea hoară armânească

Di cându easti eta
Dorlu di hoarâ-i greu
C-aşi i-ascrisu armânlui
Şi-i dat di Dumniḑă

Cât ti voi, cât ti voi
Lea hoară armânească
Armâńil’i pri iu va s-ducă ei
Nu ari s-ti agârşească

Ńi-aduc aminti daima
Di cându earam ńic
Că noi ţâneam în casă
Oaia cu ńiel ciruc

Ńi-aduc aminti daima
Di când-earam la hoară
Câ laptili di oaie
Eara prota mâcari

Cu pârpoḑ di lânâ
Ş-cu câciuli în cap
Nu nă eara arcoari
Ni tu chiro angl’iţatu

Di ńiercuri pânâ ńiercuri
Numţâli că ţânea
Ţi gimbuşi mari
Ş-ţi cântiţi-s cânta

Cât ti voi, cât ti voi
Lea hoară armânească
Armâńil’i pri iu va s-ducă ei
Nu ari s-ti agârşească

Commenti dell’autore:
Per favore aiutaci a tradurre “Lea hoară armânească”
Commenti fatti