Translate Mărul lui Adam

Rumeno

Mărul lui Adam

Sculaț', sculaț', boieri mari,
Câ nu-i vremea di dornitu,
Da-i vremea d-împodoghitu
Cu podoabi di arjintu.

Câ Dumneadzău di la-nceaputu
Tătâ lumea o facutu.
Da' L-o facut șî pi Hristosu,
Pi Adam tari frumosu.

Dumneadzău li-o jiuruitu
Loc în Rai di viațuitu,
Num-un măru o proptitu
Sâ ramâi niclintitu.

Da' șărpili așel hicleanu
S-o suit în sus pi ram.
Șărpili măru' o luat
Șî lu' Eva i l-o datu.

Eva măru' l-o luat
Șî lu' Adam i l-o datu.
Adam numa' o mușcatu,
Dumneadzău l-o șî-ntreabatu:

Adami, di și ai mâncat?
Doamni, Eva ni l-o datu.
Adami, ești păcătosu.
Tu vei merji pi pământ
Șî vei sta cu oameni-n rând.

Da' tu, șărpi afurisît,
Sâ ti târâi pi pamântu.
Șărpi când te-a dure' capu'
Eși la drum șî cautâ-ț' leacu'.

Struțîșor de busâiocu,
La mulț' ani șî mult norocu!

Per favore aiutaci a tradurre “Mărul lui Adam”
Commenti fatti