Pubblicità

Per favore aiutaci a tradurre “Sztandary Drugiego Zjazdu”

Polacco
A A

Sztandary Drugiego Zjazdu

Drugiego Zjazdu rozwiń sztandary;
Chorągwie niesie oddział szturmowy.
Co dzień upada w boju świat stary,
Co dzień się rodzi świat nowy.
 
Walka o sprawę jest człowieka,
Tyś Partio cele wskazała.
Partio - na Twoje słowo czeka
Nasza Ojczyzna cała!
Partio - na Twoje słowo czeka
Nasza Ojczyzna cała!
 
Gdzie podpalone były wsie, miasta,
A nowe domy wszędzie powstają,
Kogo przemysłu prąd ziemi wzrasta,
Odbudowany już kraju?
 
Walka o sprawę jest człowieka,
Tyś Partio cele wskazała.
Partio - na Twoje słowo czeka
Nasza Ojczyzna cała!
Partio - na Twoje słowo czeka
Nasza Ojczyzna cała!
 
Niech w dniu dzisiejszym dzieło się zawrze,
Naprzód popchnijmy sprawę zaczętą.
Naprzód więc, naprzód! Zawsze więc, zawsze!
Braterską więź rozwiniętą.
 
Walka o sprawę jest człowieka,
Tyś Partio cele wskazała.
Partio - na Twoje słowo czeka
Nasza Ojczyzna cała!
Partio - na Twoje słowo czeka
Nasza Ojczyzna cała!
 
Commenti fatti