Ромни (Traslitterazione)

Ромни

Ово је за сестре које свуда су по свету
Јер знам колико тешко је у овом мушком свету
Да л' је то у гету или било негде другде
Није лако бити Ромни када сви ти суде
Све је то традиција кажу стари наши
Традиција у којој једино мушки ту је главни
Где нема избора да ли хоћеш или не
Где други ти одлучују с' ким да живиш а с' ким умреш
 
Буди ти од оних које ће рећи не
Докажи да и жене могу бити поносне
Јер знам да тешко је прекинути те приче
Ал' то је први корак да осмех створимо на лице
Знајте нисте сами, не би биле прве
Толико ромских сестaра су прошле босе трње
И све се може променити, немој да те трују
Зато гласно певај са мном, нека те сви чују
 
Ја сам Ромни и доста ми је више
Нећу више слушати ваше труле приче
Ово је мој живот и радићу шта хоћу
Своје одлуке од сада сама себи донећу
 
Јер ја сам Ромни и доста ми је више
Ја нећу више слушати те ваше труле приче
Јер ово је мој живот и ја радићу шта хоћу
Ја своје одлуке од сада сама себи донећу
 
Колико тешко је да живиш међу људима
Који бране ти да живиш живот к'о сви други
Да завшиш школу и нађеш неки посао нормалан
Изађеш за викенд и виђаш са другарима
Колико тешко је то видим својим очима
За паре вас продају као да сте роба јефтина
И свима је баш лепо па слави цела фамилија
И свима је то нормално јер то је традиција
 
Не дај да те трују, ти си газда свог живота
Не слушај обећања, не слушај тог идиота
Иди својим путем, живи како знаш
Оствари своје циљеве, то ти је једини спас
И ако кажу да много мање вредиш
Покажи свима да нису у праву, на речима не штеди
Само реци шта одувек хтела си да кажеш
Живи свој живот и не дај ником да те лаже
 
Ја сам Ромни и доста ми је више
Нећу више слушати ваше труле приче
Ово је мој живот и радићу шта хоћу
Своје одлуке од сада сама себи донећу
 
Јер ја сам Ромни и доста ми је више
Ја нећу више слушати те ваше труле приче
Јер ово је мој живот и ја радићу шта хоћу
Ја своје одлуке од сада сама себи донећу
 
Ја сам Ромни и доста ми је више
Нећу више слушати ваше труле приче
Ово је мој живот и радићу шта хоћу
Своје одлуке од сада сама себи донећу
 
Јер ја сам Ромни и доста ми је више
Ја нећу више слушати те ваше труле приче
Јер ово је мој живот и ја радићу шта хоћу
Ја своје одлуке од сада сама себи донећу
 
Postato da BalkantürkBalkantürk Mer, 30/09/2020 - 14:27
Commenti dell’autore:

Gipsy Mafia are two romani brothers from Serbia. This song talk and complains about Romani situation; Romani discrimination

Traslitterazione
Allinea i paragrafi

Romni

Ovo je za sestre koje svuda su po svetu
Jer znam koliko teško je u ovom muškom svetu
Da l' je to u getu ili bilo negde drugde
Nije lako biti Romni kada svi ti sude.
Sve je to tradicija kažu stari naši
Tradicija u kojoj jedino muški tu je glavni
Gde nema izbora da li hoćeš ili ne
Gde drugi ti odlučuju s' kim da živiš a s' kim umreš
 
Budi ti od onih koje će reći ne
Dokaži da i žene mogu biti ponosne
Jer znam da teško je prekinuti te priče
Al' to je prvi korak da osmeh stvorimo na lice.
Znajte niste sami, ne bi bile prve
Toliko romskih sestara su prošle bose trnje
i sve se može promeniti, nemoj da te truju
Zato glasno pevaj sa mnom, neka te svi čuju
 
Ja sam Romni i dosta mi je više
Neću više slušati vaše trule priče
Ovo je moj život i radiću šta hoću
Svoje odluke od sada sama sebi doneću
 
Jer ja sam Romni i dosta mi je više
Ja neću više slušati te vaše trule priče
Jer ovo je moj život i ja radiću šta hoću
Ja svoje odluke od sada sama sebi doneću
 
Koliko teško je da živiš među ljudima
Koji brane ti da živiš život k'o svi drugi
Da zavšiš školu i nađeš neki posao normalan
Izađeš za vikend i viđaš sa drugarima.
Koliko teško je to vidim svojim očima
Za pare vas prodaju kao da ste roba jeftina
i svima je baš lepo pa slavi cela familija
i svima je to normalno jer to je tradicija
 
Ne daj da te truju, ti si gazda svog života
Ne slušaj obećanja, ne slušaj tog idiota
Idi svojim putem, živi kako znaš
Ostvari svoje ciljeve, to ti je jedini spas.
I ako kažu da mnogo manje vrediš
Pokaži svima da nisu u pravu, na rečima ne štedi
Samo reci šta oduvek htela si da kažeš
Živi svoj život i ne daj nikom da te laže
 
Ja sam Romni i dosta mi je više
Neću više slušati vaše trule priče
Ovo je moj život i radiću šta hoću
Svoje odluke od sada sama sebi doneću
 
Jer ja sam Romni i dosta mi je više
Ja neću više slušati te vaše trule priče
Jer ovo je moj život i ja radiću šta hoću
Ja svoje odluke od sada sama sebi doneću
 
Ja sam Romni i dosta mi je više
Neću više slušati vaše trule priče
Ovo je moj život i radiću šta hoću
Svoje odluke od sada sama sebi doneću
 
Jer ja sam Romni i dosta mi je više
Ja neću više slušati te vaše trule priče
Jer ovo je moj život i ja radiću šta hoću
Ja svoje odluke od sada sama sebi doneću
 
Grazie!
Postato da BalkantürkBalkantürk Mer, 30/09/2020 - 14:30
Traduzioni di “Ромни”
Traslitterazione Balkantürk
Raccolte con "Ромни"
Commenti fatti
Read about music throughout history