Unknown Artist (Slovene) - Slon in sadez (traduzione in Inglese)

Sloveno

Slon in sadez

 
ko leta 769 umrl Hotimir je knez
 
za Karantance se začelo sranje je zares
 
uletu Tasilo je III. in drhal bavarska
 
Virgil in Modest pa zraven banda misijonarska
 
Bavarci so sesuli nas v pitju in v boju
 
Virgil in Modest pa na verskem nas nivoju
 
sicer smo izgubili skoraj vse v triletni vojni
 
a smo ostali vsaj notranje samostojni
 
ko leta 819 prišel je Ljudevit Posavski
 
so Slovenci spet nardili štalo v krajini Dravski
 
zbral Karnijolce, Karantance in druge ----
 
jih popeljal je v upor nad frankovske fevdalce
 
Franki so imeli konje in dobro opremo
 
naši pa trde glave in veliko vnemo
 
Ljudevita so zaštihal - to je takrat blo moderno
 
Karantanci pa zgubili samostojnost smo interno
 
aj na na naj na ni naj ...
 
ko leta 840 dobi fevd Pribin na upravo
 
prec začuti nujo delat svojo si državo
 
pristavili so Karantanci svojih nekaj arov
 
tokrat za spremembo fašejo jih od Madžarov
 
čez 200 let nas razdelijo Karolingi bistro
 
na Koroško, Kranjsko, Štajersko, Goriško in pa Istro
 
še preden Ciril in Metod sta zadnjič rekla "amen"
 
od Karantanije ostal je samo še knežji kamen
 
ko leta 1478 so se začel upirat kmeti
 
so že vsi slutili da bo kot pred 500 leti
 
a se preden kmetje so prišli pred grajski zid
 
so nad njimi Turki izvedli genocid
 
da zgodovinska dejstva nič nas ne učijo
 
se še enkrat potrdilo z Gubcem je Matijo
 
ko od prejšnjega upora še 100 let ne mine
 
razdelijo sredi Zagreba ga na četrtine
 
aj na na naj na ni naj ...
 
ko leta 1550 izšel je Katekizem
 
je slovenski živelj spet zagrabil optimizem
 
če že nimamo ozemlja, mejmo vsaj kulturo
 
ozdravimo komplekse skoz literaturo
 
ej - sicer nas je malo, a neumni nismo
 
reče Jurij Dalmatin, prevede Sveto pismo
 
a še preden slovenščina prišla bi v navado
 
Hren se je potrudu in vse zmetu na grmado
 
ko 1848 Majer je cesarju pisu
 
se je že slutilo, da spet en bo zvisu
 
in vse ideje v stilu Slovenije zedinjene
 
po hitrem postopku so bile ukinjene
 
sej - bili so tabori in so bile čitalnice
 
čeprav ne dosti večje od povprečne švabske spalnice
 
še vedno največ kar lahko bli smo po poklicu
 
služba konjskega je hlapca pri debelemu Avstrijcu
 
aj na na naj na ni naj ...
 
ko leta 1914 je Gavrilo iz principa
 
streljal na cesarico in na njenga tipa
 
Slovenci se razveselijo te bosanske varke
 
naslednji dan jih zbašejo v soške strelske jarke
 
23 let po koncu prve že začetek druge
 
Slovence tokrat streljajo v vojski stare Juge
 
čeprav skoraj sami strejo okupacijo
 
jih nič hudega sluteče zbašejo v federacijo
 
ko 1991 smo ratal suvereni
 
po 1300 let porazov smo še vedno kleni
 
Madžari pustijo nas pri miru in Avstrijci tudi
 
celo Italijani in Hrvati - to nas najbolj čudi
 
po mileniu in pol porazov
 
nihče več ne daje nam ukazov
 
zato Slovenec zdaj svobodno stopi
 
zraven k združeni Evropi
 
Allinea i paragrafi
traduzione in Inglese

Son of Slovenian nation

Versioni: #1#2
When in 769 Hotimir the prince died
for Carantanian real s*** begun
Tasilo III. and bavarians came
Virgil and Modest and misionary gang
Bavarians had beaten us in drinking and fight
And Virgil and Modest on state of religion
Otherwise we had lost everything in 3-year war
But at least we stayed independent inside
When in 819 the Posavian Ljudevit came
The Slovenians made a mess in Krajina Dravska
They collected Carniolans, Carantanians and others ----
He drove them into fight against Franks feudals
Franks had horses and good equipment
And ours had a hard heads and big wish
They stabbed Ljudevit - this was modern in that time
And Carantanians lost independence inside
When in 840 feud Pribin gets on administration
He feels a must to make his own country
Carantanians gave some of their ars
And this time for a change they get it from Hungarians
After 200 years Carolings selct us very smartly
On Koroška, Kranjska, Štajerska, Goriška and Istria
And before Ciril and Metod said their last amen
Only thing that left from Carantania was the Knežji kamen (stone of prince)
When in 1478 the farmers started to resist
They already all suspected it'll be like 500 years ago
But before the farmers got in front of castle's wall
The Turks made a genocite on them
That the facts of history doesn't learn us anything
Once again aproved with Matija Gubec
From previous resists not even 100 years have passed
In the middle of Zagreb they cut him in 4 pieces
When in 1550 the Katekizem was written
The Slovenians were full of optimism
If we don't have a land at least we could have a culture
Let's heal the complexes trough literature
Hey - there's not a lot of us, but we're not stupid
Said jurij Dalmatin and traslated the Bible
But before slovenian language would be a habbit
Hren made an effort and threw everything on fire
When in 1848 Majer wrote to emperor
There was a suspicion that someone will be suspended again
And all ideas about united Slovenia
Were quickly canceled
Well - there were camps and rooms for reading (they spoke Slovenian there, they couldn't speak it elsewhere)
Although not a lot bigger than an average german bedroom
And still the best job we could get
Was a stableman at fat Austrian
Aj na na naj na ni naj ...
When in 1914 Gavrilio
Shot on the emprres and her guy
The Slovenians are happy of this Bosnian mess
And the next day they threw them into ditcshes of Soča (battlefield of 1st world war)
23 years after the end of 1st one there's the begining of 2nd
Slovenians are shot in the army of old Yugoslavia
Even though they almost crash the occupation by themselves
They throw them into federation
When in 1991 we became independent
We're still made of steel after 1300 years of loosing
Hungarians and Austrians leaves us alone
And even Italians and Croatians - that's the weirdest thing
After milenium and half of loosing
There's no one left who would give us orders
Now a Slovenian can step freely
beside united Europe
 
Postato da iMusic Mer, 08/02/2012 - 17:29
Altre traduzioni di “Slon in sadez”
Inglese Guest
IngleseiMusic
Unknown Artist (Slovene): 3 più popolari
See also
Commenti fatti