Evanescence - So Close (traduzione in Persiano)

traduzione in Persiano

خیلی نزدیک

Versioni: #1#2
من زمان زیادی رو صرف پرتاب سنگ به پنجره ی تو کردم
چون هیچوقت حتی در جلویی رو نزدم
 
از کنار مجسمه هایی رد میشم که حتی از خرده چوب هم ساخته نشدن
اگه میتونستم روی بنای یاد بود قلب اثری او خودم بذارم
فقط ممکن بود خودم رو یه کم محکمتر از دیروز زمین بزنم
 
یه مدتی صبر کن تا دروغهایی رو که به خودمون میگیم کم کنیم
این روزها اومدن و رفتن
اما این بار حتی از عسل هم شیرین تر هستند
 
Postato da minuch Lun, 23/04/2012 - 14:47
Inglese

So Close

Commenti fatti