Elán - Superuvoľnený (traduzione in Inglese)

Slovacco

Superuvoľnený

Vždy buď uvoľnený, aj keď každý pení
Keď sú roztrasení, ty buď uvoľnený
Superuvoľnený, človeka to zmení
Sám seba si cení kto je uvoľnený
 
Po´cem starec, po´cem ešte, nechoď preč, nechoď preč
Po´cem starec, po´cem, dáme o tom reč
Nezaváhaj, aj keby sa pohla zem, pohla zem
Budeme v obraze, musíš byť uvoľnený
 
Ĺudia si raz zadrú klby v pokluse, v pokluse
Mámeveget, je to bufet! Nemusieť
Chladná oceľ, husté ticho. V kremeni, v kremeni
To, čo sa nemení, to sme my uvoľnení
 
O-o-o uvoľnení
 
Keď si tváre zakrývajú maskami, maskami
Ked sa spolu dohadujú fackami
Keď o všetkom rozmýšľajú spisovne, spisovne
Tvária sa podobne
Tak ty buď uvoľnený
 
Vždy buď uvoľnený, aj keď každý pení
Keď sú roztrasení, ty buď uvoľnený
Superuvoľnený, človeka to zmení
Sám seba si cení kto je uvoľnený
 
Vždy buď uvoľnený, aj keď každý pení
Keď sú roztrasení ty buď uvoľnený
Superuvoľnený, človeka to zmení
Sám seba si cení, superuvoľnený
 
Vždy buď uvoľnený, aj keď každý pení
Keď sú roztrasení ty buď uvoľnený
Superuvoľnený, človeka to zmení
Sám seba si cení, superuvoľnený
 
Vždy buď uvoľnený, aj keď každý pení
Keď sú roztrasení ty buď uvoľnený
Superuvoľnený, človeka to zmení
Sám seba si cení, superuvoľnený
 
Postato da rickyramirez1000 Dom, 22/07/2012 - 21:22
Allinea i paragrafi
traduzione in Inglese

Super Relaxed

Always be relaxed, even when everyone foams
When they are jittery, be relaxed
Super relaxed, it changes a person
He who is relaxed values himself
Come here old man, come here still, don't go away, don't go away
Come here old man, come here, we'll have a talk about it
Don't hesitate, even if the earth moves, earth moves
We'll be in the picture, you have to be relaxed.
People will once wear away their joints in a trot, in a trot
My my, it is a buffet! Not having to
Cool steel, thick silence. In quartz, in quartz
that, which doesn't change, that is we relaxed
O-o-o relaxed
When they hide their faces with masks, masks
When they argue together with punches
When the think of everything in standard language, standard language
They act similar
So you be relaxed
Always be relaxed, even when everyone foams
When they are jittery, be relaxed
Super relaxed, it changes a person
He who is relaxed values himself
Always be relaxed, even when everyone foams
When they are jittery, be relaxed
Super relaxed, it changes a person
He who is relaxed values himself
Always be relaxed, even when everyone foams
When they are jittery, be relaxed
Super relaxed, it changes a person
He who is relaxed values himself
Always be relaxed, even when everyone foams
When they are jittery, be relaxed
Super relaxed, it changes a person
He who is relaxed values himself
 
Postato da petervbraun Mer, 25/07/2012 - 07:10
Aggiunto su richiesta di rickyramirez1000
See also
Commenti fatti