Tills vi dör (traduzione in Inglese)

Advertisements
Revisione appena richiesta
Svedese

Tills vi dör

Jag har klarat mig så länge
Sen du inte ville längre
Ändå går jag över eld för dig
Säg att du har ont nu
Är du nöjd över ditt val?
Du lät mig gå ju
Men kan du sova genom natten utan tanken av mig där?
Men jag har alltid varit din
Varit lojal även när du vill välja bort mig
Fram och tillbaka, samma gata, tappat bort mig
För det var här du valde bort mig
 
Jag går sönder när du rör mig
Håll mitt hjärta tills vi dör, babe
Sista gången som du hör mig ska du få min sanning
Jag ska säga allt till dig
Men vet du ens att jag går sönder när du rör mig?
Hur mitt hjärta sakta dör, babe
Sista gången som du hör mig ska du få min sanning
Ska du få min sanning
 
Men du, såg du bara henne?
Du sa att ni bara va vänner
Sen kom sanningen som döda mig
Vem fan va ni att vinna?
Vem va du att kunna låta mig försvinna?
Har ingen aning vart jag ska
Men allt jag visste, det vet du
Jag kommer alltid hålla om dig
Men jag har blundat varje gång du valt att dra, babe
Och ändå står du i min hall och håller om mig
Bara för att jag låter dig
 
Men jag går sönder när du rör mig
Håll mitt hjärta tills vi dör, babe
Sista gången som du hör mig ska du få min sanning
Jag ska säga allt till dig
Men vet du ens att jag går sönder när du rör mig?
Hur mitt hjärta sakta dör, babe
Sista gången som du hör mig ska du få min sanning
Ska du få min sanning
 
Håll mitt hjärta tills jag dör, babe
Tills vi dör, babe
Håll mitt hjärta tills vi dör, babe (Babe)
Håll mitt hjärta tills jag dör, babe
Tills vi dör, babe
Håll mitt hjärta tills vi dör, babe (Babe)
 
Jag går sönder när du rör mig
Håll mitt hjärta tills vi dör, babe
Sista gången som du hör mig ska du få min sanning
Jag ska säga allt till dig
Men vet du ens att jag går sönder när du rör mig?
Hur mitt hjärta sakta dör, babe
Sista gången som du hör mig ska du få min sanning
Ska du få min sanning
 
Postato da swedensourswedensour Mar, 12/02/2019 - 02:13
Ultima modifica AinoaAinoa Mar, 12/02/2019 - 02:52
Allinea i paragrafi
traduzione in Inglese

Until We Die

I've been trying for so long
Then you didn't want to anymore
But I'll still walk through fire for you
Tell me you're in pain now
Are you happy with your choice?
You let me go
But can you sleep at night without thinking of me?
But I've always been yours
I was loyal even when you tossed me aside
Back and forth, same streets, dropped me
This was where you chose to leave me
 
I fall apart when you touch me
Keep my heart until we die, babe
The last time you hear from me, I'll tell you the truth
I'm going to tell you everything
But do you even know I fall apart when you touch me?
How my heart is slowly dying?
The last time you hear from me, I'll tell you the truth
I'll tell you the truth
 
But you, did you only see her?
You said you were just friends
Then came the truth that killed me
Who the hell were you to win?
Who were you to let me disappear?
I have no idea where I'm going
But all I know is, it was you
I'm always going to hold you
But I've closed my eyes every time you've wanted to leave, babe
And you're still in my hallway holding me
Only because I let you
 
I fall apart when you touch me
Keep my heart until we die, babe
The last time you hear from me, I'll tell you the truth
I'm going to tell you everything
But do you even know I fall apart when you touch me?
How my heart is slowly dying?
The last time you hear from me, I'll tell you the truth
I'll tell you the truth
 
Keep my heart until we die, babe
Until we die, babe
Keep my heart until we die, babe
Keep my heart until we die, babe
Until we die, babe
Keep my heart until we die, babe
 
I fall apart when you touch me
Keep my heart until we die, babe
The last time you hear from me, I'll tell you the truth
I'm going to tell you everything
But do you even know I fall apart when you touch me?
How my heart is slowly dying?
The last time you hear from me, I'll tell you the truth
I'll tell you the truth
 
Jag uppskattar gärna förslag och korrekturläsningar.
Postato da swedensourswedensour Mar, 12/02/2019 - 02:22
L'autore della traduzione ha chiesto una revisione del testo.
Questo significa che sarebbe lieto di ricevere correzioni, consigli ecc. sulla sua traduzione.
Se hai una buona conoscenza sia della lingua di origine sia di quella della traduzione, è gradito un tuo commento.
LOVA: 3 più popolari
See also
Commenti fatti