Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stai con l'Ucraina!
  • Chris de Burgh

    Transmission Ends → traduzione in Persiano

Condividere
Dimensione del font
Traduzione
Swap languages

پایان ارتباط

به آسمان طوفانی نگاه می کنم
پرندگان دریایی را نگاه می کنم در حالی که پرواز می کنند
در یک روز تابستانی،در یک روز تابستانی
 
و اکنون خورشید اینجاست تا بماند
زمستان به نظر خیلی دور است
در فصل تابستان،در فصل تابستان
 
نشسته ام اینجا امشب با عشقم
خبرهایی فوری از جنوب می آید
از رادیو،از رادیو
 
برادر لید و خواهر استیل
پرده نهایی را بازی می کنند
در رادیو،در رادیو
 
و هنگامی که تو کنارم دراز می کشی نرم و آرام در شب
اغلب به ریتم زندگی بخش ضربان قلبت گوش
 
می دهم
عزیزم،برای من بسیار با ارزشی،و همیشه اینچنین خواهد بود
تا هنگامی که پرده آخر به پایان برسد
تا هنگامی که هر مردی حرفش را زده باشد
تا هنگامی که هر جنگی پایان یابد،
تا روزی
(که)ارتباط پایان یابد،ارتباط پایان یابد
 
برای نمایش امشب منتظریم
از طریق ماهواره پخش می شود
از آمریکا،از آمریکا
 
زمزمه ها از جایی در دور دست
به سوی فضا حرکت می کنند
از آمریکا،از آمریکا
 
و هنگامی که شهابی را می بینم که در شب می درخشد
اغلب متعجب میی شوم که موجودات دیگ نیز این نور را می بینند
و آنها سیگنال های ما را بر می دارند
در حالی که در فضا می چرخند
تا هنگامی که پرده آخر به پایان برسد
تا هنگامی که هر مردی حرفش را زده باشد
تا هنگامی که هر جنگی پایان یابد،
تا روزی
(که)ارتباط پایان یابد،ارتباط پایان یابد
 
آه،نگذار این اتفاق بیفتد،نگذار این اتفاق بیفتد،نه،نه
عزیزم،من همیشه دوستت خواهم داشت
بله،من همیشه دوستت خواهم داشت
عزیزم،من همیشه دوستت خواهم داشت
تا آخرین روز
تا آخرین ساعت
همیشه با تو خواهم بود
بله،همیشه در کنارت خواهم بود
عشق من همیشه در کنارت خواهم بود
تا هنگامی که روز تمام شود
مرد در رادیو می گوید
 
این ایستگاه سیاره زمین است،به پایان رسیدیم
ارتباط به پایان می رسد
ایستگاه سیاره زمین تعطیل می شود
پایان ارتباط،پایان ارتباط
 
Testi originali

Transmission Ends

Clicca per vedere il testo originale (Inglese)

Chris de Burgh: 3 più popolari
Commenti