Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stai con l'Ucraina!
Ukrainian Folk
Ukrainian Folk
Titolo della canzone, Album, Lingua
Tutti i testi delle canzoni
"Сину, качки летятьUcraino
-) Ой, у полі, в полі (II (Oij oo Poli, v Poli)Ucraino
2 - У горах Карпатах,- 2 (Oo Horakh Karpatakh)Ucraino
Bojna Čavoglave (Ukr. ver)Ucraino
BареничкиUcraino
BеснянкaUcraino
BесняночкаUcraino
BодограйUcraino
Caло (Fatback)Ucraino
Chоm ty ne priyshov (Чом ти не прийшов)Ucraino
Cвіча (Svicha)Ucraino
Cтавай, мій народе, ставайUcraino
Dobrij Vechir Tobi (I) - Добрий Вечір Тобі (I)Ucraino
Dobrij Vechir Tobi, (III) - Добрий вечір тобі, (III)Ucraino
I з сиром пирогиUcraino
Komaryk - KомарикUcraino
Kвітка душаUcraino
Mаріє не плач (Mary, don't you cry)Ucraino
Mи любим ЗСУ (My lyubym ZSU)Ucraino
Mолитва за УкраїнуUcraino
Nebo Yasni Zirky Bkryly - Небо ясні зірки BкрилиUcraino
Nova Radist Stala (I) - Нова радість стала ( I)Ucraino
Nova Radist Stala (II) - Нова радість стала ( II)Ucraino
Oij oo Poli, v Poli - Ой, у полі, в полі (I)Ucraino
Oij Radyijsya Zemle ( Dobrij Vechir II) - Ой радуйся, земле (Добрий вечір I)Ucraino
Oij Vysoko v Syni Nebi (-) Ой високо в синім небіUcraino
Oy yak roky letyatʹ (Ой як роки летять) (Oy yak roky letyatʹ (Ой як роки летять))Ucraino
Oй Літа OрелUcraino
Pijdy do mene Icyce - Прийди до мене, милий Ісусе,Ucraino
Po Vsomu Svity - По Bсьому CвітуUcraino
Pіка-Печаль (rika-pechalʹ)Ucraino
Pости, рости черемшино (Rosti, rosti cheremshino)Ucraino
Reve Ta Stohne Dnip Shypokij -Реве та стогне Днiпр широкийUcraino
Rospriahite hloptsy koniUcraino
Sorrowful mother (Скорбная Мати під хрестом стояла)Ucraino
Spas Narodyvsya Vid Divi Mariyi - Спас народився від Діви MapiїUcraino
Spy Icy Cpy - Спи, Ісусе, спи,Ucraino
Spy, Malenkij Kozachok - Спи, Mаленький Kозачок,Ucraino
Syple, Syple, Syple Snih - 2 -Сипле, Cипле, Cипле Cніг. -2Ucraino
The tanks burning were all a glowInglese
Tихо, TихоUcraino
Tы моя Матерь,Ucraino
V Poli Poli Pluzhok Ore - В Полі Полі Плужок OреUcraino
Xочу на MореUcraino
Ya Pidu V Daleki Hory - Я піду в далекі гори (II)Ucraino
Yanholy V Nebi - Янголи в HебіUcraino
І шумить, і гуде, Дрібен дощик іде! (I shumytʹ, i hude, Driben doshchyk ide!)Ucraino
Іван Підкова (Ivan Pidkova)Ucraino
Іванко, ти Іванко (Ivanko, ty Ivanko)Ucraino
Іванку, Іванку (Ivanku, Ivanku)Ucraino
Іванку, Іванку, (Ivanku, Ivanku)Ucraino
Іде звізда чудна (Ide zvizda chudna)Ucraino
Іди, сину, пріч од мене (Idy, synu, prich od mene)Ucraino
Іду на Січ! (Idu na Sich!)Ucraino
Їхав козак за Дунай (Jikhav kozak za Dunaj)Ucraino
Їхав козак на війноньку (Yikhav kozak na viynonʹku)Ucraino
Їхав, їхав козак містом (Yikhav, yikhav kozak mistom)Ucraino
Їхали козаки (Yikhaly kozaky)Ucraino
Їхали козаки, їхали по полюUcraino
Ішла по небі Божа МатиUcraino
Ішло Дівча ЛучкамиUcraino
Ішов Миколай лужком, бережком (Ishov Mikolay luzhkom, berezhkom)Ucraino
А в нашого пана. (A v nashoho pana.)Ucraino
А в петрівку ніч маленька" (-Marusyu zh, Marusyu)Ucraino
А вже осінь (A vzhe osinʹ)Ucraino
А калина не верба (A kalyna ne verba)Ucraino
А льон цвіте синьо (A lʹon tsvite synʹo)Ucraino
А Мати ходить на курган (A Maty khodytʹ na kurhan)Ucraino
А ми Yкраїнці (A my ukrayintsi)Ucraino
А над ставом вербa (A nad stavom verba)Ucraino
А ти чекайUcraino
А Я Їду Селом на Сивім Конику, (A YA Yidu Selom na Syvim Konyku,)Ucraino
А я все дивлюся де моя Маруся ((A ja vse dyvliusia de moja Marusia)Ucraino
А я все не вірю (A ya vse ne viryu)Ucraino
А я живий, матусенько, живий (A ya zhyvyy, matusenʹko, zhyvyy)Ucraino
А Я ЧЕКАТИМУ (A YA CHEKATYMU)Ucraino
А я чорнява (A ya chernyava)Ucraino
Анархія - мама (Anarkhija - mama)Ucraino
War songs
Ангел вопіяше (Anhel vopiyashe)Ucraino
Біла хата, хата БілаUcraino
Бабусю рідненька (Babysia ridnenka)Ucraino
Батько наш Бандера (Batʹkо nash Bandera)Ucraino
Батьку мій, лебедю білий (Batʹku miy, lebedyu bilyy)Ucraino
Без тебе, ОлесюUcraino
Благослови, Боже (Blahoslovy, Bozhe)Ucraino
Бобик, фасолька (Bobyk, fasolʹka)Ucraino
Бог предвічний (Boh predvičnyj)Ucraino
Бог ся рождає (Boh sya rozhdaye)Ucraino
Богородице, Biрним Oбороно!Ucraino
Бодай ся когут знудив (Boday sya kohut znudyv)Ucraino
Боже великий (Bozhe velykyy)Ucraino
Браття УкраїнціUcraino
Був Святий Вечер, (Buv Svyatyy Vecher,)Ucraino
Бували дні (Buvaly dni)Ucraino
Буде Весна (Bude Vesna)Ucraino
Буде нам з тобою що згадати (Bude nam z toboyu shcho z·hadaty)Ucraino
Було не тужити (Bulo ne tuzhyty)Ucraino
В Tемную Hічку (V Temnomu Nichku)Ucraino
В кінці греблі шумлять верби (V kintsi hrebli shumlyatʹ verby)Ucraino
В нашім селі на горбочкуUcraino
В неділю рано, до сходу сонця (V nedilyu rano, do skhodu sontsya)Ucraino
В пустелі сизих вечорів (V pusteli syzykh vechoriv)Ucraino
В саду осіннім айстри біліUcraino
В саду осіннім айстри біліUcraino
В тиху ніченьку (V tykhu nichenʹku)Ucraino
В'ється стежка (Vʹyetʹsya stezhka)Ucraino
Вiрус - Covid19 (Koronavirus)Ucraino
Від синього Дону до сивих Карпат (Vid syvoho Donu do syvykh Karpat)Ucraino
Війна Bійною, а город городом,Ucraino
Вітер дуба хитає (Viter duba khytaye)Ucraino
Віють вітри, віють буйні (Viyutʹ vitry, viyutʹ buyni)Ucraino
Вдова (Vdova)Ucraino
Везу з поля буряки (Vezu z polya buryaky)Ucraino
Весна (Vesna)Ucraino
Стрілецькі марші
Взяв би я бандуру (Vzyav by ya banduru)Ucraino
Видно річку здалекаUcraino
Вийди, Грицю, на вулицю! (Vyydy, Hrytsyu, na vulytsyu!)Ucraino
Вина, вина, дівчино (Vyna, vyna, divchyno)Ucraino
Виростала я на Україні, (Vyrostala ya na Ukrayini,)Ucraino
ВишиванкаUcraino
Во Вифлеємі (Vo Vyfleiemi)Ucraino
Во Вифлеємі зоря сіяє (Vo Vyfleyemi zorya siyaye)Ucraino
Вперед, вперед! (Vpered, vpered!)Ucraino
Всипте, хлопці, Mоскалям, (Vsypte, khloptsi, Moskalyam,)Ucraino
Вставай УкраїноUcraino
Вставай, Україно, Bставай (Vstavay, Ukrayino, vstavay)Ucraino
Вставай, Україно, на бійUcraino
Встань, Давиде, (Vstan Davyde)Ucraino
Гімн України-руси (Himn Ukrayiny-rusy)Ucraino
Гімн Українських Націоналістів (Himn Ukrayinsʹkykh Natsionalistiv)Ucraino
Гаєм гаєм зелененьким (Hayem hayem zelenen'kym) [Пісня про Довбуша (Pisnya pro Dovbusha)]Ucraino
Гаєм зелененьким (Hayem zelenenʹkym)Ucraino
ГаличанкaUcraino
Гамерицький край (Hamerytsʹkyy kray)Ucraino
Гей була в мене коняка (Hey bula v mene konyaka)UcrainoTraduzione
Гей ви, стрільці січовії, (Hey vy, strilʹtsi sichoviyi,)Ucraino
Гей, CтепамиUcraino
Гей, ви, KозаченькиUcraino
Гей, по синьому морю (Hey, po synʹomu moryu)Ucraino
Гей, соколи! (Hey, sokoly!)UcrainoTraduzione
Гей, там на горі Січ іде (Hey, tam na hori Sich ide)Ucraino
Гой питалася княжа Kорона,Ucraino
Голубица Моя, голубица (Golubitsa Moya, golubitsa)Russo
Гомін, гомін, гомін по діброві (Homin, homin, homin po dibrovi)Ucraino
Гоп зі смиком (Hop zі smykom)Ucraino
Гоп-стоп і дочекались москаля (Hop-stop i dochekalysʹ moskalya)Ucraino
Горiла Cосна ПалалаUcraino
Горіла сосна (Horila sosna)Ucraino
Весільні пісні
Горе - не біда (Hore - ne bida)Ucraino
Донська козацька
Горе, долов ходжу (Hore, dolow khodzhu)Ucraino
Горить палає в окупантів Жопа (Horytʹ palaye v okupantiv Zhopa)Ucraino
Господи, помилуй Hас (Hospody, pomyluy Has)Ucraino
Господь Ісус так стукає до серця, (Hospodʹ Isus tak stukaye do sertsya,)Ucraino
Господь Бог Предвічний (Hospodʹ Boh Predvichnyy)Ucraino
Господь Бог Предвічний (Hospod' Boh Predvichnij -)Ucraino
Гречаники (Hrechanyky)Ucraino
Антираданська пісня . Antisoviet song
Гуцулко KоханаUcraino
Гуцулко Ксеню (Hutsulko Ksenyu)Ucraino
Дівочий CонUcraino
Давай, Баби, Давай (Davay, Baby, Davay)Ucraino
Давня веснаUcraino
Два кольори (Dva kol'ori)Ucraino
Де ж наша CлаваUcraino
Де згода в сімействі (De zgoda v simeystvi)Ucraino
Де ти тепер (De ty teper)Ucraino
Десь тут була подоляночка (Desʹ tut bula podolyanochka)Ucraino
Дивная година (Dyvna Hodyna)Ucraino
Днесь поюще (Dnec Poushche)Ucraino
До тебе, о краю MiйUcraino
Добрий вечір тобі) (II) (Dobryy vechir tobi)Ucraino
Доки в нас цвіте Kалина (Doky v nas tsvite Kalyna)Ucraino
Думи мої (Dumy moyi)Ucraino
Дунаю, Дунаю, (Dunayu, Dunayu,)Ucraino
Душа ридає, серце ніби Плаче, (Dusha rydaye, sertse plache,)Ucraino
Життя пережити (Zhyttya perezhyty)Ucraino
Журавлі (Чуєш, брате мій) (Dzuravli (Chuyesh, brate miy))UcrainoTraduzione
Зіpки мигтятьUcraino
Зіронька ясна на небі сяє (Zironʹka yasna na nebi syaye)Ucraino
За Дунаєм (Za Dunayem)Ucraino
За Миколу (Za Mykolu)Ucraino
Заграй мі, цигане, сумні пісн (Zahray mi, tsyhane, sumni pisn)Ucraino
Заграй ми, цигане старий (Zahray my, tsyhane staryy)Ucraino
Задумала баба (Zadumala baba)Ucraino
Зажурились Галичанки (Zazhurylysʹ Halychanky)Ucraino
Заклик до народу України Ucraino
Заплакало небо (Zaplakalo nebo)Ucraino
Запорожець (Zaporozhetsʹ)Ucraino
Засвіт встали козаченьки (Zasvit vstaly kozachenʹky)Ucraino
Згадай же, дівчино (Z·haday zhe, divchyno)Ucraino
Зголосився комар до повстанців (Z'holosyvsya komar do povstantsiv)Ucraino
Зелене листя (Zelene lystya)Ucraino
Зелене листя, білі Kаштани (Zelene lystya, bili kashtany)Ucraino
Зеленеє жито, зелене (Zeleneye zhyto, zelene)Ucraino
Земле моя, земле. (Zemle moya, zemle.)Ucraino
Зорі над Україною (Zori,)Ucraino
Йшла До Бога Україна (Yshla Do Boha Ukrayina)Ucraino
Йшли ми до бою (Yshly my do boyu)Ucraino
йшли селом партизани (yshly selom partyzany)Ucraino
Кажуть мені люди-сусіди (Kazhut'ʹ meni lyudy-susidy)Ucraino
Калина стоїть біла (Kalyna stoyitʹ bila)Ucraino
Карпати (Karpaty)Ucraino
Киевский вальс (Kyevskyy valʹs)Ucraino
Коза гасає по ріллі, (Koza hasaye po rilli,)Ucraino
Козак від'їжджає (Kozak vid'yizhdzhaye)Ucraino
Козацький дух (Kozatsʹkyy dukh)Ucraino
Козаче, я тобі не вірю (Kozache, ya tobi ne viryu)Ucraino
Коли ви вмирали (Koly vy vmyraly)Ucraino
Коли заснули сині гори (Koly zasnuly syni hory)Ucraino
Коли ти в армію ідеш (Koly ty berehom idesh to ne lamay kalynu)Ucraino
Коли я дивлюся на зоряне Hебо, (Koly ya dyvlyusya na zoryane Hebo,)Ucraino
Колискова (Kolyskova)UcrainoTraduzione
Колискова для Оксаночки (Kolyskova dlya Oksanochky)Ucraino
Коло річки, коло броду (Kolo richky, kolo brodu)Ucraino
Колядуй, УкраїноUcraino
Колядуй, Україно!Ucraino
Копав, копав криниченьку (Kopav, kopav krynychenʹku)Ucraino
Кохана дівчино, подай же ручину, (Kokhana divchyno)Ucraino
Кропива (Kropyva)Ucraino
Куди б я не ïхала (Kudy b ya ne yykhala)Ucraino
Лісапед мій, ЛiсапедUcraino
лелечу долюUcraino
Летів Пташок понад Воду (Letiv Ptashok ponad Vodu)Ucraino
Летіла зозуля (Letila zozulya)Ucraino
Летіла зозуля -2 (Letila Zyzylya)Ucraino
Летить галка (Letytʹ halka)Ucraino
Летять коні на Вкраїну (Letyatʹ koni na Vkrayinu)Ucraino
Ликуючи возиграймо днесь (Lykuyuchy vozyhraymo dnesʹ)Ucraino
Ллється пісня буревісна (Llyetʹsya pisnya burevisna)Ucraino
UIA Songs
льон-льонокUcraino
Місяць на небі (Misyatsʹ na nebi)UcrainoTraduzione
Мальви (Malʹvy)Ucraino
Мамині яблуні (Де Рось і Росава) (De Rosʹ i Rosava)Ucraino
Мамо, мамо, я скоро помруUcraino
Мамо, не плач (Mamo, ne plach)Ucraino
Мамо, я BдомаUcraino
Маріє, гляди (Mariye, hlyady)Ucraino
Марічка (Marichka)Ucraino
Марічка ( Марічка)Ucraino
Марш слов’янки (Marsh slovʺyanky)Ucraino
Марширують Добровольці (Marshyruyutʹ Dobrovolʹtsi)Ucraino
Матиринські, Руки, (Matyrynʹki, Ruky,)Ucraino
Мені ворожка ворожила I (Meni vorozhka vorozhyla)Ucraino
Мені ворожка ворожила IIUcraino
Мені сорочку мама вишивала (Meni sorochku mama vyshyvala)Ucraino
Ми лицарі без жаху і без смерти (My lytsari bez zhakhu i bez smerty)Ucraino
Ми сміло в бій підем (My smilo v biy pidem)Ucraino
Мої предкиUcraino
Мої ясени, (Moyi yaseny,)Ucraino
Моліться батьки за своїх діточок (Molitʹsya batʹky za svoyikh ditochok)Ucraino
Молитва На Різдво (Molitva Na Pizdvo)Ucraino
Молодa Яворинa (Moloda Yavoryn)Ucraino
Молюсь за тебе, Україно! (Molyusʹ za tebe, Ukrayino!- II)Ucraino
Моя молитва нехай линеUcraino
Моя ти, голубко, йди сядь біля мене (Moya ty, holubko, ydy syadʹ bilya mene)Ucraino
Ніч Різдвяна (Nich Rizdvyana)Ucraino
Ніч яка місячна (Nich yaka misyachna)Ucraino
На небі зірка ясна засяла (Na NebiZirka Yasna Zacyayala)Ucraino
На Різдво Христове Ангел прилетів (Na Rizdvo Khrystove Anhel pryletiv)Ucraino
На чужиніUcraino
Над MоремUcraino
Над Бугом рікоюUcraino
Надворі червонієUcraino
Накурила Баба Журавля! (Nakuryla Baba Zhuravlya!)Ucraino
Налетіли гуси з броду (Naletily husy z brodu)Ucraino
Наливаймо, браття (Nalyvaymo, brattya)Ucraino
Наливайте, браття (Nalyvayte, brattya)Ucraino
Напровесні (Naprovesni)Ucraino
Народився Бог на санях (Narodyvsya Boh na sanyakh)Ucraino
Нас в тайгу тут закинуто (Nas v tayhu tut zakynuto)Ucraino
Нас весна не там зустрілаUcraino
Нас весна не там зустріла (Nas vesna ne tam zustrila)Ucraino
Нас весна не там зустріла (Chorni nochi v nashi och)Ucraino
Не журися,Україно (Ne zhurysya,Ukrayino)Ucraino
Не пий, коню, воду, (Ne pyy, konyu, vodu,)Ucraino
Небо і Земля (Nebo e Zemlya)Ucraino
Непереможна Україна (Neperemozhna Ukrayina)UcrainoTraduzione
Несе Галя воду (Nese Halya vodu)Ucraino
несестриUcraino
Неужели, мой Бог, я останусь (Neuzheli, moy Bog, ya ostanusʹ)Russo
Нехай не плаче Божа Мати (Nekhay ne plache Bozha Maty)Ucraino
Нич яка мисячна (Nych yaka mysyachna)Ucraino
Нова радість стала (III) (Nova radistʹ stala [III])Ucraino
Нова радость нам явилась (Nova radostʹ nam yavylasʹ)Ucraino
Новий Рік (Novyy Rik)Ucraino
О Боже, мій Боже, що робиться в світі, (O Bozhe, miy Bozhe, shcho robytʹsya v sviti,)Ucraino
О горе мні, грішнику сущу,Ucraino
О, Горе MеніUcraino
О, Соловію (O, Soloviyu)Ucraino
О, Україно! (O, Ukrayino!)Ucraino
Ой Hема, HемаUcraino
Ой Боже мій, Боже, з високого неба (Oy Bozhe miy, Bozhe, z vysokoho neba)Ucraino
Ой Боже, Боже, зглянься на нас (Oi Bozhe Bozhe znliansia na nas)Ucraino
Ой верше, мій верше (Oy vershe, miy vershe)Ucraino
Ой видно село (Oy vydno selo)Ucraino
Ой вийду я на долину (Oy vyydu ya na dolynu)Ucraino
Ой вилітала галкаUcraino
Ой впав стрілець (Oy vpav striletsʹ)Ucraino
Ой гиля-гиля,Ucraino
Ой дівчино, шумить гай, (Oy divchyno, shumytʹ hay,)Ucraino
Ой давно давно (Oy davno davno)Ucraino
Ой з-за гори та й вітер повіває (Oy z-za hory ta y viter povivaye,)Ucraino
Ой зле в світі, зле чувати (Божа кара) (Oy zle v sviti, zle chuvaty (Bozha kara))Ucraino
Ой летіли журавлі, То великі, то Mалі. - I (Oy letily zhuravli, To velyki, to mali.)Ucraino
ой летілидикі гуси (oy letilydyki husy)Ucraino
Ой лопнув Oбруч (Oy lopnuv obruch)Ucraino
Ой на горі два дубкиUcraino
Ой на Горі на Могилі (Oy na Hori na Mohyli)Ucraino
Ой на горі та женці жнуть (Oy na hori ta zhentsi zhnutʹ)Ucraino
Ой на горі цигани Cтояли,Ucraino
Ой на річці на Йордані (Oij Na Richi na Jordani)Ucraino
Ой не світи, мiсяченьку та й на той перелазUcraino
Ой не світи, місяченьку (Oy ne svity, misyachenʹku)Ucraino
Ой не ходи Грицю (Oy ne khody Hrytsyu)Ucraino
Ой не шуми, луже (Oy ne shumy, luzhe)Ucraino
Ой під вишнею (Oy, pid vishneyu)Ucraino
Ой піду я в ліс по дрова,Ucraino
Ой пив козак, спився (Oy pyv kozak, spyvsya)Ucraino
Ой полечкоUcraino
Ой поля, ви поля (Oy polya, vy polya)Ucraino
Ой помию я звечора ноги (Oi pomyiu ya zvechora nohy,)Ucraino
Ой продала дівчинонька куркуUcraino
Ой сів пугач на могилі (Oy siv puhach na mohyli)Ucraino
Ой там за MорямиUcraino
Ой там за морями високії гори (Oy tam za moryamy vysokiyi hory)Ucraino
Ой там на горі (Oy tam na gori)Ucraino
Ой там при долині (Oy tam pry dolyni)Ucraino
Ой там у Львові, на високім замку (Oy tam u Lʹvovi, na vysokim zamku)Ucraino
Ой ти Коля (Oy, ty Kolya)Ucraino
Ой ти місяцю (Oy ty misyatsyu)Ucraino
Ой ти річенько (Oy ty richenʹko)Ucraino
Ой у гаю , при Дунаю (Oy u hayu , pry Dunayu)Ucraino
Ой у лісі, на горісі, Cоловей Cпіває (Oy u lisi, na horisi, Colovey Cpivaye)Ucraino
Ой у лузі та ще й при березі (Oy u luzi ta shche y pry berezi)Ucraino
Ой у неділю рано (Oy u nedilyu rano)Ucraino
Ой у полі вербаUcraino
Ой у полі криниченька, I (Oy u poli krynychenʹka, I)Ucraino
Ой у полі на PоздоліUcraino
Ой у полі та криниченька, (Oy u poli ta krynychenʹka,)Ucraino
Ой у саді ружа посаджена (Oy u sadi ruzha posadzhena)Ucraino
Ой учора в куми (Oy uchora v kumy)Ucraino
Ой хмариться, туманиться (Oy, khmarytsya, tumanytsya)Ucraino
Ой хто п'є, тому наливайте (Oy khto p'ye, tomu nalyvayte)Ucraino
Ой хто, хто Миколая любить, (Oij Khto. Khto Mykolaya Lubyt)Ucraino
Ой через поле та й широкеє (Oy cherez pole ta y shyrokeye)Ucraino
Ой чи є, чи нема (Oy chy ye, chy nema)Ucraino
Ой чиє то жито (Oy, chije to zhyto)Ucraino
Ой Чий то Кінь Стоїть (Oy Chyy to Kinʹ Stoyitʹ)Ucraino
Ой чого ж ти MамоUcraino
Ой я знаю, що гріх маю (Oy ya znayu, shcho hrikh mayu)Ucraino
Ой як же було ізпрежди вікаUcraino
Ой, віє вітер, віє буйний IIUcraino
Ой, важу я, важу (Oy, vazhu ya, vazhu)Ucraino
Ой, верше мій, верше (Oy, vershe miy, vershe)Ucraino
Ой, ви очі волошкові (Oy, vy ochi voloshkovi)Ucraino
Ой, видить Бог (Oij Vydyt Boh)Ucraino
Ой, гарна я, гарна (Oy, harna ya, harna)Ucraino
Ой, да не вечер (Oy, da ne vecher)Russo
Ой, зійшла зоря (Oy, ziyshla zorya)Ucraino
Ой, летіли журавлі -IIUcraino
Ой, Марічко (Oy, Marichko)Ucraino
Ой, Мороз, Мороз (Oy, Moroz, Moroz)Ucraino
Ой, на Горі Високій (Oy, na Hori)Ucraino
Ой, на гори (Oy, na hory)Ucraino
Ой, наступала та чорна хмара (Oy, nastupala ta chorna khmara)Ucraino
Ой, піду я на гору крутую (Oy, pidu ya na horu krutuyu)Ucraino
Ой, плаче, тужить стара матиUcraino
Ой, роду наш красний (Oy, rodu nash krasnyy)Ucraino
Найкраще
Ой, розвивайся та сухий дубе (Oy, rozvyvaysya ta sukhyy dube)Ucraino
Ой, Сербине, Сербиночку (Oy serbyne, serbynochku)Ucraino
Ой, слаба я, слабаUcraino
Ой, смереко (Oy, smereko)Ucraino
Ой, ти дівчино зарученая (Oy, ty, divchyno zaruchenaya)Ucraino
Ой, у вишневому садочку (Oy, u vyshnevomu sadochku)Ucraino
Ой, у зеленому гаю (Oy, u zelenomu hayu)Ucraino
Ой, у полі криниченька (Oy, u poli krynychenʹka)Ucraino
Ой, хмелю (Oy, khmelyu)Ucraino
Ой, хотя би, Господи, та й повечоріло (Oy, khotya by, Hospody, ta y povechorilo)Ucraino
Ой, хто, хто (II) (Oij Khto, Khto)Ucraino
Ой, чорна я си, чорна, (Oy, chorna ya sy, chorna,)Ucraino
Ой, ясна, ясна на небі зоря (Oy, yasna, yasna na nebi zorya)Ucraino
Ой,Маричко (Oj, Maricko)Ucraino
Ой,ти весно весниця (Oy,ty vesno vesnytsya)Ucraino
https://www.youtube.com/watch?v=etuFr0oM1Mo
Останнє танго (Ostannye tanho)Ucraino
Остання путь, остання путь (Ostannya putʹ, ostannya putʹ)Ucraino
Отаман Сірко (Otaman Sirko)Ucraino
Song about cossack commander
Ох, і не стелися, хрещатий барвінку (Okh, i ne stelysya, khreshchatyy barvinku)Ucraino
Очі сині (Ochi syni)Ucraino
Очі чорніUcraino
Під Києвом, під Крутами (Pid Kyyevom, pid Krutamy)Ucraino
Під облачком (Pid Oblachkom)Ucraino
Під хрест Твій стаю, (Pid khrest Tviy stayu,)Ucraino
Пісня Про ВолиньUcraino
Пішла мати на село (Pishla maty na selo)Ucraino
Параска (Paraska)Ucraino
Пасла дівка лебеді (Pasla divka lebedi)Ucraino
Пахне MятаUcraino
Пахнуть вишні (Перелаз, мій перелаз) (Pakhnutʹ vyshni (Perelaz, miy perelaz))Ucraino
Пацан сказав - пацан зробив!Ucraino
Перелаз (Perelaz)Ucraino
Перемога (Peremoha)Ucraino
Перший сніг (Pershyy snih)Ucraino
Пийте, браття,Ucraino
Пийте, браття, попийте,Ucraino
Пийте, люди, горілочку, А ви, гуси, воду, -I (Pyyte, lyudy, horilochku, A vy, husy, vodu,)Ucraino
Пийте, люди, горілочку, А ви, гуси, воду. - II (Pyyte, lyudy, horilochku, A vy, husy, vodu. - II)Ucraino
Плакуча гітара (Plakucha hitara)Ucraino
Плаче захмарене небо (Plache zakhmarene nebo)Ucraino
По садочку ходжу (Po sadochku khodzhu)Ucraino
По той бік гора (Po toy bik hora)Ucraino
Повій, вітре, на Вкраїну, (Poviy, vitre, na Vkrayinu,)Ucraino
Повіяв вітер степовий (Poviyav viter stepovyy)Ucraino
Повертайся, доню, з чужини додому...Ucraino
Повстанське танго (Povstansʹke tanho)Ucraino
Повстань, народе мій! (Povstanʹ, narode miy!)Ucraino
Подай рученьку (Poday ruchenʹku)Ucraino
Подай, дівчино, руку на прощання (Poday, divchyno, ruku na proshchannya)Ucraino
Поза лугом 3елененькимUcraino
Позволь мені, мати (Pozvolʹ meni, maty)Ucraino
Полетів би-м на край світа (Poletiv by-m na kray svita)Ucraino
Полюбила Петруся (Polyubyla Petrusya)Ucraino
Понад лугом зелененьким (Ponad luhom zelenen'kym)Ucraino
Понад Хустом ворон кряче (Ponad Khustom voron kryache)Ucraino
Попереду (Poperedu)Ucraino
Порізала пальчик (Porizala palʹchyk)Ucraino
Пора насталаUcraino
Посію я огірочки / Посадила я огірочки *Ucraino
Почуй мене, о Божа Мати (Pochuy mene, o Bozha Maty)Ucraino
При ватрі (Pry vatri)Ucraino
При долині (Pry dolyni)Ucraino
При долині кущ калини (Pry dolyni kushch kalyny)Ucraino
Прийде ще час (Pryyde shche chas)Ucraino
Прощався стрілець зі своєю ріднею, (Proshchavsya striletsʹ zi svoyeyu ridneyu,)Ucraino
Рідна мова (Ridna mova)Ucraino
Рідня, (Ridnya,)Ucraino
Різдвяна НічUcraino
Радість нам ся явила (Radist Nam Sya Yavyla)Ucraino
Радість нам ся явила (Radistʹ nam sya yavyla)Ucraino
радість стала,Ucraino
Роди, Боже, житo (Rody, Bozhe, zhyto)Ucraino
Родина (Rodyna)Ucraino
Розкажи мені, мамо (Rozkazhy meni, mamo)Ucraino
Розпрощався стрілець (Rozproshchavsya striletsʹ)Ucraino
Рушив поїзд в далеку дорогу (Rushyv poyizd v daleku dorohu)Ucraino
Сама пью, сама наливаю (Sama pʹyu, sama nalyvayu)Ucraino
Світить сонце, світить ясне (Svitytʹ sontse, svitytʹ yasne)Ucraino
Святий Боже (Svyatyy Bozhe)Ucraino
Святий Михаїле, (Svyatyy Mykhayile,)Ucraino
Секс-BомбиUcraino
Сиджу я Край Віконечка (Sydzhu ya Kray Vikonechka)Ucraino
Сизокрилий голубоньку (Syzokrylyy holubonʹku)Ucraino
Найкраще
Сини мої, CоколятаUcraino
Синочки, Мої CоколятаUcraino
Сипле, сипле, сипле сніг. (Syple Syple Syple Snih)Ucraino
Скрипаль (Skrypalʹ)Ucraino
Слава нашим ЗСУUcraino
СЛАВА! СЛАВА УКРАЇНІ! (Mel. Battle Hymn of the Republic)Ucraino
Сніги (Snihy)Ucraino
Согласно заспіваймо, (Sohlasno zaspivaymo,)Ucraino
Солдати з України (Укр. Чавоглаве) (Soldaty z Ukrayiny)Ucraino
Сонце низенько, вечір близенько (Sontse nyzenʹko, vechir blyzenʹko)Ucraino
Стара баба (Stara baba)Ucraino
Старий Рік минає (Stapij Rik Mynaye)Ucraino
Стоїть гора високая (Stoyitʹ hora vysokaya)Ucraino
Стоїть дівча над бистрою водою (Stoyitʹ divcha nad bystroyu vodoyu)Ucraino
Стоїть козак на чорній Kручі,Ucraino
Стоїть явір над водою (Stoyitʹ yavir nad vodoyu)Ucraino
Стою у лісі Cамотою (Stoyu u lisi Camotoyu)Ucraino
Стріляй! (Strilyay!)Ucraino
Сумний Святий BечірUcraino
Сумний Святий Bечір -IIIUcraino
Сумний Святий Вечір - II (Sumnyy Svyatyy Vechir - II)Ucraino
Сусідка (Susidka)Ucraino
Сьогодні Настала Неділя Святая (Sʹohodni Nastala Nedilya Svyataya)Ucraino
Та косив батько (Ta kosyv batʹko)Ucraino
Та Туман Яром Котиться (Ta Tuman Yarom Kotytʹsya)Ucraino
Та червоная калинонька (Ta chervonaya kalynonʹka)Ucraino
Так рано-раненько (Tak Rano-ranenko)Ucraino
Там десь далеко на Волині (Tam desʹ daleko na Volyni)Ucraino
Там на ставі (Tam na stavi)Ucraino
Там під Львівським замком (Tam pid L'vivsʹkym zamkom)Ucraino
Там, за небокраєм (Tam, za nebokraiem)Ucraino
Танго кохання (Tanho kokhannya)Ucraino
Темненькая нічка (Temnenʹkaya nichka)Ucraino
Тече вода (Teche voda)Ucraino
Тече Вода Каламутна (Teche Voda Kalamutna)Ucraino
Тече Річка Невеличка (Teche Richka Nevelychka)Ucraino
Ти ж мене підманула (Ty zh mene pidmanula)Ucraino
Ти з любови собі не жартуй (Ty z lyubovy sobi ne zhartuy)Ucraino
Ти щаслива будеш - IUcraino
Тиха ніч, свята ніч (Tykha nich, svyata nich -)Ucraino
Тихо над річкою (Tykho nad richkoyu)Ucraino
Тихо надворі (Tykho nadvori)Ucraino
Тріє царі (Trye Tsari)Ucraino
Три славнії царі (Try slavniyi tsari)Ucraino
Туман яром (Tuman yarom)Ucraino
Тут на горбочку (Tut na horbochku,)Ucraino
У горах Карпатах (Oo Horakh Karpatakh)Ucraino
У долі своя весна (U doli svoya vesna)Ucraino
У лісі темному під білов березов (U lisi temnomu pid bilov berezov)Ucraino
У молитві схиляюсьUcraino
У неволі тяжкій (U nevoli tyazhkiy)Ucraino
У перетику ходила (U peretyku khodyla)Ucraino
Україна - це ми (Ukrayina - tse my)Ucraino
Україна колядує! (Ukrayina Koladuye)Ucraino
Україна колядує! (Ukrayina kolyaduye!)Ucraino
Україно, ми з Tобою!Ucraino
Україно, молюся за тебе (Ukrayino, molyusya za tebe)Ucraino
Українська Лють (Ukrayinu)Ucraino
Українське весілля (Ukrayinsʹke vesillya)Ucraino
Утоптала стежечкуUcraino
Хай Ісус, мале дитя (My prybuly)Ucraino
Хай живе Степан Бандера (Khay zhyve Stepan Bandera)Ucraino
Хай живе, живе вільна Україна (Khay zhyve, zhyve vilʹna Ukrayina)Ucraino
Хвилинку ще з вами (Khvylynku shche z vamy)Ucraino
Хлопці підемо! (Khloptsi pidemo!)Ucraino
Христос Bоскрес, Hароде MійUcraino
Христос воскрес (Khrystos voskres)Ucraino
Христос воскрес. (Khrystos voskres.)Ucraino
VEDEL
Христос народився!Ucraino
цілуй її, (tsiluy yiyi,)Ucraino
Цвіте терен (Tsvite teren)Ucraino
Цей сон, цей CонUcraino
Ци чули с-те, милі браття (Tsy chuly s-te, myli bratt)Ucraino
Циганочка (Tsyhanochka)Ucraino
Чарiвна бойкiвчанкаUcraino
Чарівна скрипка (Сіла птаха) (Charivna skrypka (Sila ptakha))Ucraino
Час рікою пливе (Chas rikoyu plyve)Ucraino
Чебреці. (Chebretsi.)Ucraino
Червена Ружа Трояка (Chervena Ruzha Troyaka)Ucraino
Червоні маки (Chervoni maky)Ucraino
Через поле України (Cherez pole Ukrayiny)Ucraino
Через поле України ішла Божа Мати (Cherez pole Ukrayiny ishla Bozha Maty)Ucraino
Через поле широкеє (Cherez Pole Shyroke)Ucraino
Черемшина (Cheremshyna)Ucraino
Чи справді? (Chy spravdi?)Ucraino
Чи то буря, чи то грім (Chy to burya, chy to hrim)Ucraino
Чи чули с-те, рідні браття (Chy chuly s-te, ridni brattya)Ucraino
Transcarpathian songs
Чи чули, браття, такую новину (Chy chuly, brattya, takuyu novynu)Ucraino
Човен хитається (Choven khytayetʹsya)Ucraino
Чого дуб Zелений (Choho dub Zelenyy)Ucraino
Чом ти не прийшов (Chom ty ne pryyshov)Ucraino
Чом, чом, чом, Земле моя (Chom, chom, chom, Zemle moya)Ucraino
Чорнії брови, карії очі (Chorniyi brovy, kariyi ochi)UcrainoTraduzione
Чорна гора (Chorna hora)Ucraino
Чорна рілля ізорана (Chorna rillya izorana)Ucraino
Чорними хмарами вкрита руїна, (Chornymy khmaramy vkryta ruyina,)Ucraino
Чорнобривців (Chornobryvtsiv)Ucraino
Чорноморець, Mатінко (Chornomoretsʹ, Matinko)Ucraino
чути гімн!Ucraino
Шо то за предиво? (Sho To Za Predyvo)Ucraino
Шуміла ліщина (Shumila lishchyna)Ucraino
Шумить дуб зелений, (Shumytʹ dub zelenyij,)Ucraino
Ще коні з Бугу воду не пили... (Shche koni z Buhu vodu ne pyly...)Ucraino
Щедрівочка щедрувала (Shchedrivochka shchedruvala)Ucraino
Ukrainian Christmas songs
Щедрик (Shchedrik)UcrainoTraduzione
Що з Києва та й до Русалима (Shche z Kyyeva tay do Rusalyma)Ucraino
Українські колядки
Щожъ я буду бѣдный дѣявъ? (Shchozhъ ya budu bѣdnыy dѣyavъ?)Ucraino
Я - твоє крило (YA - tvoye krylo)Ucraino
Я в полі роблюUcraino
Я відчуваю TебеUcraino
Я візьму тебе на руки (YA vizʹmu tebe na ruky)Ucraino
Я вірю в Господа (YA viryu v Hospoda)Ucraino
Я кажу "Ні!" (YA kazhu "Ni!")Ucraino
Я піду в далекі гори (YA pidu v daleki hory)Ucraino
Я По Полю Літала, (YA Po Polyu Litala,)Ucraino
Я сьогодні від вас від'їжджаю (YA sʹohodni vid vas vid'yizhdzhayu)Ucraino
Явор -i Яворина (Yavor - Yavorovi)Ucraino
Як знайдеш ти когось (Yak znaydesh ty kohosʹ)Ucraino
Як піду я в ліс по дрова (Yak pidu ya v lis po drova)Ucraino
Як служив я в пана (Yak sluzhyv ya v pana)Ucraino
Як тебе не любити (Yak tebe ne lyubyty)Ucraino
Як я була мала (Yak ya bula mala)Ucraino
Ой, у вишневому саду (Oy, u vishnevomu sadu)Ucraino
Ukrainian Folk ha anche interpretatoTraduzioni
Per prima cosa devi registrarti e poi potrai vedere le altre opzioni.
Commenti
Read about music throughout history