Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Վայ աման (Vay aman) (traduzione in Inglese)

  • Artista: Ladaniva
  • Canzone: Վայ աման (Vay aman)

Վայ աման

Կանչում եմ քեզ, վայ աման,
Չես լսում դու, վայ աման,
Չլինի քո սերը, յաման,
Մար մար մարել է, աման:
 
Ինչ ուզես, քեզ կտամ,
Երգերս քեզ կտամ,
Աշխարհի ծերը կգամ,
Յար յար յար, մոտդ կգամ:
 
Վայ աման
 
Թե հանկարծ,
Մի մութ գիշեր,
Հանգիստդ կորցնես,
Նա քեզ չի տա,
Նա քեզ չի տա,
Իմ սիրո չափ սեր:
 
Postato da Gregory DavidianGregory Davidian Gio, 27/01/2022 - 07:51
Commenti dell’autore:

Lyrics are already available in description to the attached video

traduzione in IngleseInglese
Allinea i paragrafi

Oh, My Love

I’m calling you, vay aman,
You don’t hear me, vay aman,
I’m afraid, maybe your love has faded,
Oh, my love.
 
I'll give you whatever you want,
I'll give you all my songs,
I will come to the end of the world,
My love, I’ll come to you.
 
Oh, my love.
 
If all of a sudden,
One dark night,
You lose your sleep/peace,
She won’t give you,
She won’t give you,
As much love as I could.
 
Grazie!
thanked 5 times
Postato da Gregory DavidianGregory Davidian Gio, 27/01/2022 - 07:54
Commenti fatti
Read about music throughout history