• Rosa Balistreri

    Vurria fari un palazzu → traduzione in Italiano→ Italiano

Preferiti
Condividere
Font Size
Testi originali
Swap languages

Vurria fari un palazzu

Vurria fari un palazzu supra un munti
Firriateddu di petri ddomanti
Firriateddu di petri ddomanti
 
Po’ fari du’ finestri faccifrunti
Quantu cci affacci tu, bedda galanti
Quantu cci affacci tu, bedda galanti
 
Vìviri cci vurria nna sti to’ junti
'Nta sta funtana chi teni davanti
'Nta sta funtana chi teni davanti
 
Sa chi ti dicu... tiramu li cunti
Tu t’abbatti nnarrè e ju nn’avanti
Tu t’abbatti nnarrè e ju nn’avanti
Tu t’abbatti nnarrè e ju nn’avanti
Tu t’abbatti nnarrè e ju nn’avanti
 
Traduzione

Vorrei fare un palazzo

Vorrei fare un palazzo sopra un monte
Contornato di pietre di diamante
Contornato di pietre di diamante
 
Poi fare due finestre di rimpetto
Affinché ti affacci tu, bella galante
Affinché ti affacci tu, bella galante
 
Vorrei bere nel cavo delle tue mani giunte
In questa fontana che tieni davanti
In questa fontana che tieni davanti
 
Sai cosa ti dico... veniamo al dunque
Tu piegati all’indietro e io in avanti
Tu piegati all’indietro e io in avanti
Tu piegati all’indietro e io in avanti
Tu piegati all’indietro e io in avanti
 
Rosa Balistreri: 3 più popolari
Commenti