Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Why Can't You Wait (traduzione in Tailandese)

  • Artista: The Chainsmokers Artista partecipante (featuring): Bob Moses
  • Canzone: Why Can't You Wait
    2 traduzioni
    Greco, Tailandese
  • Traduzioni: Greco, Tailandese
traduzione in TailandeseTailandese
/Inglese
A A

ทำไมคุณถึงไม่รอหล่ะ

เข้มแข็งไว้นะ อดทนเดินหน้าต่อไป
สิ่งที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้น
หากคุณมั่นใจว่าเราไปด้วยกันไม่ได้อีกแล้ว
คุณก็ไม่จำเป็นต้องฝืนอยู่ต่อ
คุณบอกว่าคุณต้องการมากกว่านี้เพื่ออะไรกัน
ตั้งเงื่อนไขทุกครั้งที่คุณเข้ามามีบทบาท
เพราะหากคุณไม่เข้าใจว่าคุณมีความหมายสำหรับฉันมากเพียงใด
แล้วฉันจะพูดอะไรได้อีก
 
ทำไมคุณถึงไม่รอดูก่อน
ทำไมคุณถึงไม่รอหล่ะ
 
เข้มแข็งไว้นะ อดทนเดินหน้าต่อไป
คุณควรจะรู้ไว้ว่าฉันยังคงอยู่ตรงนี้
และถ้าคุณยังต้องการมากกว่านี้อีกเพื่ออะไรกัน
ช่วยบอกฉันหน่อยว่ายังมีเหตุการณ์น่าเศร้าใจอะไรอีกที่ฉันยังต้องพบเจอ
 
ทำไมคุณถึงอดทนรอไม่ได้เลย
นี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ชั่วคราวนะ
เดี๋ยวก่อนนะ คุณต้องการมากกว่าที่ฉันคิดไว้
เดี๋ยวก่อนนะ ฉันเพียงแค่ขอให้คุณอยู่กับฉัน
 
ทำไมคุณถึงไม่สามารถรอให้ฉันโทรหาคุณเพื่อจะได้ยินที่คุณพูด
ฉันเป็นทุกอย่างที่คุณต้องการและคุณยังอยากจะอยู่กับฉันบ้างไหม
ทำไมคุณถึงอยู่กับฉันมาแสนนานเพื่อจะเดินจากกันไป
ทำไมคุณถึงรอไม่ได้เลย
ทำไมคุณถึงรอไม่ได้เลยนะ
ทำไมคุณถึงไม่สามารถรอให้ฉันรู้ตัวก่อนว่าฉันอยากเป็นแบบไหน
คุณคือคนนั้นที่ฉันต้องการในเวลาที่ฉันเป็นอิสระไม่มีพันธะ
ฉันรู้ว่าใครบางคนอาจพูดว่าเราทั้งสองเหมาะสมกัน
ทำไมคุณถึงไม่รอ
ทำไมคุณถึงไม่รอดูกันก่อน
 
ทำไมคุณถึงไม่รอ
ทำไมคุณถึงไม่รอดูก่อนหล่ะ
 
ยังมีอะไรอีกมากมายที่อาจจะเกิดในอนาคต สำหรับเราทั้งสอง แต่ในอีกด้านหนึ่ง
วันหนึ่งเราอาจพูดได้ว่า เราได้ลืมเหตุการณ์เหล่านั้นไปหมดแล้ว
 
ทำไมคุณถึงอดทนรอไม่ได้เลย
นี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ชั่วคราวนะ
เดี๋ยวก่อนนะ คุณต้องการมากกว่าที่ฉันคิดไว้
เดี๋ยวก่อนนะ ฉันเพียงแค่ขอให้คุณอยู่กับฉัน
 
ทำไมคุณถึงไม่สามารถรอให้ฉันโทรหาคุณเพื่อจะได้ยินที่คุณพูด
ฉันเป็นทุกอย่างที่คุณต้องการและคุณยังอยากจะอยู่กับฉันบ้างไหม
ทำไมคุณถึงอยู่กับฉันมาแสนนานเพื่อจะเดินจากกันไป
ทำไมคุณถึงรอไม่ได้เลย
ทำไมคุณถึงรอไม่ได้เลยนะ
ทำไมคุณถึงไม่สามารถรอให้ฉันรู้ตัวก่อนว่าฉันอยากเป็นแบบไหน
คุณคือคนนั้นที่ฉันต้องการในเวลาที่ฉันเป็นอิสระไม่มีพันธะ
ฉันรู้ว่าใครบางคนอาจพูดว่าเราทั้งสองเหมาะสมกัน
ทำไมคุณถึงไม่รอ
ทำไมคุณถึงไม่รอดูกันก่อน
 
ทำไมคุณถึงไม่รอดูก่อนหล่ะ
ทำไมคุณถึงไม่รอดูก่อน
ทำไมคุณถึงไม่สามารถรอได้
 
Grazie!
Postato da theerasantheerasan Mar, 05/07/2022 - 06:16
Commenti dell’autore:

แปลเพลง Why Can't You Wait - The Chainsmoker

เพลง Why Can't You Wait - The Chainsmokers ซับไทย รับชมได้ที่ https://youtu.be/SYaoPnzw34U

Inglese
Inglese
Inglese

Why Can't You Wait

Traduzioni di “Why Can't You Wait”
Tailandese theerasan
The Chainsmokers: 3 più popolari
Commenti fatti
Read about music throughout history