James Blunt - Wisemen (traduzione in Persiano)

traduzione in Persiano

مرد دانا

او به من گفت: با من صادق باش.
به من نميگويي كه مرد دانا چه گفت؟
هنگامي كه از بهشت فرود آمدند
نه تا از 7 تا را دود كردند
تمام چيزهاي لعنتي كه پيدا كردند
اما نتوانستند از دست تو فرار كنند
نتوانستند از دست تو آزاد شوند
و حالا مي دانند كه هيچ راهي وجود ندارد
و حالا براي آنچه كه انجام داده اند واقعا متاسفند
آنها تنها سه مرد دانا بودند كه مي خواستند تفريح كنند
 
ببين چه كسي اكنون تنهاست
من نيستم، من نيستم
آن سه مر دانا
آنها نيمه اي را از دريا گرفتند
برو از خودت سوال كن
كه اكنون كجا هستي؟
 
واقعا متاسفم
آنها نمي دانستند
آن ها در دام نمايش استعداد تو افتادند
با حرامزاده هاي كوچك و بهانه گير تو در لباس تفنني ات
فقط يكديگر را قضاوت كردند و سعي كردند تحت تاثير قرار دهند
اما از دست تو نتوانستند فرار كنند
نتوانستند آزاد شوند
و حالا مي دانند كه راهي به بيرون نيست
و حالا براي آنچه كه انجام داده اند واقعا متاسفند
آنها تنها سه مرد دانا بودند كه مي خواستند تفريح كنند
 
ببين چه كسي اكنون تنهاست
من نيستم، من نيستم
آن سه مر دانا
آنها نيمه اي را از دريا گرفتند
برو از خودت سوال كن
كه اكنون كجا هستي؟
 
Postato da camellia Lun, 27/08/2012 - 10:33
Aggiunto su richiesta di Ghazal Lover
Commenti dell’autore:

فكر كنم منظورش از نه تا از 7 تا رو دود كردن اينه كه خيلي دارو مصرف كردن.... من ويديوشو نديدم.

Commenti fatti