Mary Hopkin - Young love (traduzione in Persiano)

traduzione in Persiano

عشق جوان

به هر پسر و دختر می گویند
تنها یک عشق در تمام جهان وجود دارد
و میدانم که من عشق خودم را یافته ام
لمس بهشتی آغوش تو
به من میگوید که هیچ کس
هرگز نمیتواند جای تورا در قلب من بگیرد
 
عشق جوان، اولین عشق
پر از صمیمیت واقعی است
عشق جوان، عشق ما
با خالصانه ترین احساسات به یکدیگر هدیه میدهیم
 
تنها یک بوسه از لب شیرین تو
به من میگوید که عشق تو خالصانه است
و میتوانم خالص بودنش را احساس کنم
ما با یکدیگر عهد خواهیم بست
که هرگز عشق دیگری برای ما وجود ندارد
عشق برای تو یا برای من
 
عشق جوان، اولین عشق
پر از صمیمیت واقعی است
عشق جوان، عشق ما
ما عشقی با خالصانه ترین احساسات به یکدیگر هدیه میدهیم
عشق جوان، اولین عشق
پر از صمیمیت واقعی است
عشق جوان، عشق ما
ما عشقی با خالصانه ترین احساسات به یکدیگر هدیه میدهیم
 
Postato da masih Ven, 01/07/2011 - 11:36
Commenti dell’autore:

please add alternative translation

Altre traduzioni di “Young love”
Persianomasih
5
Mary Hopkin: 3 più popolari
See also
Commenti fatti