Зајеби (traduzione in Inglese)

  • Artista: Beogradski Sindikat (Београдски Синдикат)
  • Canzone: Зајеби 2 traduzioni
  • Traduzioni: Inglese #1, #2

Зајеби

Рефрен
Утоке зајеби, ножеве зајеби,
Улице се клони, окрени се себи!
Творза зајеби, који ће то теби,
имаш само један живот - то је једино што вреди!
 
Утоке зајеби, ножеве зајеби,
Улице се клони, окрени се себи!
Творза зајеби, који ће то теби,
имаш само један живот - то је једино што вреди!
 
У граду је срање, сви се само кољу,
то што било је у топузу сад је у пиштољу.
И ножева к'о кише, клинци боду клинце,
пошто нема перспективе, међу собом траже кривце.
Кад му дају преко гудре, сви изгубе живце,
викендом у клубу увек неком сјебу лице.
А шта ту ради мурија?! - Она брани систем,
А систем нам је и крив што је читуља све више!
Они кажу демократија, ал' кад приђе ближе,
видећеш тортуру која свима ломи кичме.
У ваздуху тензија, не могу да дишем,
ал' не треба ми утока, већ оловка да пишем.
Стари ил' нови,Београд све је гори,
на улици, у школи, гудра "на изволи".
Кланови-идоли, да се поносе ментоли,
који мисле да је живот само бљесак у сезони!
 
Рефрен
Утоке зајеби, ножеве зајеби,
Улице се клони, окрени се себи!
Творза зајеби, који ће то теби,
имаш само један живот - то је једино што вреди!
 
Утоке зајеби, ножеве зајеби,
Улице се клони, окрени се себи!
Творза зајеби, који ће то теби,
имаш само један живот - то је једино што вреди!
 
Једни на утоке се ложе, једни све да боду ножем,
једни боксере да носе, ал' све то изађе на лоше.
Ал' где је Љуба, где су муда, и времена друга,
кад је пар маснаја, нос, аркада, био исход туча?
Сад смо упали у серије, новинске пуне су колоне,
сваког дана у месецу, овде убијен овде избоден!
Клинци лако дођу где не цене доброту,
батине сипају к'о воду, људи куну у слободу.
а још к'о јуче испод клупе, ризле, пљуге и кет вутре,
сада остале су црте, некад беле некад жуте.
Немој бити глуп да не видиш крај пута,
случај суров, сутра гудра, сигуран крајпуташ.
Групе свуда, нико будан, јаки, смели, све би хтели,
зајеби што не би неко да уради теби.
Савршенству стреми, љубави у себи,
знање, сурови тренинг, живот једини што вреди.
 
Рефрен
Утоке зајеби, ножеве зајеби,
Улице се клони, окрени се себи!
Творза зајеби, који ће то теби,
имаш само један живот - то је једино што вреди!
 
Утоке зајеби, ножеве зајеби,
Улице се клони, окрени се себи!
Творза зајеби, који ће то теби,
имаш само један живот - то је једино што вреди!
 
Доба правих хероја и вредности прошла су,
задња су времена, клинци су у хаосу.
купе брзу патику, учкур затегну,
намрште фацу, и спремни су за улицу.
Одмах газе по гасу, журе све да пробају,
газе пуну линију, све да се убрзају.
Брзо стопе се у масу, јер снага је у броју,
нема идеала, па због глупости се кољу.
Мисле да су муда ако заваља се гудра,
за ситну лову, ситна душа, не брине за сутра,
пушта да му друга у смрт вуче струја,
стоји и гледа док сви тону око њега.
Све је постало мода, ово су ђавоља посла,
Више није битна истина, већ кол'ко нешто кошта.
Угаси тај програм док не исперу ти мозак,
мисли својом главом то је права слобода.
 
Рефрен
Утоке зајеби, ножеве зајеби,
Улице се клони, окрени се себи!
Творза зајеби, који ће то теби,
имаш само један живот - то је једино што вреди!
 
Утоке зајеби, ножеве зајеби,
Улице се клони, окрени се себи!
Творза зајеби, који ће то теби,
имаш само један живот - то је једино што вреди!
 
Postato da PecinskeyPecinskey Ven, 06/01/2017 - 14:51
traduzione in IngleseInglese
Allinea i paragrafi

Fuck it

Versioni: #1#2
Fuck guns, fuck knives,
Stay away from the streets, turn to yourself
Fuck prison, why would you need it
You only have one life-that's the only thing that matters!
 
It's shit in the city, everyone is fighting
What was in the mace is now in the gun
It's raining knives, youngsters stab youngsters
Because there's no perspective, they look for culprits among themselves
When they give him drugs everyone loses their minds
In the club at the weekends they always fuck up someone's face
And what do the police do?! They defend the system
But it's the systems fault for all these obituaries!
They say it's democracy, but when you look deeper
You'll see spine-breaking torture
There's tension in the air, I can't breathe
But I don't need a gun, I need a pencil to write
Old or New, Belgrade's getting worse
On the streets, at school, drugs are everywhere
Clans and idols, to make idiots proud
They think life is just a flash in the season
 
Fuck guns, fuck knives,
Stay away from the streets, turn to yourself
Fuck prison, why would you need it
You only have one life-that's the only thing that matters!
 
Some are addicted to guns, others stab everyone with knives
Some wear brass knuckles, but all that turns out bad
But where's Ljuba, where are balls and the times
When a few bruises, a broken nose, a broken temple were the consequences of fights?
Now we made it into series, the news are full of reports
every day of the month, one's murdered, one's stabbed
Youngsters come easily where kindness isn't appreciated
they throw punches like water, the people curse freedom
And like it was yesterday under the bench are cigars, cigarettes and weed
Now there are lines, sometimes white, sometimes yellow
Don't be so stupid and not see the road's end
a cruel case tomorrow, drugs, surely a grave by the road
Groups everywhere, no one's awake, tough, brave, they want it all
Fuck everything you wouldn't like to happen to you
Strive for perfection, self-love,
knowledge, a cruel training, for a worthy life.
 
Fuck guns, fuck knives,
Stay away from the streets, turn to yourself
Fuck prison, why would you need it
You only have one life-that's the only thing that matters!
 
The times of real heroes and values are gone,
these days, the kids are in chaos
They buy cool sneakers, put on a hood,
make a mean face and they're ready for the streets
They go on full speed, rush to try everything
step over a full line, just to go faster
They fit into the mass, because strength is in the numbers
There are no ideals, so they fight for no reason
They think they're tough if they roll up some drugs
For a small pay, a small soul, there's no worrying about tomorrow
He lets the current lead his friend into death
he stands and watches everyone as they sink
Everything became a fashion, this is devil's work
the truth isn't important, but the cost of things is
Turn off that channel before it brainwashes you
Think with your head, that's real freedom
 
Fuck guns, fuck knives,
Stay away from the streets, turn to yourself
Fuck prison, why would you need it
You only have one life-that's the only thing that matters!
 
Grazie!
Postato da Just Another PersonJust Another Person Sab, 25/03/2017 - 21:47
Aggiunto su richiesta di ilyaprowerilyaprower
Altre traduzioni di “Зајеби”
Beogradski Sindikat: 3 più popolari
Idioms from "Зајеби"
Commenti fatti