Вороны думают, что Солнце - в меньшинстве | Vorony dumayut, chto Solntse - v men'shinstve (ポーランド語 の翻訳)

  • アーティスト: Mary Nikolska (Mary Никольска)
  • 曲名: Вороны думают, что Солнце - в меньшинстве | Vorony dumayut, chto Solntse - v men'shinstve 9 回翻訳した
  • 翻訳: ウクライナ語, オランダ語, スペイン語, チェコ語, ハンガリー語, ヘブライ語, ポーランド語, 英語 #1, #2
  • リクエスト: ギリシャ語, クロアチア語, セルビア語, トルコ語, ドイツ語, フランス語, ブルガリア語, 日本語
校正待ち

Вороны думают, что Солнце - в меньшинстве | Vorony dumayut, chto Solntse - v men'shinstve

Вороны думают, что Солнце - в меньшинстве:
Вовсю стараются его затмить, загадить
И гордо каркают, кружа на высоте:
"Чего тебе до нас, далекий Чужестранец?"*
 
Отчасти, правда: Солнце - далеко,
Живет не на Земле - так по прописке.
Какое Ему дело до ворон,
Хоть высоко они летят, хоть низко?
 
Не может Солнце каркнуть на ворон,
Чтоб усмирить накал патриотизма.
А те считают: "Счастье - вот оно!
Мы чужды всякой доли романтизма!
 
Солнце, ты так сверкаешь вдалеке,
Нам не с руки перед Тобою унижаться!
И все равно, хоть ночь несешь, хоть день -
Сможем и так со всеми разобраться!
 
Пожалуй, не гори и не свети -
Ты забираешь драгоценные минуты!
Мы к мусорке уже на пол-пути,
А с Тобою на глазах как будто путы!
 
Не позволяешь развернуть весь наш талант -
По Твоей милости он даром пропадает!
Пусть лучше светит Уличный Фонарь -
Можно удобно сесть, обильно гадя!"
 
Триумф Ворон обрел неведомый размах,
Когда за Тучи Солнце закатилось:
"Мы победили! Нас - не запугать!
Мы в одну стаю с Коршунами сбились!
 
Мы так умны, сильны, что даже Человек
На нас посмотрит новыми глазами!
Объедков хватит нам на целый век -
Солнце, даже Тебе поесть не запрещаем!"
 
Тучи рассеялись. Был мелкий зимний дождь.
Солнце весной опять нам засияло
И на полях увидело Ворон -
Вернее, то, что, к сожалению, осталось...
 
Объедки были съедены... увы!
На закусь Коршунам Вороны пригодились,
Что не заметили в миг братства и любви:
Их поголовье сильно сократилось!
 
С тех пор летают, каркают... И впредь
Точки над "і" пора в истории поставить:
Вороны никогда не смогут петь,
А Солнце - никогда не будет гадить!
 
金, 18/01/2019 - 13:14にMarica NicolskaMarica Nicolskaさんによって投稿されました。
月, 10/06/2019 - 14:28にFloppylouFloppylouさんによって最終編集されました。
投稿者コメント:

* помните эпиграф к произведению "Овод"? Слова взяты из Евангелия. Да, ничто не ново, это правда

ポーランド語 の翻訳ポーランド語
段落の整列

Kruki myślą, że Słońce – w mniejszości

Kruki myślą, że słońce – w mniejszości:
Wogóle starają się je zaćmić, obsrać.
I dumnie krakają, krążąc na wysokości:
"Skąd tobie do nas, daleki Cudzoziemcze?”
 
Częściowo, prawda: Słońce – dalekie,
Żyje poza ziemią – owszem,wedle adresu.
Co Mu do kruków,
Czy one latają wysoko, czy nisko?
 
Słońce nie może zakrakać na kruka,
By przytłumić blask patriotyzmu.
A one sądzą: "Szczęście – otóż ono!
Nam obca każda miarka romantyzmu!
 
Słońce, ty tak jaskrzysz się z daleka,
Nam nie na rękę przed Tobą się poniżyć!
I wszystko jedno, czy noc sprowadzasz czy dzień -
Potrafimy i tak ze wszystkimi sobie poradzić!
 
Może, nie pal i nie świeć -
Ty zabierasz drogocenne minuty!
My do śmietnika już w pół drogi
A z Tobą w oczy to jak okowy!
 
Nie dajesz rozwinąć całego naszego talentu
Dzięki Twemu miłosierdziu marnuje się on!
Lepiej by świeciła Latarnia Uliczna -
Można by wygodnie usiąść do dobrego srania!"
 
Triumf Kruków osiągnął nieznane wyżyny,
Gdy Słońce za Chmury zapadło:
”Myśmy zwyciężyli! Nas – zastraszyć się nie da!
Staliśmy się jedną paczką z sępami!
 
My tacy mądrzy, silni, że nawet Człowiek
Spojrzy na nas innymi oczami!
Resztek starczy nam na wiek cały -
Słońce, nawet Tobie podjeść nie zabraniamy!"
 
Chmury rozeszły się. Był drobny zimny deszczyk.
Wiosną Słońce znowu nam zaświeciło
A na polach pojawiły się Kruki -
Dokładniej, to, co, na nieszczęście, pozostało...
 
Resztki były zjedzone... niestety!
Na przekąskę Sępom Kruki się przydały,
Ponieważ nie zauważyły natychmiast braterstwa i miłości:
Ich pogłowie bardzo się zmiejszyło!
 
Od tamtej pory latają, krakają...I odtąd
Kropkę nad ”i” czas w histori postawić:
Kruki nigdy nie zdołają śpiewać,
A Słońce – nigdy nie będzie srać!
 
ありがとう!
thanked 2 times
金, 24/01/2020 - 16:46にIsraelWuIsraelWuさんによって投稿されました。
Marica NicolskaMarica Nicolskaさんのリクエストを受け追加されました
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
コメント