Даљина, дим и прашина (トランスリタレーション)

広告

Даљина, дим и прашина

Мислио сам идем негде,
сада видим, иш'о сам у круг.
Мислио сам нисам дужан,
а сад видим имам неки дуг.
 
Понео сам громобране,
ако буде олуја и град.
Понео сам падобране
ако треба да ублаже пад.
 
Када кренеш, никад не знаш
кол'ко траје лет,
колико је дана доста
да упознаш свет.
 
Даљина, дим и прашина...
 
Ишао сам друмовима
кроз јаву и сан,
сретао сам добре људе
скоро сваки дан.
 
Даљина, дим и прашина...
 
Мислио сам радим нешто,
и то би ме умирило скроз.
Мислио сам чекам трамвај,
кад однекуд стиже брзи воз.
 
水, 19/12/2012 - 19:36にGavrilo DošenGavrilo Došenさんによって投稿されました。
トランスリタレーション
Align paragraphs
A A

Daljina, dim i prašina

Mislio sam idem negde,
sada vidim, iš'o sam u krug.
Mislio sam nisam dužan,
a sad vidim imam neki dug.
 
Poneo sam gromobrane,
ako bude oluja i grad.
Poneo sam padobrane
ako treba da ublaže pad.
 
Kada kreneš, nikad ne znaš
kol'ko traje let,
koliko je dana dosta
da upoznaš svet.
 
Daljina, dim i prašina...
 
Išao sam drumovima
kroz javu i san,
sretao sam dobre ljude
skoro svaki dan.
 
Daljina, dim i prašina...
 
Mislio sam radim nešto,
i to bi me umirilo skroz.
Mislio sam čekam tramvaj,
kad odnekud stiže brzi voz.
 
金, 18/04/2014 - 21:52にamateuramateurさんによって投稿されました。
"Даљина, дим и ..."の翻訳をもっと見る
Bajaga i Instruktori: トップ3
コメント