אחת שכזאת (achat shekazot) (トランスリタレーション)

広告
トランスリタレーション
A A

Achat shekazot

achat hi kazot na'ara ha'ohevet
achat hi bechol olamo she'bara
achat hi kazot she'alecha choshevet
kazot hi achat - tama u'vara
 
ve'echad yesh harchek, she'eleha kashur
kashur hu chazak ba, bechut regashot
uberega yatzitz ba, berega yashur
azai le'achat na'asot ha'nfashot
 
rak achat hi kazot she'kula regashot
im chiyuch bayshani al sfatayim
im dim'a she'ola lechol tzel chashashot
achat ein sh'niya la ad k'tze ha'shamayim
 
ve'echad yesh harchek, she'eleha kashur
kashur hu chazak ba, bechut regashot
uberega yatzitz ba, berega yashur
azai le'achat na'asot ha'nfashot
 
rak achat hi kazot she'kula regashot
im chiyuch bayshani al sfatayim
im dim'a she'ola lechol tzel chashashot
achat ein sh'niya la ad k'tze ha'shamayim
 
水, 22/05/2019 - 23:46にOgingerOOgingerOさんによって投稿されました。
Felipe Andrés Sánchez SotoFelipe Andrés Sánchez Sotoさんによるリクエスト
著者コメント:

Thanks to Thomas222 for editing magic!

Ch / kh = guttural sound like Scottish "Loch" or Spanish "J".

אחת שכזאת (achat shekazot)

コメント