در عشق بازست | dar-e 'ešq bāz-ast [Love is an open door] (Glory) (トランスリタレーション)

広告

در عشق بازست | dar-e 'ešq bāz-ast [Love is an open door] (Glory)

آنا:
می‌شه یه چیز عجیب غریب بهت بگم؟
 
هانس:
من عاشق این چیزام!
 
آنا:
همه عمرم جلو روم درای بسته بود
تا که شدم با تو روبه‌رو
 
هانس:
دل به دل راه داره؛ چون منم…
 
همه عمر جستجوم راه زندگی بود
تا شاید بگی که سرخوشه بس که خورده فوندو!
 
آنا:
من با تو…
 
هانس:
من با تو
پیدا کردم!
 
آنا:
ندا کردم!
 
باهم:
سرشارم از شادی و حسّ نو!
 
درا بازن با تو!
درا بازن با…
آنا: تو
هانس: تو!
 
باهم:
درا بازن با تو!
 
آنا:
با تو!
 
هانس:
با تو!
 
آنا:
با تو!
 
هانس:
با تو!
 
باهم:
درا بازن با تو
 
هانس:
خیلی بامزه‌ست…
 
آنا:
چی؟
 
هانس:
که تموم می‌کنیم…
 
آنا:
غذای همو!
 
هانس:
منم می‌خواستم همینو بگم!
 
آنا:
ندیدم کسی رو…
 
باهم:
انقدر تفریک با من!
 
اااِ! باهم!
باز باهم گفتیم!
 
هماهنگیم و جوریم باهم
چون ساخته شدیم برا هم
 
هانس:
تو…
 
آنا:
و من…
 
هانس:
می…
 
آنا:
می‌سازیم…
 
هانس:
زییم…
 
باهم:
زندگی!
 
آنا:
غم نخور!
 
هانس:
غم نخور!
 
باهم:
گذشته، گذشته‌ست
شدیم ما از غما دورِ دور!
 
باهم:
درا بازن با تو
درا بازن با…
آنا: تو
هانس: تو!!
 
باهم:
هم‌آوازم با تو!
 
آنا:
با تو!
 
هانس:
با تو!
 
آنا:
با تو!
 
هانس:
با تو!
 
باهم:
درا بازن با…
هانس: تو
آنا: تو...اوه!
 
木, 11/04/2019 - 13:23にT. O.DT. O.Dさんによって投稿されました。
土, 20/04/2019 - 21:20にT. O.DT. O.Dさんによって最終編集されました。
投稿者コメント:

Hope you enjoy the Persian songs♪
★★★★★
This is the link to the ST version:
﴾radiojavan.com/mp3s/mp3/Samin-Mozafari-Dare-Eshgh-Baz-Ast-(Frozen)﴿

トランスリタレーション
Align paragraphs
A A

dar-e 'ešq bāz-ast

ānā:
miše ye čiz-e 'ajib qarib behet begam?
 
hāns:
man 'āšeq-e in čizām!
 
ānā:
hame 'omram jo/elo rum darā-ye baste bud
tā ke šodam bā to ruberu
 
hāns:
del be del rā(h) dāre; čon manam…
 
hame 'omr josto/ejum rāh-e zendegi bud
tā šāyad begi ke sarxoše bas ke xorde fondu!
 
ānā:
man bā to…
 
hāns:
man bā to
peydā kardam!
 
ānā:
nedā kardam!
 
bāham:
saršāram az šādi yo hess-e no!
 
darā bāzan bā to!
darā bāzan bā…
ānā: to
hāns: to!
 
bāham:
darā bāzan bā to!
 
ānā:
bā to!
 
hāns:
bā to!
 
ānā:
bā to!
 
hāns:
bā to!
 
bāham:
darā bāzan bā to
 
hāns:
xeyli bāmaz(z)-ast…
 
ānā:
či?
 
hāns:
ke tamum mikonim…
 
ānā:
qazā-ye hamo!
 
hāns:
manam mixāstam hamino begam!
 
ānā:
nadidam kasi ro…
 
bāham:
enqad(r) tafrik bā man!
 
e!!! bāham!
bāz bāham goftim!
 
hamāhangim o jurim bāham
čon sāxte šodim barā ham
 
hāns:
to…
 
ānā:
va man…
 
hāns:
mi…
 
ānā:
misāzim…
 
hāns:
zi(yi)m…
 
bāham:
zendegi!
 
ānā:
qam naxor!
 
hāns:
qam naxor!
 
bāham:
gozašte, gozašt-ast
šodim mā az qamā dur-e dur!
 
bāham:
darā bāzan bā to
darā bāzan bā…
ānā: to
hāns: to!!
 
bāham:
hamāvāzam bā to!
 
ānā:
bā to!
 
hāns:
bā to!
 
ānā:
bā to!
 
hāns:
bā to!
 
bāham:
darā bāzan bā…
hāns: to
ānā: to…ow!
 
Hello! Hope you enjoy the Persian lyrics♪
土, 20/04/2019 - 21:52にT. O.DT. O.Dさんによって投稿されました。
月, 13/05/2019 - 17:42にT. O.DT. O.Dさんによって最終編集されました。
著者コメント:

The sound between two parenthesises shows the sound that you can add on that part of word & you may hear, but it doesn't change the main word or its meaning. e.g. taq(y)ir= taqir✓ taqyir✓
The sign "/" between two sounds shows that there are two correct way of pronounciation for that word. e.g. je/olodār= jelodār✓ jolodār✓

他にも見てみる
コメント