Airplanes Part II (セルビア語 訳)

広告
英語

Airplanes Part II

[Hayley - Chorus]
Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars.
I could really use a wish right now, wish right now, wish right now
Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars.
I could really use a wish right now, wish right now, wish right now
 
[Eminem]
Dreaming... of falling...
Dreaming... of falling.
 
[B.o.B - Verse 1]
Yeah
Lets pretend like its 98, like I’m eating lunch off of a Styrofoam tray
Trying to be the next rapper coming out the A
Hoping for a record deal, to re-know my pain
Now let's pretend like I’m on the stage
And when my beat drops everybody goes insane (Ok)
And everybody know my name (BoB)
And everywhere I go people wanna hear me sang
Oh yea and I just dropped my new album
On the first week I did 500 thousand
Gold in the spring and diamond in the fall
And then a world tour just to top it all off
And let's pretend like they call me the greatest
Selling out arenas with big ass stages
And everybody loved me and no one ever hated
Lets try to use imagination
 
[Chorus]
 
[B.o.B - Verse 2]
Ok, let’s pretend like this never happened
Like I never had dreams of being a rapper
Like I didn’t write raps in all of my classes
Like I never use to runaway into the blackness
Now lets pretend like it was all-good
Like I didn’t live starring in a notebook
Like I did the things I probably knew I should
But I didn’t have neighbors that’s why they call it hood
Now lets pretend like I ain't got a name
Before they ever called me B.o.B or a.k.a Bobby Ray
I’m talking back before the mixtapes
Before the videos and the deals and the fame
Before they ever once compared me to Andre
Before I ever got myspace
Before they ever noticed my face
So let’s just pretend and make wishes out of airplanes
 
[Chorus]
 
[Eminem - Verse 3]
And it seems like yesterday, it was just a dream. But those days are gone, and just memories.
And it seems like yesterday, it was just a dream. But those days are gone...
 
Lets pretend Marshall Mathers never picked up a pen,
Lets pretend things would have been no diff-er-ent,
Pretend he procrastinated had no motivation,
Pretend he just made excuses that were so paper thin.
They could blow away with the wind, Marshall you’re NEVER gonna make it
Makes no sense to play the game, there ain't no way that you'll win.
Pretend, he just stayed outside all day and played with his friends.
Pretend he even had a friend to say was his friend!
And it wasn't time to move in schools when changing again.
He wasn't socially awkward and just strange as a kid.
He had a father and his mother wasn't crazy as shit.
And he never dreamed he could rid of stadiums and just lazy as shit.
Fuck a talent show in a gymnasium bitch, you're all about the shit, quit day-dreaming kid.
You need to get your cranium checked, you're thinking like an alien; it just ain't realistic.
Now pretend, they ain't just make him angry with this shit, and there was no one he could even aim at when he's pissed with.
And his alarm went off to wake him but he didn’t make it
To the Rap Olympics
Slept through his plane and he missed it
He's gonna have a hard time explaining to Hailey and Lainey these food stamps and this weak shit.
Cause he never risked shit, he hoped and he wished it but it didn't fall in his lap, so he ain't even here.
He pretends that...
 
[Chorus]
 
水, 22/09/2010 - 14:41にdezondezonさんによって投稿されました。
日, 30/10/2016 - 14:55にMiley_LovatoMiley_Lovatoさんによって最終編集されました。
セルビア語 訳セルビア語
Align paragraphs
A A

Avioni Deo II

Možemo li da se pretvaramo da su avioni na noćnom nebu kao zvezde padalice
Stvarno bi mi dobro došla želja sad, želja sad, želja sad
Možemo li da se pretvaramo da su avioni na noćnom nebu kao zvezde padalice
Stvarno bi mi dobro došla želja sad, želja sad, želja sad
 
Sanjam... o padu...
Sanjam... o padu...
 
Da
Hajde da se pretvaramo kako je '98, kako jedem ručak s Stiropor poslužavnika
Pokužavam da budem sledeći reper koji izlazi u A
Nadam se dogovoru za pesmu, da ponovo spoznam moju bol
Sada hajde da se pretvaramo kako sam na sceni
I kada muzika počne svako poludi (ok)
I svako zna moje ime (BoB)
I gde god da odem ljudi hoće da me čuju kako pevam
Oh da i upravo sam izbacio novi album
Prve nedelje sam imao 500 hiljada
Zlato na proleće i dijamant u jesen
A onda svetska turneja čisto da sve to nadmašimo
Rasprodajem arene sa bruka velikim binama
I svi su me voleli i niko nikada mrzeo
Hajde da pokušamo da koristimo maštu
 
(Refren)
 
Okej, hajde da se pretvaramo kako se ovo nikada nije dogodilo
Kako nikada nisam imao snove da postanem reper
Kako nisam pisao rime na svim svojim časovima
Kako nikad nisam bežao u tminu
Sad hajde da se pretvaramo kako je sve bilo dobro
Kako nisam živeo gledajući u svesku
Kako sam radio stvari koje sam verovatno znao da trebam
Ali nisam imao komšije zato to zovu luk
Sad hajde da se pretvaramo kako nemam ime
Pre nego što su me zvali B.o.B ili a.k.a Bobi Rej
Pričam o vremenu pre ploča
Pre videa i dogovora i slave
Pre nego što su me poredili sa Andre-om
Pre nego što sam napravio majspejs
Pre nego što su primetili moje lice
Pa hajde da se samo pretvaramo i napravimo želje od aviona
 
(Refren)
 
I kao da je juče bilo, bio je samo san, ali ti dani su prošli, sada su samo sećanja
I kao da je juče bilo, bio je samo san, ali ti dani su prošli...
 
Hajde da se pretvaramo da Maršal Meters nikada nije uzeo olovku u ruke
Hajde da se pretvaramo da stvari ne bi bile dru-ga-či-je
Pretvaramo da on je odugovlačio jer nije imao motivaciju
Pretvaramo da on je samo izmišljao izgovore tanke kao papir
Mogli su biti odnešeni vetrom, Maršalu ti NIKAD nećeš uspeti
Nema svrhe igrati igru, nema načina da pobediš
Pretvaramo da on je samo ostao napolju ceo dan i igrao s društvom
Pretvaramo da on je uopšte imao prijatelja kojeg je mogao da nazove prijateljem!
I nije bilo vremena da se premesti u škole kad se menja opet
On nije bio zbunjen u društvu i samo čudan kao klinac
Imao je oca i majku nije bio totalno lud
I nikada nije sanjao da se može rešiti stadijuma i samo potpuno lenj
Jebeš predstavu talenata u gimnaziji kučko, ti samo o sranjima, prekini da maštaš klinac
Moraš proveriti tvoju lobanju, razmišljaš kao vanzemaljac, to samo nije realistično
Sada se pretvarajmo, oni ga nisu samo naljutili ovim sranjem, i tu nije bilo nikog na kog je mogao čak i da cilja kada je besan
I njegov alarm je zazvonio da ga probudi ali nije uspeo
Za Rep Olimpiju
Prespavao svoj let i propustio ga
Biće mu teško da objasni to Hejli i Lejni ove bonove za hranu i ovo slabo sranje
Jer on nikad nije riskirao stvari, nadao se i želeo ali nije mu palo u krilo, pa on i nije ovde
On se pretvara da...
 
(Refren)
 
月, 09/10/2017 - 16:41にMrs.GreyMrs.Greyさんによって投稿されました。
awpawpさんによるリクエスト
コメント