All My Loving (ベトナム語 訳)

ベトナム語 訳ベトナム語
A A

Tất Cả Yêu Thương

Nhắm mắt lại đi và anh sẽ hôn em
Nay mai thôi anh sẽ nhớ em lắm
Hãy nhớ rằng anh sẽ luôn luôn thành thật
Và khi anh đang ở xa
Anh sẽ viết thư về nhà mỗi ngày
Và anh sẽ gửi tất cả yêu thương của anh cho em
 
Anh sẽ giả vờ rằng anh đang hôn
Đôi môi mà anh hằng thương nhớ
Và mong rằng những giấc mơ của anh sẽ thành sự thật
Và khi anh đang ở xa
Anh sẽ viết thư về nhà mỗi ngày
Và anh sẽ gửi tất cả yêu thương của anh cho em
 
Tất cả yêu thương, anh sẽ gửi cho em
Tất cả yêu thương, em yêu dấu, anh sẽ thành thật mà
 
Nhắm mắt lại đi và anh sẽ hôn em
Nay mai thôi anh sẽ nhớ em lắm
Hãy nhớ rằng anh sẽ luôn luôn thành thật
Và khi anh đang ở xa
Anh sẽ viết thư về nhà mỗi ngày
Và anh sẽ gửi tất cả yêu thương của anh cho em
 
Tất cả yêu thương, anh sẽ gửi cho em
Tất cả yêu thương, em yêu dấu, anh sẽ thành thật mà
Tất cả yêu thương, tất cả yêu thương
Tất cả yêu thương, anh sẽ gửi cho em
 
日, 20/12/2015 - 17:46にNắngNắngさんによって投稿されました。
英語英語

All My Loving

コメント