Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Арман (Arman) (ロシア語 の翻訳)

Арман

Бирге жүрдүк бир далай,
Ал күндөрүм жыргал, ай.
Азыр жоксуң жанымда,
Эңсеп жүрөк кыйнады, ай.
Бирге жүрүп кетип калдың,
Арга канча, арман, арман, арман, арман, арман, арман, ай?
 
Кагылайын каралдым,
Кайсы күнү жаралдың?
Жүрөгүмдү эзип кеттиң,
Эми жоксуң, кайдан табамын?
 
Өмүр гүлү, жан эркем,
Жаштык болот турбайбы.
Ойноп-күлгөн бул дүйнө,
Аздык болот турбайбы.
Жалындаган жаш үмүттү,
Жараткан ой ал бир келсе,
Өтпөй-кетпей турган кылбайбы.
 
Жалындаган жаш күндөрүн,
Кимдер гана эңсебейт?
Кайрылып ким,
Ал күндөр деп кимдер сүйүп, аны эңсебейт?
 
Бирге жүрдүк бир далай,
Ал күндөрүм жыргал, ай.
Азыр жоксуң жанымда,
Эңсеп жүрөк кыйнады, ай.
Бирге жүрүп кетип калдың,
Арга канча, арман, арман, арман, арман, арман, арман, ай?
 
Кагылайын каралдым,
Кайсы күнү жаралдың?
Жүрөгүмдү эзип кеттиң,
Эми жоксуң, кайдан табамын?
 
Кагылайын каралдым,
Кайсы күнү жаралдың?
Жүрөгүмдү эзип кеттиң,
Эми жоксуң, кайдан табамын?
 
木, 24/03/2022 - 02:13にWorldVexillologistWorldVexillologistさんによって投稿されました。
ロシア語 の翻訳ロシア語
段落の整列

Сожаление

Долго мы вместе были,
Эх, блаженные дни те.
Нет тебя рядом сейчас,
Тоскуя, сердце страдает.
Были вместе, да ушла ты -
Что поделаешь, печаль да грусть, увы и ах!
 
Моя благословенная,
В какой день появилась на свет?
Разбила мое сердце,
Нет тебя теперь, где тебя отыскать?
 
Расцвет жизни, милая моя,
Молодость, на деле.
Этот мир наслаждений
Коротким оказался.
Почему же пламенной юной надежды
Создатель
Не сделал ее непреходящей?
 
По пламенным дням молодости
Кто же не тоскует?
Кто только не возвращается к ним,
Не любит, не мечтает?
 
ありがとう!
1回ありがとうと言われました
火, 05/07/2022 - 05:27にMusapyrMusapyrさんによって投稿されました。
WorldVexillologistWorldVexillologistさんのリクエストを受け追加されました
コメント
Read about music throughout history