באַהאַלט מיך ין אַ בלאַט (Bahalt mikh in a blat) (トランスリタレーション)

באַהאַלט מיך ין אַ בלאַט

באַהאַלט מיך ין אַ בלאַט,
באַהאַלט מיך ין אַ שטײן,
זײער זיכערע רו איך בין זיי מעקאַנע.
באַהאַלט מיך ,גאָט,
ין דײַן שוץ ון באַהעלטעניש
ון צאַם מיך אַרום מיט דײַנע צאַמען.
 
הייב מיך אַרויס פֿון דער שטויביקייט.
דער שטויב מאַכט מיך גרויען.
נעם מיך אַרום מיט דײַן ייביקייט
- ווי אַ בלאַט ון אַ שטיין
דערנערטע מיט טויען.
 
מאַכ אַ וועג מיר פֿון שטענדיקייט,
מײַן האַרץ יז פֿאַרשאָטנט.
זאַלב מיך אָפּ מיט דײַן בלענדיקײט
וואָס איך פֿיל ין מײַן אָטעם.
 
וואַש אָפּ דעם ציטער פֿון מיר.
וואַש אָפּ דעם צווייפֿל.
די נעכט זײנען פֿאַרגיײקייט
ון די טעג זײַנען ווייפֿול
 
מײַן וואָרט פֿאַרלירט די שטים
ין דעם כאָלעל דעם האַרבן.
שיק דײַן הילפֿ, עלאָהים.
אַז מײַן קויל זאָל נישט שטאַרבן
ווײַ איך פֿאַל,
ווײַל איך פֿאַל
יו דעם כאָלעל דעם האַרבן.
 
ון פֿאַרגיב מיר די טפֿילע,
אַזאַ צעבראָכענע
ווי מיט בײַצהן געשלאָגן.
מען שלאָגט מיך ון מײַן טפֿילע,
ונדז בײדן צוזאַמען.
צאַם מיך אַרום מיט דײַן שטראַליקײט
ון זײַ דו - מײַנע צאַמען.
 
水, 01/09/2021 - 20:27にmalucamalucaさんによって投稿されました。
木, 02/12/2021 - 04:48にmalucamalucaさんによって最終編集されました。
トランスリタレーション
段落の整列

Bahalt mikh in a blat

Bahalt mikh in a blat,
Bahalt mikh in a shteyn,
Zeyer zikhere ru ikh bin zey mekane.
Bahalt mikh, got,
In dayn shuts un baheltenish
Un tsam mikh arum mit dayne tsamen.
 
Heyb mikh aroys fun der shtoybikeyt.
Der shtoyb makht mikh groyen.
Nem mikh arum mit dayn eybikeyt
Vi a blat un a shteyn –
Dernerte mit toyen.
 
Makh a veg mir fun shtendikeyt,
Mayn harts iz farshotnt.
Zalb mikh op mit dayn blendikeyt
Vos ikh fil in mayn otem.
 
Vash op dem tsiter fun mir.
Vash op dem tsveyfl.
Di nekht zaynen fargeyikeyt
Un di teg zaynen veyful.
 
Mayn vort farlirt di shtim
In dem kholel dem harbn.
Shik dayn hilf, elohim,
Az mayn koyl zol nisht shtarbn.
Vayl ikh fal,
Vayl ikh fal
In dem kholel dem harbn.
 
Un fargib mir di tfile,
Aza tsebrokhene
Vi mit baytshn geshlogn.
Men shlogt mikh un mayn tfile,
Undz beydn tsuzamen.
Tsam mikh arum mit dayn shtralikeyt
Un zay du – mayne tsamen
 
ありがとう!
thanked 2 times

© Pierre Couecou

水, 01/12/2021 - 20:48にPetro_FR76Petro_FR76さんによって投稿されました。
malucamalucaさんのリクエストを受け追加されました
木, 02/12/2021 - 04:49にmalucamalucaさんによって最終編集されました。
著者コメント:

Hallo Maluca ! Jetzt kannst du den Liedtext austauschen. Ich will aber die Transliteration auf meinem Profil wiederfinden, danke im Voraus !

"באַהאַלט מיך ין אַ בלאַט..."の翻訳
トランスリタレーション Petro_FR76
コメント
malucamaluca    木, 02/12/2021 - 04:50

Okay, habe jetzt einfach die Texte ausgetauscht.

Read about music throughout history