Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Demokratska NATO Armija (ベトナム語 の翻訳)

Demokratska NATO Armija

„Demokratska“ NATO armija,
a gospodar proklet i zao!
„Demokratska“ NATO armija,
a gospodar proklet i zao!
 
Živela naša Jugoslavija!
Živela naša Srbija!
Predsednik Sloba, juri napred,
trupama komanduje!
 
Slavna armija Jugoslavije,
ruši zle snove Amerike!
Slavna armija Jugoslavije,
ruši zle snove Amerike!
 
Živeo predsednik Slobodan
Milošević, naš junak!
Živeo predsednik Slobodan
Milošević, naš junak!
 
Savezna Republika
Jugoslavija!
Savezna Republika
Jugoslavija!
 
金, 02/11/2018 - 04:44にguocuozuoduoguocuozuoduoさんによって投稿されました。
木, 12/09/2019 - 17:44にbarsiscevbarsiscevさんによって最終編集されました。
ベトナム語 の翻訳ベトナム語
段落の整列

Quân đội NATO "dân chủ"

Quân đội NATO "dân chủ"
Nhưng kẻ cầm đầu lại là một tên xấu xa và độc ác
Quân đội NATO "dân chủ"
Nhưng kẻ cầm đầu lại là một tên xấu xa và độc ác
 
Nam Tư của chúng ta muôn năm!
Serbia của chúng ta muôn năm!
Tổng thống Slobodan đang bước đến
Ông sẽ chỉ huy đoàn quân của chúng ta!
 
Quân đội Nam Tư vinh quang
Đang đập tan những âm mưu thâm độc của bọn Hoa Kỳ !
Quân đội Nam Tư vinh quang
Đang đập tan những âm mưu thâm độc của bọn Hoa Kỳ !
 
Tổng thống Slobodan muôn năm
Milosević, một vị anh hùng của chúng ta !
Tổng thống Slobodan muôn năm
Milosević, một vị anh hùng của chúng ta !
 
Cộng Hòa Liên Bang Nam Tư !
Cộng Hòa Liên Bang Nam Tư !
 
ありがとう!
木, 26/05/2022 - 02:25にNguyễn Ngọc SơnNguyễn Ngọc Sơnさんによって投稿されました。
コメント
Read about music throughout history