Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

The Family Madrigal (フィリピン語/タガログ語 の翻訳)

英語
英語
A A

The Family Madrigal

Drawers! Floors! Doors! Let's go!
 
This is our home, we've got every generation
So full of music, a rhythm of its own design
This is my family, a perfect constellation
So many stars and everybody gets to shine
 
Woah, let's be clear, Abuela runs this show
Woah, she led us here so many years ago
Woah, and every year our family blessings grow
There's just a lot you've simply got to know, so
 
Welcome to the family Madrigal
The home of the family Madrigal (we're on our way!)
Where all thе people are fantastical and magical
I’m part of thе family Madrigal
 
Oh my gosh! It's them!
What are the gifts?
I can't remember all the gifts!
But I don't know who's who!
 
All right, all right, relax!
It is physically impossible to relax!
Tell us everything! What are your powers?
Just tell us what everyone can do!
And that's why coffee's for grown-ups!
 
My Tía Pepa, her mood affects the weather
When she’s unhappy, well, the temperature gets weird
My Tío Bruno (We don’t talk about Bruno!)
They say he saw the future, one day he disappeared
 
Oh, and that’s my mom Julieta, here’s her deal
Woah, the truth is she can heal you with a meal
Woah, her recipes are remedies for real
If you're impressed, imagine how I feel (mom!)
 
Welcome to the family Madrigal
The home of the family Madrigal (hey, coming through!)
I know it sounds a bit fantastical and magical
But I'm part the family Madrigal
 
Two guys fell in love with family Madrigal
And now they’re part of the family Madrigal
So yeah, Tío Félix married Pepa, and my dad married Julieta
That's how Abuela became an Abuela Madrigal (let's go, let's go)
 
We swear to always help those around us
And earn the miracle that somehow found us
The town keeps growing, the world keeps turning
But work and dedication will keep the miracle burning
And each new generation must keep the miracle burning
 
Wait, who's the sister and who's the cousin?
There's so many people!
How do you keep them all straight?
 
Okay, okay, okay, okay!
So many kids in our house
So, let's turn the sound up, you know why?
I think it's time for a grandkid round up (grandkid round up!)
 
Cousin Dolores can hear a pin drop
Camilo shapeshifts, Antonio gets his gift today
My older sisters — Isabela and Luisa
One strong, one graceful
Perfect in every way
 
(Isabela…) grows a flower and the town goes wild
(Isabela…) she's a perfect golden child
(Luisa, Luisa, Luisa!) and Luisa's super strong
The beauty and the brawn do no wrong
 
That's life in the family Madrigal (woah…)
Now you know the Family Madrigal (woah…)
Where all the people are fantastical and magical (woah…)
That's who we are in the Family Madrigal
 
Adiós! ... Oh!
But what's your gift?
 
Ha!
Well, I gotta go, the life of a Madrigal (woah…)
But now you all know the Family Madrigal (woah…)
I never meant this to get autobiographical (woah…)
So, just to review the family Madrigal
Let's go!
 
(But what about Mirabel?)
It starts with Abuela, and then Tía Pepa, she handles the weather (But what about Mirabel?)
My mom, Julieta, can make you feel better, with just one arepa (But what about Mirabel?)
My dad, Agustín, well, he's accident-prone but he means well (But what about Mirabel?)
Hey, you said you wanna know what everyone does, I've got sisters and cousins and (Mirabel)
 
My primo, Camilo won't stop until he makes you smile today (Mirabel)
My cousin Dolores can hear this whole chorus a mile away (Mirabel)
Look, it's Mr. Mariano
Hey, you can marry my sister if you want to (Mirabel)
Between you and me, she's kind of a prima donna
 
Yeah, I said too much
And thank you but I really gotta go (Mirabel)
My family's amazing (Mirabel)
And I'm in my family, so (Mirabel)
Well… Mirabel!
 
土, 20/11/2021 - 05:29にV.M.Bhagath SinghV.M.Bhagath Singhさんによって投稿されました。
土, 04/12/2021 - 01:04にaltermetaxaltermetaxさんによって最終編集されました。
フィリピン語/タガログ語 の翻訳フィリピン語/タガログ語 (歌いやすい)
段落の整列

Ang Pamilya Madrigal

Kahones! Sahig! Mga pinto! Tara!
 
Aming angkan, narito sa'ming tahanan
Puno ng musikang 'di ninyo matatahan
Aking pamilya, perpektong mga tala
Bawat isa'y may liwanag kay sayang masdan
 
Woah, 'to si Lola, siya ang pinuno
Woah, pamilya'y dinala niya dito noon
Woah, bawat taon ang grasya'y nalago
Marami pa ang makikita niyo, noh
 
'To ang pamilya Madrigal
Bahay ng pamilya Madrigal (na parating!)
Lahat kami ay hindi kapani-paniwala
Ako ay isa ding Madrigal
 
Oh my gosh! ayan sila!
Ano nga kapangyarihan nila?
'Di ko na nga maalala eh!
Nalimutan ko na rin!
 
Kalma, kalma, lang ha!
Napakahirap kaya kumalma diyan!
Sabihin mo na! Ano yung sa iyo?
Sabihin mo na kasi yung sa kanila!
Hay! 'di ka dapat nagkakape!
 
Si Tita Pepa, naaapektuhan ang klima
'Pag siya'y nagalit, temperatura'y na-iba
Si Tito Bruno ('Wag i-kwento si Bruno!)
Kita niya ang bukas, pero bigla siyang nawala
 
Oh, at ang nanay ko'ng si Julieta, ito siya
Woah, pang-lunas ang mga pagkain niya
Woah, bawat luto niya'y masarap pa
Kung namangha ka-na, ako pa kaya, (ma!)
 
'To ang pamilya Madrigal
Bahay ng pamilya Madrigal (paraan po!)
Alam ko parang hindi kapani-paniwala
Na ako ay isa ding Madrigal
 
Sila'y nagmahal sa pamilya Madrigal
Parte na sila ng pamilya Madrigal
Si Tito Felix at si Pepa, at ang tatay ko't si Julieta
Kung kaya si Lola ay naging Lola Madrigal (tara, tara)
 
Pinangako namin tumulong lagi
Gamit ang himalang napunta samin
Baya'y umahon sa bagong panahon
Mula sa mga sipag ang himala'y naayon
At sa darating na bago, ang himala'y tutulong
 
Teka, sino ang kapatid at sino ang pinsan?
Ang daming tao kasi!
Paano mo sila naaalala?
 
Sige, sige, sige, sige!
Mga apo sa bahay
Kaya, lakasan ko na, bakit ba?
Oras na mag-grandkid round up (grandkid round up)
 
Si Pinsan Dolores, pandinig ay malakas
Camilo'y hunyango't si Antonio'y mamaya pa siya
Ang mga ate ko - si Isabela at Luisa
'Sang napakalakas
'Sang napakaganda
 
(Isabela...) kay ganda ng bulaklak niya
(Isabela...) ang gintong panganay nga
(Luisa, Luisa, Luisa!) Si Luisa'y malakas
Kanyang lakas ay wala ng katumbas
 
'Tong buhay sa pamilya Madrigal (woah…)
Alam niyo na-ang pamilya Madrigal (woah…)
Lahat kami ay hindi kapani-paniwala (woah…)
Ito kami sa pamilya Madrigal
 
Paalam!...Oh!
Ano yung sayo?
 
Ha!
Alis nako, buhay ng 'sang Madrigal (woah...)
Alam niyo na-ang pamilya Madrigal (woah…)
Talambuhay ko 'di ko nais na itanghal (woah…)
Suriin nalang ang pamilya Madrigal
Tara na!
 
(Pano si Mirabel?)
Una si Lola, tapos tita Pepa, na hawak ang klima
(Pano si Mirabel?)
Nanay Julieta, kayang pagalingin gamitang 'sang arepa
(Pano si Mirabel?)
'Tay Agustin, mabuti naman pero pariwara
(Pano si Mirabel?)
Eh sabi niyo gusto niyo malaman mga kapatid at mga pinsan pa
(Mirabel)
 
Pinsan Camilo, hindi hihinto hangga't ngumiti kayo (Mirabel)
Pinsan Dolores, naririnig tayo anumang layo(Mirabel)
Uy, Kuya Mariano
Pwede mo kasalin si ate pero kung gusto mo
Sa atin lang, napaka-prinsesa niya masyado
 
Ay, sumobra nako
Salamat nalang aalis nako (Mirabel)
Masaya ang pamilya (Mirabel)
masayahin naman ako (Mirabel)
Eh... Mirabel!
 
ありがとう!
thanked 8 times
火, 18/01/2022 - 08:00にclausclausさんによって投稿されました。
水, 19/01/2022 - 14:10にclausclausさんによって最終編集されました。
5
あなたの評価: None Average: 5 (1 vote)
コメント
Read about music throughout history