A Journey in the Dark (ルーマニア語 の翻訳)

Khuzdul
Khuzdul
A A

A Journey in the Dark

Durin ku bin-amrad
Durin ku bin-amrad
Ugmal sullu addad
Ku ba...
Abad ku ganaga
Tur ganad Abanul
Durin
Ku bin-amrad
 
Ku bakana
Ana aznân
Undu abad
Undu abad
Ku ganaga
aznân
 
金, 30/11/2012 - 00:52にSilentRebel83SilentRebel83さんによって投稿されました。
日, 11/02/2018 - 12:30にFaryFaryさんによって最終編集されました。
ルーマニア語 の翻訳ルーマニア語
段落の整列

O călătorie în întuneric

Durin care e fără de moarte,
Durin care e fără de moarte,
Cel mai bătrân dintre toţi Părinţii
Care,
Care a mers singur
Prin galerii de stâncă,
Durin,
Care e fără de moarte…
 
Care s-a trezit
În întuneric,
Sub munte,
Sub munte,
Care a mers singur
Prin întuneric.
 
ありがとう!
1回ありがとうと言われました
月, 21/01/2013 - 20:45にlicorna.din.vislicorna.din.visさんによって投稿されました。
5
あなたの評価: None Average: 5 (1 vote)
コメント
Read about music throughout history