A Journey in the Dark (クロアチア語 の翻訳)

Khuzdul
Khuzdul
A A

A Journey in the Dark

Durin ku bin-amrad
Durin ku bin-amrad
Ugmal sullu addad
Ku ba...
Abad ku ganaga
Tur ganad Abanul
Durin
Ku bin-amrad
 
Ku bakana
Ana aznân
Undu abad
Undu abad
Ku ganaga
aznân
 
金, 30/11/2012 - 00:52にSilentRebel83SilentRebel83さんによって投稿されました。
日, 11/02/2018 - 12:30にFaryFaryさんによって最終編集されました。
クロアチア語 の翻訳クロアチア語
段落の整列

Putovanje u tmini

Besmrtni Durin
Besmrtni Durin
Najstariji od svih otaca
Koji...
Koji je sam hodao
Kamenim hodnicima
Durin
Koji je besmrtan
 
Koji se probudio
U tmini.
Ispod gore
Ispod gore
Koji je hodao sam
Tmina.
 
ありがとう!
土, 20/01/2018 - 21:56にゲストゲストさんによって投稿されました。
コメント
Read about music throughout history