広告

Kulyu | Кулю (英語 訳)

  • アーティスト: Mangasarian Bros (Братя Мангасариян)
  • 曲名: Kulyu | Кулю 2 回翻訳しました
  • 翻訳: トランスリタレーション, 英語
  • リクエスト: ポーランド語

Kulyu | Кулю

Кулю!
 
[Кулю]
Уважаеми дами и не по-малко господа.
Ето тука ми започва на Кулю песента.
Задръж малко... не гаси приемника,
не дърпай щепсела, пусни сенника.
С к'во да почнем освен със проза -
момиче кокетно, си 'земи тая българска роза.
Немам думи със кои' да опишем,
как от всички бижута ми е трудно да дишам.
Дебел е вълка, 'щото сам си се труди.
Аз не сеем коноп, но берем изомруди.
По-известен съм като фен на изкуството,
не се напрегам, а се плъзгам по лустрото.
В антрето ми виси не един добър шедьовър,
там народ минава - хитър маньовър.
Гаража ми от черен, полиран гранитогрес,
по ъглите златни лайсни - просто the best.
Тичам за здраве във парка в задния двор,
натоварвам технично, не си давам зор.
Спорта ми е слабост от ей такъв размер,
кой' не верва да прелисти моя тото тефтер.
 
Припев:
(Кулю!)
От учтивост ще вметнем,
(Кулю, кулю!)
нема да го спестим.
(Кулю!)
Кинекомплекси ефектни,
(Кулю, кулю!)
паралелно строим.
(Кулю!)
Кеф ти, блясък в очите,
(Кулю, кулю!)
магардичен полир.
(Кулю!)
Всички спектри обхващам.
(Кулю, кулю!)
Превозва се с фирмен тир.
 
Любувам се неспирно на женската хубост,
килне ли девойка врат изпадам в трепет на лудост.
Как така цветят го умеят това,
да ловят безотказно погледа на мъжа?
Тия мисли и други ме връхлитат във 2 през нощта,
кога' отвънка профучава сърна.
За музиката казах ли? Нещо май пропуснах.
MP3-ка не цикли в моя цинков Maybach.
От мойта музикалност чак обзема ме страх,
а че Бах оглушал е аз по-после разбрах.
Тънки звучи писукат във неделин резонанс,
мобилния ме вади от поетичния транс.
 
Припев:
(Кулю!)
От учтивост ще вметнем,
(Кулю, кулю!)
нема да го спестим.
(Кулю!)
Кинекомплекси ефектни,
(Кулю, кулю!)
паралелно строим.
(Кулю!)
Кеф ти, блясък в очите,
(Кулю, кулю!)
магардичен полир.
(Кулю!)
Всички спектри обхващам.
(Кулю, кулю!)
Превозва се с фирмен тир.
 
Тя отсреща усеща напора на флуид,
смее се, предугажда мирис от феролит.
Колко финна и нежна - как да се обясни?
Праща photo по нета - кинескопа трепти.
Обещавам да звъннем утре в същия час.
За услуги не плащам - тегля клипа от нас.
Медиите уважавам, с тех съм в точен синхрон
и любезно очаквам на ефир нов муфлон.
От младеж ме облъчва приказния чудак,
после плазмен и плосък често мажем го с лак.
Политици подкрепям във предизборен час.
Със програма културна хора гледат в захлас.
Речите си нахвърлям със завиден размах,
коси ми сияят обсипани с лунен прах.
 
Припев:
(Кулю!)
От учтивост ще вметнем,
(Кулю, кулю!)
нема да го спестим.
(Кулю!)
Кинекомплекси ефектни,
(Кулю, кулю!)
паралелно строим.
(Кулю!)
Кеф ти, блясък в очите,
(Кулю, кулю!)
магардичен полир.
(Кулю!)
Всички спектри обхващам.
(Кулю, кулю!)
Превозва се с фирмен тир.
 
Кулю!
 
月, 05/02/2018 - 14:04にTrompetistaTrompetistaさんによって投稿されました。
英語 訳英語
Align paragraphs
A A

Kulyu

Kulyu!
 
[Kulyu]
Dear ladies and not any less gentleman.
Here starts my Kulyu song,
Hold on... don't turn off the receiver,
don't pull the plug, pull the sun blinds.
What to start with, except for prose -
trim girl, take this bulgarian rose.
I don't know how to describe,
how I can't breathe from all these jewelry.
The wolf is fat, 'cause he works for himself.
I don't sow hemp, but I gather emeralds.
I'm famous for being a fan of art,
I don't overstrain, and I'm sliding on the lustre.
More than one good masterpiece hangs in my vestibule,
'cause many people pass through there - sly manoeuvre.
My garage is with black, polished granite,
and with golden mouldings on the edges - just the best.
I'm running for health in the park in my backyard.
I'm working out technicaly, I don't rush it.
Sport was my weakness since I was little,
if you don't believe me, you can check my sport register.
 
Chorus:
(Kulyu!)
From politeness I'll say it,
(Kulyu, Kulyu!)
I won't save it for myself.
(Kulyu!)
Effective cinema estates,
(Kulyu, Kulyu!)
I'm building in parallel.
(Kulyu!)
Pleasing brilliance in the eyes,
(Kulyu, Kulyu!)
magardich polished.
(Kulyu!)
I embrace all spectrums.
(Kulyu, Kulyu!)
It's shipped with a company truck.
 
I'm always loving the womens beauty,
and when a girl tilts her neck I become crazy.
How are the flowers capable of this -
capturing the mens glance without denial?
These and other thoughts are hiting me at 2 o'clock a,m,,
when a deer rushes by outside.
Did I mention music? I think I forgot it.
MP3s are not playing in my zinc Maybach.
I'm even scared of my musicality,
and I undestood that Bach is deaf after that.
Sharp sounds are squeaking in an indivisible resonance,
my mobile gets me out of my trance.
 
Chorus:
(Kulyu!)
From politeness I'll say it,
(Kulyu, Kulyu!)
I won't save it for myself.
(Kulyu!)
Effective cinema estates,
(Kulyu, Kulyu!)
I'm building in parallel.
(Kulyu!)
Pleasing brilliance in the eyes,
(Kulyu, Kulyu!)
magardich polished.
(Kulyu!)
I embrace all spectrums.
(Kulyu, Kulyu!)
It's shipped with a company truck.
 
She feels the pressure of a fluid,
laughs, and foresees the smell of ferolite.
How fine and gentle - how can I describe it?
She sends a photo on the internet - my kinescope vibrates.
I promise to call you tomorrow at the same time.
I'm not paying for services - I'm downloading the video from home.
I respect the media, and I'm in perfect synchronization with them,
and I'm kindly waiting a new moufflon on screen.
From very little I'm exposed by wander,
and I'm spreading with varnish.
I support politicians in the pre-election time.
People are watching a cultural programme in a daze.
I throw my speeches with a noteworthy swing,
and my hair is blazing with lunar dust.
 
Chorus:
(Kulyu!)
From politeness I'll say it,
(Kulyu, Kulyu!)
I won't save it for myself.
(Kulyu!)
Effective cinema estates,
(Kulyu, Kulyu!)
I'm building in parallel.
(Kulyu!)
Pleasing brilliance in the eyes,
(Kulyu, Kulyu!)
magardich polished.
(Kulyu!)
I embrace all spectrums.
(Kulyu, Kulyu!)
It's shipped with a company truck.
 
Kulyu!
 
If you liked my work, don't forget to show it. :) Click the "Thank you" button and rate.
月, 05/02/2018 - 19:00にTrompetistaTrompetistaさんによって投稿されました。
"Kulyu | Кулю"の翻訳をもっと見る
"Kulyu | Кулю"の翻訳を手伝ってください。
Idioms from "Kulyu | Кулю"
コメント